Katedra za rudarsko merjenje in geofizikalno raziskovanje(KRMGR)

Merstvo in geofizika sta montanistični vedi, ki se ukvarjata s podzemnim prostorom, njegovimi geometričnimi razsežnostmi ter fizikalnimi lastnostmi. Delovanje in razvoj na pedagoškem, znanstvenem in strokovnem področju sta danes usmerjena predvsem v naslednje discipline:

 • merstvo v rudarstvu (nižja geodezija, rudarsko merjenje) in geotehnologiji (inženirska geodezija, geotehnične meritve):
  • prostorska izmera in kartografsko dokumentiranje rudniških in drugih podzemnih prostorov;
  • izmera površinskih objektov (kamnolomov, deponij itd.);
  • geometrizacija nahajališč mineralnih surovin;
 • geofizikalno raziskovanje v rudarstvu in geotehnologiji:
  • raziskovanje geološke zgradbe na terenu pri iskanju rudnega bogastva, velikih gradbenih projektih in naftnem rudarstvu;
  • uporaba in razvoj specialnih geofizikalnih raziskovalnih metod in instrumentov pri reševanju geotehničnih nalog;
 • ekologija rudarskega prostora:
  • raziskovanje rušnih procesov v krovnini nad odkopi in njihovega vpliva na preoblikovanje površine;
  • merski nadzor plazovitih terenov in odlagališč, predvsem pri njihovi sanaciji in varnem obratovanju.

Obe panogi z dolgo tradicijo v klasičnem rudarstvu se uspešno kosata tudi s sodobnimi problemi v najširšem sklopu geotehničnih strok.

PREDSTOJNIK KATEDRE
doc. dr. Goran Vižintin
goran.vizintin@guest.arnes.si

ČLANI KATEDRE
red. prof. dr. Andrej Gosar
andrej.gosar@gov.si

asist. Andrej Pal
andrej.pal@ntf.uni-lj.si 

asist. Gregor Rajh
gregor.rajh@ntf.uni-lj.si 

 

 

geotechnology-250x250

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.