2. letnik

PredmetKontaktne ureECTS
PSVDΣ
3. semester165151351545030
Predelava odpadnih snovi3015015604
Modelska analiza300300604
Ocena tveganj v geotehnologiji450450906
Inženirska geofizika300300604
Planiranje, organizacija in vodenje geotehnoloških podjetij300300604
Izbirni predmet00001208
4. semester000045030
Magistrsko delo000045030
SKUPAJ165151351590060
Izbirni predmetiKontaktne ureECTS
PSVDΣ
Čiste tehnologije3015150604
Armirano betonske konstrukcije3015150604
Varnost in upravljanje podzemnih objektov300300604
Odlagališča odpadnih snovi300300604
Energetske politike3015150604
Deformacijske opazovalne mreže3001515604
Geostatistika300300604
Geotermične raziskave in modeliranje podzemnih fluidov300300604
Izravnalni račun300300604
Geomodeliranje in GIS300300604
Geofizikalne metode potencialnih polj3001515604
Izbrana poglavja iz inženirske geofizike3001515604
Rudnine in pravo300300604

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.