Načini ocenjevanja

 

Znanje preverja in ocenjuje visokošolski učitelj, ki je nosilec ali izvajalec predmeta. Sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja (kolokviji, testi, ocenjevanje laboratorijskih vaj ipd.) lahko izvede tudi visokošolski sodelavec.
Kadar se znanje preverja in ocenjuje pred komisijo, mora biti najmanj en član visokošolski učitelj, habilitiran za področje, v katerega spada predmet.
Opravljanje obveznosti študenta se ocenjuje tako, kot to določa študijski program. Za ocenjevanje se uporablja lestvica ocen:
10 – izjemno znanje brez ali z zanemarljivimi napakami
9 – zelo dobro znanje z manjšimi napakami
8 – dobro znanje s posameznimi pomanjkljivostmi
7 – dobro znanje z več pomanjkljivostmi
6 – znanje ustreza le minimalnim kriterijem
5 – znanje ne ustreza minimalnim kriterijem
Študent opravi izpit, če dobi oceno od 6 do 10.
Študijske obveznosti se lahko ocenjujejo tudi z ocenami: opravil z odliko, opravil ali ni opravil.

 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.