Pogoji za vpis

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V drugostopenjski magistrski študijski program Geotehnologija se lahko v skladu s členi 38a, 38b in 41 Zakona o visokem šolstvu in členom 115 Statuta UL vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje na področju geotehnologije in rudarstva;
b) študijski program prve stopnje na drugem tehničnem strokovnem področju (geologija, gradbeništvo, strojništvo, kemija in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10–60 KT; kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij. Kandidati, ki so končali študij prve stopnje geologije ali gradbeništva, opravijo izpite iz Elektrotehnike I, II in Osnov strojništva I, II; kandidati, ki so končali študij prve stopnje strojništva ali kemije, opravijo izpite iz Inženirske geologije in hidrogeologije ter Mehanike tal I, II; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij Študijska komisija NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na prvi stopnji dodiplomskega študija;
c) visokošolski strokovni študijski program po starem programu na področju geotehnologije in rudarstva;
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu na drugem tehničnem strokovnem področju (geologija, gradbeništvo, strojništvo, kemija in podobno), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10–60 KT; kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij. Kandidati, ki so končali študij prve stopnje geologije ali gradbeništva, opravijo izpite iz Elektrotehnike I, II in Osnov strojništva I, II; kandidati, ki so končali študij prve stopnje strojništva ali kemije, opravijo izpite iz Inženirske geologije in hidrogeologije ter Mehanike tal I, II; za kandidate z drugih tehničnih strokovnih področij Študijska komisija NTF določi diferencialne izpite na podlagi opravljenih izpitov na prvi stopnji dodiplomskega študija.

Število vpisnih mest je 30. V primeru omejitve vpisa bo pogoj ocena študija na prvi stopnji – povprečna ocena izpitov in vaj.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.