Zunanja izbirnost in mobilnost

Zunanja izbirnost
V celotnem drugostopenjskem študijskem programu Geotehnologija je predvidenih za 12 KT izbirnih predmetov (ali 10 % vseh predvidenih). Študent lahko izbira med izbirnimi predmeti drugih študijskih programov NTF, izbirnimi predmeti na drugih članicah Univerze v Ljubljani in na drugih univerzah v RS in v tujini, s katerimi ima ali bo imela UL sporazum o priznavanju kreditnega sistema študija, in predmeti iz nabora strokovnih predmetov v preglednici Izbirni strokovni predmeti drugostopenjskega UN-študija.

Mobilnost
Študent lahko 30 KT (ali en semester študija) prenese iz drugega študijskega programa, ki se izvaja na drugi univerzi ali visoki šoli, s katero ima ali bo imela UL sporazum o priznavanju kreditnega sistema študija. Priznanih 30 KT lahko izhaja iz obveznih ali izbirnih predmetov. Študijski program na drugi univerzi mora biti po stroki soroden programu Geotehnologija, kot so na primer programi geoznanosti, geotehnike, rudarstva, varovanja okolja, gradbeništva itd. Vloge za priznavanje bodo obravnavane individualno po postopku, določenem s Statutom UL oziroma pravilnikom NTF.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.