Znanje študentov se preverja in ocenjuje po posameznih predmetih, tako da se učni proces pri vsakem predmetu konča s preverjanjem znanja. Splošna pravila preverjana znanja ureja Izpitni pravilnik NTF, ki ga potrjuje senat te ustanove. Oblike preverjanja znanja pri vseh predmetih so pisni in/ali ustni izpit. Hkrati se pri posameznih predmetih preverja predhodno znanje, ki pogojuje pristop k opravljanju izpita. Ti načini preverjanja znanja so lahko: seminarske in projektne naloge, predstavitve in zagovori seminarskih ali projektnih del, dnevniki o opravljenih vajah, ustno preverjanje znanja pri vajah, kolokvij iz vaj, itn.

 

Pri ocenjevanju se skladno s Statutom Univerze v Ljubljani uporablja ocenjevalna lestvica z

ocenami:

10 – (91-100%: odlično: izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami),

9 – (81-90%:prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami),

8 – (71-80%: prav dobro: solidni rezultati),

7 – (61-70%: dobro: dobro znanje, vendar z večjimi napakami),

6 – (51-60%: zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem),

5 – (50% in manj: nezadostno: znanje ne ustreza minimalnim kriterijem).\

 

Kandidat uspešno opravi preverjanje znanja, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.