Cenik

Izvleček cenika storitev Naravoslovnotehniške fakultete (v EUR) za študijsko leto 2020/21

Izpiti

Izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, dodiplomski študij, 1. stopnja *
Izvedba predmeta z (diferencialnim) izpitom, podiplomski študij, 2. in 3. stopnja *
Prvo, drugo, tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa, posamično opravljanje (diferencialnega) izpita 63,90
Četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe s statusom ali brez njega 191,80

Potrdila

Potrdilo o opravljenih izpitih oz. doseženi povprečni oceni** 4,80
Izdaja potrdila v tujem jeziku (1 izvod) in druga potrdila** 9,60
Izdaja potrdil za dokup delovne dobe ali uveljavljanje študijskih let*** 67,10

Prošnje, vloge za izdajo sklepov:

O priznanju izpitov, opravljenih zunaj UL 41,50
O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po več kot dveletni prekinitvi ali spremembi programa 91,10
O določitvi pogojev za nadaljevanje študija po več kot desetletni prekinitvi ali spremembi programa 180,60
Vsi drugi sklepi 95,50

Izdaja dvojnika:

Dvojnik diplome*** 139,00
Dodaten izvod priloge k diplomi*** 50,00

Diplomsko delo z zagovorom (samo za osebe brez statusa)

Visokošolski strokovni program, prvostopenjski program (VS) 532,20
Univerzitetni program, prvostopenjski program (UN) 666,40
Magistrski program, drugostopenjski program 1000,40

Dodatno

Prispevek za slavnostno podelitev diplom (plačljivo le ob prvem vpisu v zadnji letnik) 10,00
Prispevek za študentski svet (plačljivo ob vpisu) 3,00
Prejemanje SMS-sporočil (opcija – plačljivo ob vpisu) 5,00
Izpis – taksa 1,81

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov potrdil ne izdajamo tretjim osebam.
V cenah storitev ni vključen DDV.
Druge storitve se zaračunajo po ceniku Univerze v Ljubljani.

* Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija članica UL upošteva vrednost kreditnih točk posameznega predmeta in višino šolnine (13. člen Pravilnika) za letnik študijskega programa. Strošek opravljanja posameznega predmeta na članici UL se izračuna tako, da se določi vrednost kreditne točke glede na višino šolnine posameznega letnika (ena kreditna točka se ovrednoti kot ena šestdesetina šolnine), to pa se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta (16. člen Pravilnika).

** Osebam brez statusa se točke za izdajo potrdil podvojijo.

*** Obračuna se DDV.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.