Naslov programa: Geotehnologija in rudarstvo
Stopnja: Dodiplomski prvostopenjski študijski program – visokošolski strokovni študijski program
Trajanje: 3 leta (6 semestrov); skupaj 180 kreditnih točk po sistemu ECTS
Strokovni naziv: diplomirani(a) inženir(ka) geotehnologije in rudarstva (VS) skrajšano: dipl. inž. geotehnol. in rud. (VS)

Temeljni cilji in kompetence

Visokošolski strokovni študijski program Geotehnologija in rudarstvo daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive narave. Vedno bolj pa se v tem okviru izkazuje tudi potreba po drugem znanju, na primer s področij varstva okolja, ekonomike in informacijske tehnologije.
Kaj so kompetence izveš tukaj.

Zbornik_2024-25_Geotehnologija_in_rudarstvo

2024-25_Geotechnology_and_Mining

Zbornik_2023-24_Geotehnologija_in_rudarstvo 

Ucni_nacrti_Geotehnologija_in_rudarstvo_2023

Zbornik_2022-23_Geotehnologija_in_rudarstvo

Zbornik za št.leto 2021/22.

Kompetenčni profil diplomanta

Splošno pridobljene kompetence diplomantov+
  • Program daje študentom potrebno teoretično in praktično znanje za reševanje konkretnih strokovnih problemov v praksi, hkrati pa jih uvaja tudi v osnove raziskovanja, ki so potrebne za nadaljevanje študija na naslednjih stopnjah.
  • S pomočjo izbirnih predmetov lahko študenti poglobijo znanje na področjih, ki so jim bližja oziroma jih bolj zanimajo.
  • S programom študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem področju pridobivanja mineralnih surovin, njihove primarne predelave, podzemnih in drugih geotehničnih gradenj, vrtalne tehnike, del za merjenje in sledenje v naravi, del za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem in trdnimi odpadnimi snovmi itd.
Pregled specifičnih kompetenc diplomantov po posameznih stopnjah študija Geotehnologija in rudarstvo+

Kompetenčni profil diplomanta dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega (VSŠ) programa obsega naslednje kompetence:

  • temeljno strokovno znanje na področju geotehnologije in rudarstva,
  • sposobnost razumevanja in teoretičnega utemeljevanja strokovnih tem na področju naravoslovja in tehnike predvsem s področja aktivnosti v zemljinah in kamninah,
  • sposobnost identificiranja konkretnih praktičnih problemov, njihove teoretične analize, iskanja rešitev in ustreznega ukrepanja, sposobnost sodelovanja pri razvoju in prenašanju razvojnih in raziskovalnih dosežkov v prakso znotraj domene geotehnologije in rudarstva,
  • sposobnost izvajanja manj zahtevnih raziskovalnih del z uporabo znanstvenih metod, sposobnost razumevanja soodvisnosti med naravoslovjem in sodobnimi tehnologijami ter tehnikami,
  • sposobnost komuniciranja s sodelavci in strokovnjaki iz sorodnih disciplin ter sposobnost vodenja manjših projektov s področja geotehnologije in rudarstva,
  • profesionalno etično in okoljsko odgovornost,
  • sposobnost strokovne kritičnosti in odgovornosti pri načrtovanju in izvajanju del na področju geotehnologije in rudarstva in sorodnih gospodarskih panog.

Zaposlitvene možnosti

Pridobljeno znanje in sposobnosti omogočajo uspešno delo na zahtevnejših strokovnih in tudi vodstvenih delovnih mestih tako v javnih kot v zasebnih podjetjih. Prednost ima zaposlovanje v rudarskih, gradbenih, komunalnih in cestnih podjetjih ter drugih osnovnih industrijskih panogah, ki izkazujejo potrebe po pridobivanju mineralnih surovin in aktivnostih v zemeljski skorji in so povezane z gradnjo infrastrukturnih objektov, odlagališč, deponij, sanacijo poškodovanih območij itd.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.