Navodila za študente, ki odhajajo na študijsko izmenjavo v tujino

 

Prijava na izmenjavo+

Študent, ki se prijavlja na študijsko izmenjavo v tujino, kjer bo opravljal izpite ali druge obveznosti (priprava diplomskega dela) iz svojega študijskega programa, mora pred odhodom v tujino  oddati ustrezno prijavnico, ki jo izpolni v sistemu VIS.

Obrazcu je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih (dobite v referatu) in motivacijsko pismo (najmanj ena in največ dve strani).

ERASMUS prijavnico na študijsko izmenjavo (skupaj s prilogami) morate oddati v referat do vključno 9.1.2017.

Hkrati vas obveščamo, da bomo imeli v petek 2.12.2016 ob 11. uri predstavitev študijskih izmenjav. Na predstavitvi vam bodo študenti predstavili svoje izkušnje z izmenjavo. Predstavitev bo v predavalnici P-1/1. nadstropje na Snežniški 5.

Izbira predmetov na izmenjavi+

V primeru, da boste sprejeti na izmenjavo, morate do konca meseca aprila oddati obrazec Prijava_odhoda_na_izmenjavo, ki ga izpolnite skupaj z vašim oddelčnim koordinatorjem.

Študenti Oblikovanja tekstilij in oblačil ter tisti študenti Grafike, ki morajo za izmenjavo na tujo fakulteto predložiti portfolio, oddajo Prošnjo za odobritev opravljenih obveznosti na študijski izmenjavi v tujini najkasneje do 31. 7. (izmenjava v zimskem semestru) oz. do 31. 1. (izmenjava v letnem semestru).

V primeru, da po podpisanem študijskem načrtu, ko študent že biva v tujini, pride do spremembe v naboru predmetov (ali podaljšanju izmenjave), mora študent o tem takoj obvestiti oddelčnega koordinatorja in referat ter poslati (lahko tudi po mailu) v potrditev nov študijski načrt. Originalni obrazec prinesete v referat  po zaključeni izmenjavi.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent pridobiti v tujini v enem semestru je 30, v enem letu pa 60. Izjema so lahko študentje, ki odhajajo na izmenjavo v poletnem semestru zaključnega letnika in v tujini ne pripravljajo tudi diplomskega dela. Pri teh se od 30 oz. 60 kreditnih točk odštejejo kreditne točke, ki so v programu namenjene za izdelavo zaključnega dela.

Absolventi lahko v tujini opravljajo samo pripravo diplomskega dela. Ostale obveznosti po študijskem programu ter zagovor diplome morajo opraviti na matični fakulteti.

Po vrnitvi iz tujine+

Študent po vrnitvi iz tujine (najkasneje v roku 10-ih dni) v referat za študentske zadeve prinese kopijo potrdila o izmenjavi (Annex C – Confirmation of Stay) iz katerega je razvidno trajanje izmenjave.

Čim prej, oz. najkasneje v dveh tednih po vrnitvi, mora študent dostaviti tudi originalno potrdilo o opravljenih obveznostih (Transcript of Records), iz katerega je razvidno, katere predmete je uspešno opravil na izmenjavi, kakšne oceno je dobil ter obrazložitev sistema ocenjevanja (Grading Scale). Temu priložite še prevod imena predmeta v slovenski jezik.

Če je študent na izmenjavi opravil obveznosti, ki niso bile predhodno odobrene, mora za njihovo priznanje po vrnitvi iz izmenjave v referat vložiti Prošnjo za priznavanje obveznosti, ki ji priloži:

  • kratek opis opravljenih predmetov
  • potrdilo o opravljenih izpitih v tujini (Transcript of Records)
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.