Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
Raziskovalno delo 20 ECTS 45 ECTS 60 ECTS 55 ECTS 180 ECTS
Izpolnjevanje pogojev * 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 15 ECTS
Obvezna aktivna udeležba na organiziranih vabljenih predavanjih 10 ECTS 10 ECTS 20 ECTS
Uvajalni seminar 5 ECTS 5 ECTS
Strokovno izpopolnjevanje 5 ECTS 5 ECTS
Izbirni predmeti 15 ECTS 15 ECTS
Skupaj 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 60 ECTS 240 ECTS

* Izpolnjevanje pogojev obsega javno predstavitev raziskovalnih izhodišč za doktorsko disertacijo pred vpisom v 2. letnik, pridobitev soglasja za temo doktorske disertacije pred vpisom v 3. letnik, javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela pred javnim zagovorom doktorske disertacije in javni zagovor doktorske disertacije ter objava oz. sprejetje v objavo znanstvenega članka pred zaključkom študija.

Izbirni predmeti Kontaktne ure ECTS
P S V D Σ
Fizika trdne snovi 30 15 15 90 150 5
Termodinamika materialov 30 15 15 75 135 5
Kemija trdnega stanja 15 30 0 115 160 5
Fizikalna metalurgija 40 5 0 115 160 5
Konstitucija večkomponentnih zlitinskih sistemov 30 30 30 60 150 5
Fizika in kemija površin 15 60 45 30 150 5
Spektroskopija materialov 45 0 30 75 150 5
Mikroskopija materialov 45 0 30 75 150 5
Elastomehanika materialov 30 15 15 75 135 5
M5 – Modeliranje procesov 15 45 60 30 150 5
Funkcionalni materiali 30 15 15 90 150 5
Nanomateriali 30 45 0 75 150 5
Keramični materiali 30 45 0 75 150 5
Polimerni materiali 0 0 45 115 160 5
Izbor materialov za inženirske aplikacije 45 45 10 50 150 5
Izdelava in karakterizacija materialov 30 15 30 75 150 5
Heterogena ravnotežja v procesni tehniki kovinskih materialov 30 45 45 30 150 5
Žlindre in talila 30 90 0 30 150 5
Strjevanje kovinskih talin 45 30 50 30 155 5
Metalurgija jekel in kovin 30 90 0 30 150 5
Preoblikovanje in livarstvo – procesni inženiring 15 60 45 30 150 5
Prenos toplote v metalurških tehnologijah 30 15 30 75 150 5
Bogatenje mineralnih surovin in mehanska procesna tehnika 45 45 30 5 125 5
Sodobne tehnologije gradnje in numerično modeliranje podzemnih objektov 30 40 20 60 150 5
Modeliranje odklopnih metod 20 40 10 80 150 5
Merski monitoring v geoznanosti 20 20 10 75 125 5
Metode napovedovanja sprememb v zemeljski skorji 20 20 10 75 125 5
Napredne metode izrabe geotermalne energije 35 10 10 95 150 5

Oznake v predmetniku pomenijo:
P – predavanja
S – seminar
V – vaje
D – druge oblike neposrednega pedagoškega dela (predvsem projektno delo)
ECTS – kreditne točke po evropskem sistemu prenosa kreditnih točk (1 kreditna točka pomeni 30 ur obremenitve študenta)
Siva – Sivo zapisani predmeti se v tem študijskem letu ne izvajajo

Izbirnih predmetov je 28. Vsi obsegajo po 5 ECTS, študent pa poleg navedenih predmetov s soglasjem mentorja lahko izbira tudi predmete drugih doktorskih ali magistrskih programov na UL in/ali drugih univerzah doma in v svetu. Navedeni izbirni predmeti so zasnovani tako, da omogočajo vsebinsko prilagajanje najnovejšim dosežkom znanosti na določenem področju in potrebam posameznih kandidatov (tudi študentom drugih programov, če bodo te premete vpisali). To je doseženo z modularno zgradbo predmetov in večjim številom izvajalcev, ki se bodo v izvajanje vključili glede na potrebe vpisanih študentov. Delo bosta koordinirala nosilec predmeta, ki bo poskrbel tudi za enoten izpit, in vodja študija.

Izbirni predmeti praviloma obsegajo 15–30 ur predavanj in 45–60 ur seminarskega oziroma projektnega dela, razliko do 150 ur (5 ECTS) predstavljajo druge oblike študija in individualno delo študenta.

Glede na to, da je program Znanost in inženirstvo materialov interdisciplinaren program, se izvaja na vseh treh članicah (NTF, FKECTS in FMF). Pri tem bodo kandidatom na voljo vse raziskovalne, bibliografske in svetovalne kapacitete teh treh članic in drugih ustanov, na katerih delujejo nosilci predmetov na 3. stopnji. Posamezno študijsko smer opredeljujeta nabor izbranih predmetov in predvidena tema doktorskega dela. Predmetnik 3. stopnje študija je zasnovan tako, da omogoča širok izbor vsebin doktorskega dela in predmetov, katerih težišče je bodisi bolj na področju geomaterialov/geosurovin in rudarstva ali kovinskih materialov oz. metalurgije ali pa na področju materialov z mešanim značajem ali izrazito nekovinskim značajem. Ker imajo vse tri članice (NTF, FKECTS in FMF) ogromno izkušenj in znanja na širšem področju materialov, kar kažeta primerna opremljenost laboratorijev in ustrezna bibliografija nosilcev predmetov, je smiselna združitev znanstvenoraziskovalnih in pedagoških kapacitet v oblikovanje interdisciplinarnega programa 3. stopnje Znanost in inženirstvo materialov.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.