Pogoji za napredovanje po programu      

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če ima doseženih:

– vsaj 49 KT iz izpitov in drugih obveznosti iz vpisanega letnika,

– in vse obveznosti iz prejšnjega letnika;

Študent lahko izjemoma napreduje v višji letnik tudi, če mu manjka več kot 11 KT obveznosti, vendar ima za to utemeljene razloge, kot jih določa Statut UL. Te utemeljene razloge, skladno s Statutom UL mora študent izkazati z verodostojnimi listinami.

O napredovanju v višji letnik brez izpolnjevanja nekaterih obveznosti odloča Komisija za študijske zadeve na pisno vlogo študenta.

Komisija za študijske zadeve lahko omogoči izredno sposobnim, marljivim in nadarjenim študentom, ki imajo povprečno oceno najmanj prav dobro 8, da napredujejo po programu in končajo študij v krajšem času, kot je to določeno s študijskim programom za trajanje rednega študija.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.