IZBIRNI PREDMETI Z NOSILCI+

1. Fizika trdne snovi (prof. dr. Peter Prelovšek)
2. Termodinamika materialov (prof. dr. Primož Ziherl)
3. Kemija trdnega stanja (prof. dr. Anton Meden)
4. Fizikalna metalurgija (prof. dr. Boštjan Markoli)
5. Konstitucija večkomponentnih zlitinskih sistemov (prof. dr. Boštjan Markoli)
6. Fizika in kemija površin (prof. dr. Janez Kovač)
7. Spektroskopija materialov (prof. dr. Janez Dolinšek)
8. Mikroskopija materialov (prof. dr. Janez Dolinšek)
9. Elastomehanika materialov (prof. dr. Primož Ziherl)
10. M5 – Modeliranje procesov (prof. dr. Tomaž Rodič)
11. Funkcionalni materiali (prof. dr. Janez Dolinšek)
12. Nanomateriali (izr. prof. dr. Marjan Marinšek)
13. Keramični materiali (doc. dr. Boštjan Genorio)
14. Polimerni materiali (prof. dr. Urška Šebenik)
15. Izbor materialov za inženirske aplikacije (prof. dr. Miran Gaberšček)
16. Izdelava in karakterizacija materialov (prof. dr. Aleš Nagode)
17. Heterogena ravnotežja v procesni tehniki kovinskih materialov (prof. dr. Jožef Medved, izr. prof. dr. Maja Vončina)
18. Žlindre in talila (doc. dr. Matjaž Knap)
19. Strjevanje kovinskih talin (prof. dr. Primož Mrvar)
20. Metalurgija jekel in kovin (doc. dr. Matjaž Knap)
21. Preoblikovanje in livarstvo – procesni inženiring (prof. dr. Primož Mrvar in prof.Goran Kugler)
22. Prenos toplote v metalurških tehnologijah (prof. dr. Borut Kosec)
23. Bogatenje mineralnih surovin in mehanska procesna tehnika (izr. prof. dr. Jože Kortnik)
24. Sodobne tehnologije gradnje in numerično modeliranje podzemnih objektov (izr. prof. dr. Vojkan Jovičić)
25. Modeliranje odkopnih metod (izr.prof. dr. Željko Vukelić, doc. dr. Janez Rošer)
26. Merski monitoring v geoznanosti (prof. dr. Andrej Gosar, doc. dr. Goran Vižintin)
27. Metode napovedovanja sprememb v zemeljski skorji (prof. dr. Andrej Gosar, doc. dr. Goran Vižintin)
28. Napredne metode izrabe geotermalne energije (izr. prof. dr. Željko Vukelić)

SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV+
Naziv Ime Priimek Institucija e-naslov
prof. dr. Aleš Nagode NTF ales.nagode@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Janez Dolinšek IJS janez.dolinsek@ijs.si
prof. dr. Miran Gaberšček KI miran.gaberscek@ki.si
prof. dr. Borut Kosec NTF borut.kosec@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Goran Kugler NTF goran.kugler@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Boštjan Markoli NTF bostjan.markoli@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Jožef Medved NTF jozef.medved@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Primož Mrvar NTF primoz.mrvar@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Peter Prelovšek FMF peter.prelovsek@fmf.uni-lj.si
prof. dr. Tomaž Rodič NTF tomaz.rodic@c3m.si
doc. dr. Boštjan Genorio IJS bostjan.genorio@fkkt.uni-lj.si
prof. dr. Urška Šebenik FKKT urska.sebenik@fkkt.uni-lj.si
prof. dr. Anton Meden FKKT anton.meden@fkkt.uni-lj.si
izr. prof. dr. Marjan Marinšek FKKT marjan.marinsek@fkkt.uni-lj.si
prof. dr. Primož Ziherl FMF primoz.ziherl@fmf.uni-lj.si
doc. dr. Matjaž Knap NTF matjaz.knap@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Janez Kovač IJS janez.kovac@ijs.si
izr. prof. dr. Jože Kortnik NTF joze.kortnik@guest.arnes.si
prof. dr. Andrej Gosar NTF andrej.gosar@gov.si
doc. dr. Goran Vižintin NTF goran.vizintin@ntf.uni-lj.si
izr. prof. dr. Vojkan Jovičić NTF vojkan.jovicic@ntf.uni-lj.si
izr. prof. dr. Željko Vukelić NTF zeljko.vukelic@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Peter Fajfar NTF peter.fajfar@ntf.uni-lj.si
prof. dr. Milan Terčelj NTF milan.tercelj@ntf.uni-lj.si
izr. prof. dr. Aleš Nagode NTF ales.nagode@ntf.uni-lj.si
izr. prof. dr. Maja Vončina NTF maja.voncina@ntf.uni-lj.si
doc. dr. Blaž Karpe NTF blaz.karpe@ntf.uni-lj.si
doc. dr. Iztok Naglič NTF iztok.naglic@ntf.uni-lj.si
doc. dr. Mitja Petrič NTF mitja.petric@ntf.uni-lj.si

 

NTF Naravoslovnotehniška fakulteta
IJS Inštitut Jožef Stefan
KI Kemijski inštitut
FMF Fakulteta za matematiko in fiziko
FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.