Ob prehodu se študent preneha izobraževati v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljuje izobraževanje v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvotnem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti novega študijskega programa (Merila za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 45/94)).

Opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen izpit v novem študijskem programu, če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75-odstotna. Pri kreditnem vrednotenju posameznega letnika (60 kreditnih točk) se priznani izpit vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi točkami, kot je ovrednoten v novem študijskem programu Geotehnologija. Sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu se ne šteje kot prehod iz prejšnjega odstavka.

V magistrskem študijskem programu druge stopnje Geotehnologija so predvideni prehodi:

  • iz magistrskih študijskih programov druge stopnje s področja geotehnologije in rudarstva ali sorodnih študijskih programov (tehničnih),
  • za diplomante univerzitetnih študijskih programov s področja geotehnologije in rudarstva ali sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti po letu 1994, in
  • za diplomante visokošolskih študijskih programov geotehnologije in rudarstva ali sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti pred letom 1994.

V drugi letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Geotehnologija se lahko prepiše študent, če:

  • izpolnjuje pogoje za vpis v ta študijski program,
  • so na voljo prosta mesta,
  • je v celoti opravil študijske obveznosti v nižjem letniku v prvotnem programu in
  • če se obseg vsebin magistrskega študijskega programa druge stopnje Geotehnologija od obsega vsebin prvega letnika prvotnega študijskega programa ne razlikuje za več kot 30 kreditnih točk.

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UL NTF lahko Študijska komisija študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) in rok, do kdaj jih mora opraviti.
Študijska komisija NTF lahko v tem primeru študentu na račun izbirnosti zunaj UL NTF prizna del izpitov, ki jih je opravil v prvotnem študijskem programu in v novem študijskem programu (Geotehnologija) niso predvideni.

Če študent prehaja v študijski program Geotehnologija iz magistrskih programov druge stopnje, ki jih izvaja UL NTF, lahko Študijska komisija na račun izbirnosti znotraj UL NTF študentu prizna tudi določene »strokovne« izpite iz prejšnjega programa.
V drugi letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Geotehnologija se lahko vpišejo tudi diplomanti univerzitetnih študijskih programov s področja geotehnologije in rudarstva ali sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti po letu 1994, ter diplomanti visokošolskih študijskih programov geotehnologije in rudarstva ali sorodnih študijskih programov (tehničnih), ki so bili sprejeti pred letom 1994.

Študijska komisija lahko študentu predpiše dodatne obveznosti (diferencialne izpite) do 40 kreditnih točk, ki jih mora študent opraviti do zaključka novega študija, lahko pa upošteva kandidatove morebitne strokovne ali znanstvene objave ter delovne izkušnje pri delu v praksi.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.