Študijski program je zasnovan tako, da je možen prehod med posameznimi programi.

1. Prehod iz programa višje strokovne izobrazbe v dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni (VS) študijski program Geotehnologija in rudarstvo je možen, če kandidatka oz. kandidat+
  • uspešno dokonča študij po programu višješolskega izobraževanja na področju geotehnologije, rudarstva, gradbeništva, strojništva oz. drugem primerljivem višješolskem strokovnem študijskem programu;
  • uspešno opravi diferencialne izpite, ki jih predpiše Študijska komisija NTF. To omogoča vpis v drugi letnik oz. tretji semester dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa Geotehnologija in rudarstvo.
2. Prehod iz starega programa prve stopnje v aktualni dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni (VS) študijski program Geotehnologija in rudarstvo je možen, če kandidatka oz. kandidat+
  • izpolnjuje pogoje za vpis v dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni (VS) študijski program Geotehnologija in rudarstvo.

Vpis v drugi ali tretji letnik aktualnega dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa Geotehnologija in rudarstvo je možen, če kandidatki oz. kandidatu:

  • Študijska komisija NTF v celoti prizna letnike ali semestre v aktualnem dodiplomskem prvostopenjskem visokošolskem strokovnem (VS) študijskem programu;
  • Študijska komisija NTF prizna izpite ali druge študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih tudi kreditne točke) iz prejšnjega programa ter določi diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki so potrebni za vpis v določeni letnik oziroma dokončanje študija v novem dodiplomskem prvostopenjskem visokošolskem strokovnem (VS) študijskem programu.

Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s Statutom UL oziroma pravilnikom NTF.

3. Načini prehoda iz starega visoko strokovnega študijskega programa v aktualni dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni (VS) študijski program Geotehnologija in rudarstvo+

Ob prehodu iz starega v novi študijski program se študent preneha izobraževati v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljuje izobraževanje v novem programu. Obveznosti, ki jih mora študent izpolniti pri prehodu iz starega v novi študijski program, so v nadaljevanju predpisane v smislu priznavanja že izpolnjenih zahtev v starem programu ter zahtev, ki so predpisane v novem programu.

Izvedba prehodov

Glede na možnost poglobljenega pridobivanja znanja na posameznih ožjih področjih geotehnološke in rudarske stroke, ki so opredeljena in vsebinsko predpisana z novimi študijskimi programi, so možni naslednji prehodi:

  • po uspešno dokončanem prvem letniku študija v starem dodiplomskem VSŠ-programu, kar pomeni uspešno opravljene vse predpisane obveznosti, je možen vpis v drugi letnik novega dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa, če študent uspešno opravi dodatne izpite ali druge obveznosti, ki jih predpiše Študijska komisija NTF na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje;
  • prav tako je možen vpis v tretji letnik novega dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa, če je študent opravil vse obveznosti iz prvih dveh letnikov v starem dodiplomskem VSŠ-programu in dodatne izpite ali druge obveznosti, ki jih predpiše Študijska komisija NTF na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje;
  • prehod v drugi letnik dodiplomskega prvostopenjskega univerzitetnega (UN) študijskega programa Geotehnologija in rudarstvo po novem programu je možen, če je študent opravil vse predpisane obveznosti iz prvih dveh letnikov novega dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa in določene izpite, ki jih predpiše Študijska komisija NTF na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje;
  • prehod iz starega dodiplomskega VSŠ-programa, ki ga študent ni uspešno dokončal, je možen z vpisom v tretji letnik novega dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa, če ima študent opravljene dodatne izpite, ki jih predpiše Študijska komisija NTF na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje;
  • po uspešno dokončanem prvem letniku dodiplomskega prvostopenjskega univerzitetnega (UN) študijskega programa je možen vpis v tretji letnik novega dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa, če ima študent opravljene dodatne izpite, ki jih predpiše Študijska komisija NTF na predlog Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in oklje.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.