Študijski program je zasnovan tako, da je možen prehod med posameznimi programi.

1. Prehod iz programa višje strokovne izobrazbe v dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni (VS) študijski program Geotehnologija in rudarstvo je možen, če kandidatka oz. kandidat+
  • uspešno dokonča študij po programu višješolskega izobraževanja na področju geotehnologije, rudarstva, gradbeništva, strojništva oz. drugem primerljivem višješolskem strokovnem študijskem programu;
  • uspešno opravi diferencialne izpite, ki jih predpiše Študijska komisija NTF. To omogoča vpis v drugi letnik oz. tretji semester dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa Geotehnologija in rudarstvo.
2. Prehod iz starega programa prve stopnje v aktualni dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni (VS) študijski program Geotehnologija in rudarstvo je možen, če kandidatka oz. kandidat+
  • izpolnjuje pogoje za vpis v dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni (VS) študijski program Geotehnologija in rudarstvo.

Vpis v drugi ali tretji letnik aktualnega dodiplomskega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa Geotehnologija in rudarstvo je možen, če kandidatki oz. kandidatu:

  • Študijska komisija NTF v celoti prizna letnike ali semestre v aktualnem dodiplomskem prvostopenjskem visokošolskem strokovnem (VS) študijskem programu;
  • Študijska komisija NTF prizna izpite ali druge študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih tudi kreditne točke) iz prejšnjega programa ter določi diferencialne izpite in druge študijske obveznosti, ki so potrebni za vpis v določeni letnik oziroma dokončanje študija v novem dodiplomskem prvostopenjskem visokošolskem strokovnem (VS) študijskem programu.

Vloge za prehod se obravnavajo individualno po postopku, določenem s Statutom UL oziroma pravilnikom NTF.

3. Načini prehoda iz starega visoko strokovnega študijskega programa v aktualni dodiplomski prvostopenjski visokošolski strokovni (VS) študijski program Geotehnologija in rudarstvo+

Ob prehodu iz starega v novi študijski program se študent preneha izobraževati v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljuje izobraževanje v novem programu. Obveznosti, ki jih mora študent izpolniti pri prehodu iz starega v novi študijski program, so v nadaljevanju predpisane v smislu priznavanja že izpolnjenih zahtev v starem programu ter zahtev, ki so predpisane v novem programu.

Pogoji za prehajanje med programi         

Prehod je možen med študijskima programoma:

– ki ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;

– med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo.

Posamezen opravljen izpit v prvotnem študijskem programu se prizna kot opravljen v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo, če je usklajenost vsebin obeh predmetov vsaj 75%. Priznani izpit se vrednoti s kreditnimi točkami v prvotnem študijskem programu, a ne z več kreditnimi točkami, kot je ovrednoten v visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo.

V drugi ali tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Geotehnologija in rudarstvo se lahko s prehodom vpiše kandidat, če:

– izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,

– so na voljo prosta mesta.

Komisija Oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje za vsakega kandidata posebej določi, v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti, določi obveznosti in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.