Spremembe pri vpisu v univerzitetne študijske programe

Na Naravoslovnotehniški fakulteti bodo s študijskim letom 2022/2023 začeli veljati spremenjeni vpisni pogoji za vse univerzitetne študijske programe. Sprememba bo vplivala na dijake, ki srednjo šolo zaključujejo s poklicno maturo. Vpis v univerzitetne programe bo omogočen le dijakom, ki bodo zaključili le vnaprej določen srednješolski program.

Ključne spremembe pri vpisu na univerzitetne študijske programe so v točki b in so odebeljene.

1) V univerzitetni študijski program Grafične in interaktivne komunikacije se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja: grafični tehnik, medijski tehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, ustvarjalec modnih oblačil, tehnik računalništva, elektrotehnik, tehnik mehatronike, strojni tehnik, lesarski tehnik, kemijski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

2) V univerzitetni študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja: aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

3) V univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja: aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomija in turizem, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik plovbni tehnik, predšolska vzgoja, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preskus likovne nadarjenosti, ki obsega preizkus prostoročnega risanja in slikanja človeške figure, preizkus iz oblikovanja oblačil ter preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti ter razgovor s komisijo.

 

4) V univerzitetni študijski program Geologija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja: geotehnik, gradbeni tehnik, strojni tehnik, gozdarski tehnik, kemijski tehnik, lesarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik računalništva, kmetijski tehnik, elektrotehnik, veterinarski tehnik, zdravstveni tehnik, farmacevtski tehnik in izpit iz predmeta splošne mature matematika ali tuji jezik, če je matematiko že opravil pri  poklicni maturi 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program,
d) kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

 

5) V univerzitetni študijski program Geotehnologija in okolje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja: elektrotehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, metalurški tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik optik ali tehnik steklarstva ter izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, fizika, tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal kateri koli štiriletni srednješolski program.

 

6) V univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja: metalurški tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, in izpit iz enega od predmetov splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.