Vizitka katedre

Katedra za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo (KSPRG)
Oddelek za geologijo
Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12, SI-1000 Ljubljana

Predstojnik:

doc. dr. Luka Gale
e-pošta: luka.gale@ntf.uni-lj.si
tel: 01/47 04 606

Člani:

prof. dr. Andrej Šmuc
prof. dr. Marko Vrabec
prof. dr. Boštjan Rožič
doc. dr. Luka Gale
doc. dr. Petra Žvab Rožič
doc. dr. Tomislav Popit
Primož Miklavc, tehnični sodelavec

Zunanji sodelavci:

dr. Aleksander Horvat
prof. dr. Jernej Pavšič (upokojen)
prof. dr. Marija Štefančič (BF)
doc. dr. Špela Goričan
asist. dr. Irena Debeljak
prof. dr. Vlasta Čosović (PMF Zagreb)
dr. Eliana Poli, Universita degli studi di Udine
prof. dr. Giorgio Tunis, Universita degli studi di Trieste
prof. dr. Franco Cucchi, Universita degli studi di Trieste
dr. Katica Drobne
dr. Polona Kovič

Katedra za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo je del Oddelka za geologijo. Ustanovljena je bila leta 2005 ob reorganizaciji Oddelka za geologijo, ko se je prejšnja Katedra za geologijo in paleontologijo razdelila v dve novi katedri: Katedro za paleontologijo in stratigrafijo ter Katedro za regionalno in sedimentno geologijo.

Pedagoško delo
Člani in sodelavci KSPRG na dodiplomskem univerzitetnem študiju na Oddelku za geologijo in Oddelku za rudarstvo in geotehnologijo poučujejo naslednje predmete: Paleontologijo, Geološko kartiranje, Stratigrafijo, Regionalno geologijo, Paleoekologijo, Osnove geologije za študente rudarstva in geotehnologije.
Člani katedre predavajo tudi različne geološke vsebine na dodiplomskem univerzitetnem študiju na drugih članicah Univerze v Ljubljani (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG), geologija za študente gradbeništva in vodarstva, geologija in geomorfologija za študente geodezije).
Na podiplomskem študiju pokrivajo naslednje predmete: Makrofosili paleozoika, mezozoika, kenozoika, Mikrofosili paleozoika, mezozoika, kenozoika, Paleoantropologija, Izbrana poglavja iz regionalne geologije, Izbrana poglavja iz biostratigrafije paleozoika, mezozoika, kenozoika, Izbrana poglavja iz paleobotanike, Izbrana poglavja iz paleoekologije.

 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.