Tipografija

ZADNJA OBJAVA

7
Dec

ŠTUDENTSKA RAZSTAVA BOŽIČNO-NOVOLETNIH VOŠČILNIC 2024

7. 12. 2023, ob 17.05, napisal/-a Barbara Blaznik

Gradivo za vaje
TEME+
1. ČAJ
2. ČOKOLADA
3. KAVA
4. KRUH
5. MED
6. MLEKO
7. OLJE
8. PIVO
9. RIŽ
10. SADJE
11. SIR
12. VINO
13. VISKI
14. ZAČIMBE
15. ZELENJAVA
1. vaja – InDesign – osnove+

Pri 1. vaji bomo spoznali orodje (InDesign) s katerim bomo delali.

 • nastavitev strani (enostranski oz. dvostranski dokument, velikost strani, stolpci, beli robovi, dodatek za porezavo …)
 • delovno okolje (palete, delovna orodja, izdelava in urejanje strani, vzorčne strani …)
 • pomožne črte (vodila, ravnila, mreže …)

 

Priporočena literatura:

Klementina Možina: Knjižna tipografija

Klemetina Možina: Mikrotipografija

Klementina Možina: Tipografska KUNŠT

Iva Molek: Adobe InDesign CS4

2. vaja – Kompozicija črk+

Izvedba vaje:

vse skupine: 17. 10. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 24. 10. 2023

NAVODILA

 • izberite 5–10 poljubnih (enakih ali različnih) črkovnih ali nečrkovnih znakov
 • izdelajte prostor v velikosti 80 × 80 mm in ustvarite kompozicijo iz izbranih črk
 • poljubno izberite vrsto, različico in velikost pisave
 • znotraj enega prostora lahko uporabite samo eno vrsto pisave
 • vajo ponovite trikrat (skupaj izdelate 4 primere)
 • vsak primer kratko opišite tako, da navedete uporabljene črkovne/nečrkovne znake ter ime uporabljene pisave
 • primeri se med seboj razlikujejo v tipografskem izboru in drugačni kompoziciji
 • osnutke kompozicije črk najprej skicirajte
 • končna postavitev mora biti enaka SHEMI

NAMEN VAJE

 • seznanitev z delovnim okoljem programa InDesign
 • uporaba osnovnih orodij, vodil, ravnil
 • uporaba osnovnih tipografskih značilnosti za izdelavo kompozicije izbranih črk
 • priprava dokumenta za tisk

Oznaka vaje: 02V_priimek.indd, 02V_priimek.pdf

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. 

3. vaja – Korespondenca+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 24. 10. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 14. 11. 2023

NAVODILA

 • glede na izbrano tematiko oblikujte korespondenco:
  • vizitko (85 × 55 mm)
  • dopisni list (210 × 297 mm)
  • kuverto (230 × 110 mm)
  • ovitek za čokoladico ob kavi (oblikovanje in format prilagodite shemi)
 • oblikujte tipično oz. celostno grafično podobo
 • ustvarite logotip ali neko drugo tipično grafično podobo
 • pri oblikovanju:
  • upoštevajte določene formate
  • upoštevajte izbor in hierarhijo podatkov
  • vizitko oblikujte eno- ali dvo-stransko
  • kuverto oblikujte eno- ali dvo-stransko
  • uporabite največ dve pisavi (različica, slog itd.)
  • uporabite lahko različne barve, grafične elemente, slikovne materiale …
 • osnutke korespondence najprej skicirajte

NAMEN VAJE

 • priprava različnih dokumentov
 • uporaba različnih elementov, likov, linij
 • uporaba barv in njenih kombinacij
 • uporaba različnih pisav, različic in njenih lastnosti
 • oblikovanje besedila
 • priprava dokumenta za tisk

Oznaka vaje:

 • 03V_vizitka_priimek.indd, 03V_vizitka_priimek.pdf
 • 03V_dopisni_list_priimek.indd, 03V_dopisni_list_priimek.pdf
 • 03V_kuverta_priimek.indd, 03V_kuverta_priimek.pdf
 • 03V_cokoladica_priimek.indd, 03V_cokoladica_priimek.pdf

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. 

4. vaja – Analiza strani – Tipometer+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 14. 11. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 28. 11. 2023

NAVODILA

 • položite paus papir na dodeljeno stran iz knjige
 • analizirajte in s pomočjo tipometra določite:
 • format, zrcalo, stolpce (t. e. in mm)
 • fotografije (t. e. in mm)
 • velikost pisave (t. e.)
 • paginacija (t. e.)
 • razmik med vrsticami (t. e.)
 • debelina črt (mm)
 • opredelite pisavo:
  • črkovni slog
  • njene značilnosti
  • možnosti njene uporabe

NAMEN VAJE

 • analiza strani tiskovine
 • seznanitev z uporabo tipometra
 • seznanitev s tipografskimi enotami
 • pretvorba iz tipografskih enot v metrski sistem
 • opredelitev pisave

 

5. vaja – Analiza strani – Tipometer – prelom+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 21. 11. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 28. 11. 2023

NAVODILA

V skladu s 4. vajo in s pomočjo programa InDesign postavite stran, pri čemer upoštevate:


NAMEN VAJE

 • mreža osnovnih linij (baseline grid)
 • stili
 • vnos slike (www.sxc.hu, www.pexels.com) KVALITETA!!!
 • vnos besedila
 • križi za porezavo in zgibanje
 • stili (cell, paragraph)

Oznaka vaje:

 • 05V_tipometerPRELOM_priimek.indd, 05V_tipometerPRELOM_priimek.pdf

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Ne pozabite oddati tudi uporabljenih slik. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. 

 

6. vaja – Zgibanka+

Izvedba vaje:

 • vse skupine:

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 

NAVODILA

 • glede na izbrano tematiko oblikujte zgibanko
 • format A4 (ležeče)
  • 2 zgiba
  • izmenični (cik-cak) zgib ali ovijalni zgib
 • izdelajte maketo
 • uporabite celostno podobo, ki ste jo pri 2. vaji
  • barve
  • pisave
  • grafični izgled
  • logotip
 • uporabite vsaj eno sliko (www.sxc.hu, www.pexels.com) KVALITETA!!!

NAMEN VAJE

 • uporaba vzorčne strani (master page)
 • mreža osnovnih linij (baseline grid)
 • stili
 • vnos slike in besedila
 • križi za porezavo in zgibanje
 • obarvano ozadje (slika za ozadje)
 • stili (cell, table, paragraph)

Oznaka vaje:

 • 06V_zgibanka_priimek.indd, 06V_zgibanka_priimek.pdf

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. 

7. vaja – Prelom+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 28. 11. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 19. 12. 2023

NAVODILA

 • oblikujte brošuro formata (max A5 format)
 • temo brošure ste izbrali v začetku semestra
 • oblikujte vsebino
 • končni izdelek naj sestoji iz 16 strani z besedilom
  • uporabite dodeljeno besedilo oz. ga poiščite na spletu (besedilo)
  • brošura mora obvezno vsebovati vsaj eno preglednico
 • določite zrcalo
 • določite mrežo osnovnih linij (angl. baseline grid)
 • pri tekočem dokumentu določite zrcalo, stolpce, številčenje strani, stile …
 • dodajte podpise k slikam in preglednicam
 • končen dokument pripravite za tisk (CMYK, dodatek za porezavo)
 • uporabite poljuben slikovni material − vektorske grafike, ilustracije ali fotografije (vsaj pet!), ki ne smejo biti uporabljene za ozadje
  • slike lahko najdete (www.sxc.hu, www.pexels.com) KVALITETA!!!
  • uporabite lahko lastne fotografije

NAMEN VAJE

 • priprava večstranskega dokumenta
 • uporaba različnih orodij, stilov in predlog
 • uporaba elementov, likov, linij, barv (swatches) in njenih kombinacij
 • uporaba različnih pisav (naslov, podnaslov, glavno besedilo, podpisi k slikam …), različic in njenih lastnosti
 • oblikovanje daljšega besedila
 • priprava dokumenta za tisk
 • Telovadba: PRELOMvaja

Oznaka vaje:

 • 07V_prelom_priimek.indd, 07V_prelom_priimek.pdf

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. 

8. vaja – Naslovnica+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 12. 12. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 19. 12. 2023

NAVODILA

 • oblikujte odprto naslovnico za vašo brošuro
 • temo brošure ste izbrali v začetku semestra
 • upoštevajte celostno podobo
 • oblikujte naslovno stran
 • oblikujte zadnjo stran
 • oblikujte obe notranji strani
 • upoštevajte debelino hrbta  (5 mm)
 • za naslovnico lahko uporabite tudi sliko, vendar pazite na ločljivost
 • za tisk končnega izdelka izdelate še eno naslovnico (oblikovno enaka prvi) vendar brez debeline hrbta

NAMEN VAJE

 • priprava odprte naslovnice
 • priprava dokumenta za tisk
 • križi za porezavo in zgibanje
 • živ rob

Oznaka vaje:

 • 08V_naslovnica_priimek.indd oz. *.ai, 08V_naslovnica_priimek.pdf

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. 

Gradivo za domače naloge
1. domača naloga – 3D ime+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 10. 10. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 24. 10. 2023

NAVODILA

 • iz materiala po lastni izbiri oblikujte črke, ki bodo sestavljale vaše ime
 • črke so lahko poljubne
 • črke tudi likovno opremite (kolaž, barve …)
 • končni izdelek fotografirajte
 • fotografija naj bo v ležečem A3 formatu (pazite na ločljivost 1:1, najmanj 300 dpi)
 • VELIKOST DATOTEKE NAJ NE PRESEGA 50 MB

Oznaka:

 • 01DN_priimek.tiff, 01DN_priimek.pdf

Sliko oddajte v (*.tiff) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. 

2. domača naloga – Novoletna voščilnica+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 24. 10. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 14. 11. 2023

NAVODILA

 • povdarek je na izdelavi voščilnice iz črkovnih znakov
 • dovoljena je uporaba avtorskega slikovnega gradiva (predpovedana je uporaba slik s spleta)
 • format A6 (105 × 148 mm) ali 210 × 100 mm
 • končni izdelki bodo razstavljeni na študentski razstavi
 • najboljši izdelek – uradna novoletna voščilnica NTF

Oznaka:

 • 02DN_priimek.indd, 02DN_priimek.pdf

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico v velikosti 1:1 oddate v času vaj.

3. domača naloga – Deli črk+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 14. 11. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 21. 11. 2023

NAVODILA

 • Dodeljeno besedo izrišite na papir velikosti A3 ter označite:
  • velikost oziroma stopnjo črke
  • zgornji, srednji in spodnji črkovni pas
  • črkovno, zgornjo, srednjo, spodnjo črto ter črto verzalke
  • podaljšek navzgor in navzdol
  • širino črke in črkovne poteze
  • osnovno, tanko, prečno, zaključno, okroglo in poševno potezo
  • serif
  • kapljo, vez, ramo, zanko, uho, oko
  • ligature

Oznaka:

 • 03DN_priimek.indd, 03DN_priimek.pdf

Izdelek vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v predal v 3. nadstropju ali na DRIVE/TEAMS.

4. domača naloga – Koledar+

Izvedba vaje:

 • vse skupine: 12. 12. 2023

 Oddaja vaje:

 • vse skupine: 19. 12. 2023

NAVODILA

 • glede na izbrano tematiko oblikujte koledar:
 • poljuben format
  • 12 strani za mesece
  • 2 strani (naslovna in zadnja stran) oziroma
  • 1 stran (naslovna stran) … odvisno od dogovora na vajah
 • uporabite celostno podobo, ki ste jo pri 2. vaji
  • barve
  • pisave
  • grafični izgled
  • logotip
 • slike (www.sxc.hu, www.pexels.com) KVALITETA SLIK!!
 • pomoč:

NAMEN VAJE

 • uporaba master page
 • spoznavanje dela s preglednicami
 • importiranje podatkov v program
 • dodajanje strani v dokumentu
 • stili (cell, table, paragraph)

Oznaka vaje:

 • 04DN_koledar_priimek.indd, 04DN_koledar_priimek.pdf

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE/TEAMS v mapo z vašim priimkom. 

Primer za vajo ...+

Primer za vajo …

DODATNE ZADOLŽITVE
1. DODATNA ZADOLŽITEV+

Dodeljeno vam je oglasno sporočilo, ki potrebuje preoblikovanje.

Preoblikujete oglasno sporočilo. Najprej izdelate skico, ko bo skica potrjena, oglasno sporočilo oblikujete in izdelate v programu InDesign oz. v Illustratorju. Končni izdelek izvozite v pdf.

Datoteke (indd/idml oz. ai, pdf) oddate v mapo na DRIVE/TEAMS, v mapo z izdelki oddate natisnjeno originalno in preoblikovano različico.

Čas za izdelavo dodatne zadolžitve je 14 dni.


SPLOŠEN OPIS PREDMETA

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.