Bibliografija

Bibliografija / Bibliography

Članki v revijah / Journal articles

 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana, FERK SAVEC, Vesna. The Students’ Perceptions Using 3DChemMol Molecular Editor for Construction and Editing of Molecular Models. Acta Chimica Slovenica. 2022, vol. 69, no. 1, str. 167-186. ISSN 1580-3155. DOI: 10.17344/acsi.2021.7181
 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana, BARTOL, Tomaž, ŠORGO, Andrej. Added value of secondary school education toward development of information literacy of adolescents. Library & Information Science Research : an international journal. [Print ed.]. 2020, vol. 42, no. 2, str. 1-18. ISSN 0740-8188. DOI: 10.1016/j.lisr.2020.101016.
 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana, BARTOL, Tomaž, ŠPERNJAK, Andreja, ŠORGO, Andrej. Predlog meril in kazalcev informacijske pismenosti za srednje šole = Proposed information literacy standards and performance indicators for secondary education. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. jun. 2018, 62, [št.] 1/2, str. 69-91. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6847/6437.
 • BARTOL, Tomaž, DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana, RODIČ, Blaž, ZORANOVIĆ, Tihomir. A comparative study of information literacy skill performance of students in agricultural sciences. Journal of academic librarianship. [Print ed.]. 2018, iss. 3, vol. 44, str. 374-382. ISSN 0099-1333. DOI: 10.1016/j.acalib.2018.03.004.
 • ŠORGO, Andrej, BARTOL, Tomaž, DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana. Attributes of digital natives as predictors of information literacy in higher education. British journal of educational technology. [Print ed.]. 2017, vol. 48, no. 3, str. 749-767. ISSN 0007-1013. DOI: 10.1111/bjet.12451.
 • BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, GLAŽAR, Saša A. Does the information literacy of university students depend on their scientific literacy? Eurasia journal of mathematics, science and technology education. 2017, vol. 13, iss. 7, str. 3869-3891. ISSN 1305-8223. DOI: 10.12973/eurasia.2017.00762a.
 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana, BARTOL, Tomaž. A comparative study of three teaching methods on student information literacy in stand-alone credit-bearing university courses. Journal of information science. [Online ed.]. 2017, vol. 43, iss. 5, str. 601-614. ISSN 1741-6485. DOI: 10.1177/0165551516655084.
 • BOH PODGORNIK, Bojana, BARTOL, Tomaž, ŠORGO, Andrej, RODIČ, Blaž, DOLNIČAR, Danica. STIP – slovenski test informacijske pismenosti študentov = SILT – students’ information literacy test in the Slovenian language. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2017, 61, [št.] 3, str. 87-111. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6608/6267.
 • BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, ŠORGO, Andrej, BARTOL, Tomaž. Development, testing, and validation of an information literacy test (ILT) for higher education. Journal of the Association for Information Science and Technology. 2016, vol. 67, iss. 10, str. 2420-2436, ilustr. ISSN 2330-1635. DOI: 10.1002/asi.23586.

Članki v konferenčnih zbornikih / Articles in conference proceedings

 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana. 3DChemMol : web-based molecular modeling interface supporting technology-based learning. V: GÓMEZ-CHOVA, Luis (ur.). EDULEARN23 Proceedings : 15th International Conference on Education and New Learning Technologies : Palma, Spain, 3-5 July, 2023. [Valencia]: IATED Academy, cop. 2023. Str. 1426-1435. EDULEARN proceedings. ISBN 978-84-09-52151-7. ISSN 2340-1117. DOI: 10.21125/edulearn.2023.0449.
 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana. Information literacy of university freshmen, and differences in ICT use, internet confidence and motivation. V: KURBANOGLU, Serap (ur.). Information literacy everyday life : 6th European Conference, ECIL 2018, Oulu, Finland, September 24-27, 2018 : revised selected papers. Cham [etc.]: Springer, 2019. Str. 254-263. Communications in Computer and Information Science, Vol. 989. ISBN 978-3-030-13471-6, ISBN 978-3-030-13472-3. ISSN 1865-0929. DOI: 10.1007/978-3-030-13472-3_24.
 • ŠPERNJAK, Andreja, BARTOL, Tomaž, BOH PODGORNIK, Bojana, DOLENC, Kosta, DOLNIČAR, Danica, PUHEK, Miro, ŠPUR, Natalija, ŠORGO, Andrej. Development of standards, performance indicators and tasks for the improvement of information literacy among adolescents. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.). Edulearn18 : conference proceedings. 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma (Spain), 2nd-4th of July, 2018. [Palma]: IATED Academy, 2018. Str. 3478-3486. EDULEARN proceedings (Internet). ISBN 978-84-09-02709-5. ISSN 2340-1117.
 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana. Some predictors of university students’ information literacy. V: KURBANOGLU, Serap (ur.). Information literacy in the workplace : Conference proceedings : 5th European Conference, ECIL 2017, Saint Malo, France, September 18-21, 2017 : revised selected papers. Cham [etc.]: Springer, 2018. Str. 585-594. Communications in Computer and Information Science, Vol. 810. ISBN 978-3-319-74333-2, ISBN 978-3-319-74334-9. ISSN 1865-0929. DOI: 10.1007/978-3-319-74334-9_60.
 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana, SAJOVIC, Irena, ŠORGO, Andrej, BARTOL, Tomaž. Assessing content and cognitive levels of information literacy in a group of life sciences university students. V: KURBANOGLU, Serap (ur.). Information literacy : key to an inclusive society : 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016 : revised selected papers. Cham [etc.]: Springer, 2016. Str. 403-411. Communications in Computer and Information Science, Vol. 676. ISBN 978-3-319-52161-9, ISBN 978-3-319-52162-6. ISSN 1865-0929. DOI: 10.1007/978-3-319-52162-6_40.
 • BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, ŠORGO, Andrej, BARTOL, Tomaž. Evaluation of information literacy of Slovenian university students. V: KURBANOGLU, Serap (ur.). Information literacy : moving toward sustainability : third European conference, ECIL 2015, Tallinn, Estonia, october 19-22, 2015 : revised selected papers. Cham [etc.]: Springer, 2015. Str. 499-508. Communications in Computer and Information Science, Vol. 552. ISBN 978-3-319-28196-4. ISSN 1865-0929. DOI: 10.1007/978-3-319-28197-1_50.

Poglavja v knjigah / Book chapters

 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana. Factors influencing information literacy of university students. V: WALLER, Lee (ur.). Higher Education – Reflections From the Field  : Vol. 2. 1st ed. London: IntechOpen, cop. 2023. Str. 1-16, ilustr. DOI: 10.5772/intechopen.109436.
 • DOLNIČAR, Danica, BOH PODGORNIK, Bojana. Undergraduate students’ information literacy : challenges and opportunities. V: NATA, Roberta V. (ur.) Progress in education. New York: Nova Science Publishers, 2020. Str. 153-185. Progress in education, 63. ISBN 978-1-53617-845-6. ISSN 1535-4806.
 • BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, BARTOL, Tomaž, ŠORGO, Andrej. Information literacy in higher education : effects of study courses, teaching methods, scientific literacy and the use of information and communication technologies. V: FREEMAN, Luis (ur.) Information literacy : progress, trends and challenges. Hauppauge: Nova Science Publishers, cop. 2018. Str. 61-90. Education: Emerging Goals in the New Millennium. ISBN 978-1-53613-379-0.
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.