Tipografski elementi – izredni študij

Seminarska zadolžitev pri vajah: Tipografski elementi – izredni študij 1GMT 

VAJE:

 1. InDesign – osnove za delo
 2. Kompozicija črk
 3. Korespondenca
 4. Tipometer – analiza strani
 5. Koledar
 6. Zgibanka
 7. Prelom besedila – oblikovanje brošure
 8. Ovitek brošure

DOMAČE NALOGE:

 1. 3D oblikovanje imena
 2. Deli črk

NAVODILA ZA ODDAJO DATOTEK:

 • zahtevane datoteke se oddajo do navedenega roka za oddajo posamezne naloge
 • v elektronski obliki na Drive v mapo poimenovano z vašim imenom in priimkom

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV:

 • študent se mora udeležiti vseh predvidenih vaj
 • zamujanje na vaje ni dovoljeno (v primeru zamujanja na vaje študent dobi dodatne zadolžitve)
 • študent dobi dodatne zadolžitve tudi v primeru, ko zamudi posamezni rok za oddajo osnutkov ali končnih izdelkov
 • če študent v celotnem obdobju vaj prejme dodatne zadolžitve več kot 1-krat, potem vaj v študijskem letu 2023/2024 ne more več opravljati
 • nadomestni termini za ponavljanje vaj ali izvajanje vaj niso predvideni
 • zadnji rok za oddajo izdelkov je:
  6. 2. 2024
  – vse skupine za izpitni rok:  po dogovoru
  31. 5. 2024 – vse skupine za izpitni rok: 6. 6. 2024
  13. 6. 2024 – vse skupine za izpitni rok: 20. 6. 2024
  27. 6. 2024 – vse skupine za izpitni rok: 2. 9. 2024

Po 27. 6. 2024 študent ne more več predati izdelkov in v študijskem letu 2023/2024 ne more opravljati izpita pri predmetu Tipografski elementi.

GRADIVO ZA VAJE

IZBOR TEME+
1.  ČAJ
2.  ČOKOLADA
3.  KAVA
4.  KRUH
5.  MED
6.  MLEKO
7.  OLJE
8.  PIVO
9.  RIŽ
10.  SADJE
11.  SIR
12.  VINO
13.  VISKI
14.  ZAČIMBE
15.  ZELENJAVA
1. VAJA: InDesign – osnove za delo+

Pri uvodu v vaje bomo spoznali orodje (InDesign) s katerim bomo delali.

 • nastavitev strani (enostranski oz. dvostranski dokument, velikost strani, stolpci, beli robovi, dodatek za porezavo …)
 • delovno okolje (palete, delovna orodja, izdelava in urejanje strani, vzorčne strani …)
 • pomožne črte (vodila, ravnila, mreže …)
2. VAJA: Kompozicija črk+

2. vaja: KOMPOZICIJA ČRK

 • izberite 5–10 poljubnih (enakih ali različnih) črkovnih ali nečrkovnih znakov
 • izdelajte prostor v velikosti 80 × 80 mm in ustvarite kompozicijo iz izbranih črk
 • poljubno izberite vrsto, različico in velikost pisave
 • znotraj enega prostora lahko uporabite samo eno vrsto pisave
 • vajo ponovite trikrat (skupaj izdelate 4 primere)
 • vsak primer kratko opišite tako, da navedete uporabljene črkovne/nečrkovne znake ter ime uporabljene pisave
 • primeri se med seboj razlikujejo v tipografskem izboru in drugačni kompoziciji
 • osnutke kompozicije črk najprej skicirajte
 • končna postavitev mora biti enaka spodnji shemi:

02_TIPO_vajaSHEMA

NAMEN VAJE:

 • seznanitev z delovnim okoljem programa InDesign
 • uporaba osnovnih orodij, vodil, ravnil
 • uporaba osnovnih tipografskih značilnosti za izdelavo kompozicije izbranih črk
 • priprava dokumenta za tisk

Izdelke oddajte v InDdesign Package (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

Oznaka vaje: 02V_kompozicija_priimek.indd, 02V_kompozicija_priimek.pdf

3. VAJA: Korespondenca+

3. vaja: KORESPONDENCA

 • glede na izbrano tematiko oblikujte korespondenco:
  • vizitko (85 × 55 mm)
  • dopisni list (210 × 297 mm)
  • kuverto (230 × 110 mm)
  • ovitek za čokoladico ob kavi (35 × 64 mm (oblikovanje in format prilagodite priloženi SHEMI))
 • oblikovati morate tipično oz. celostno grafično podobo
 • ustvarite logotip
 • pri oblikovanju:
  • upoštevajte določene formate
  • upoštevajte izbor in hierarhijo podatkov
  • vizitko oblikujte eno- ali dvo-stransko
  • kuverto oblikujte eno- ali dvo-stransko
  • uporabite največ dve pisavi (različica, slog itd.)
  • uporabite lahko različne barve, grafične elemente, slikovne materiale …
 • osnutke korespondence najprej skicirajte

NAMEN VAJE:

 • priprava različnih dokumentov
 • uporaba različnih elementov, likov, linij
 • uporaba barv in njenih kombinacij
 • uporaba različnih pisav, različic in njenih lastnosti
 • oblikovanje besedila
 • priprava dokumenta za tisk

Izdelke oddajte v InDdesign Package (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

Oznaka vaje:

 • 03V_vizitka_priimek.indd, 04V_vizitka_priimek.pdf
 • 03V_dopisni_list_priimek.indd, 04V_dopisni_list_priimek.pdf
 • 03V_kuverta_priimek.indd, 04V_kuverta_priimek.pdf
 • 03V_ovitek_coko_priimek.indd, 04V_ovitek_coko_priimek.pdf
4. VAJA: Tipometer – analiza strani+

4. vaja: ANALIZA STRANI TISKOVINE (tipometer)

 • položite paus papir na dodeljeno stran iz knjige
 • analizirajte in s pomočjo tipometra določite:
  • format, zrcalo, stolpce (t. e. in mm)
  • fotografije (t. e. in mm)
  • velikost pisave (t. e.)
  • paginacija (t. e.)
  • razmik med vrsticami (t. e.)
  • debelina črt (mm)
  • opredelite pisavo:
   • črkovni slog
   • njene značilnosti
   • možnosti njene uporabe

*t. e. [tipografske enote, SLO] = pt [points, ANG]

 

NAMEN VAJE:

 • analiza strani tiskovine
 • seznanitev z uporabo tipometra
 • seznanitev s tipografskimi enotami
 • pretvorba iz tipografskih enot v metrski sistem
 • opredelitev pisave

Izdelke oddajte asistentki na vajah. 

 

5. VAJA: Koledar+

5. vaja: KOLEDAR

 • glede na izbrano tematiko oblikujte koledar za leto 2021:
  • poljuben format:
   • 12 strani za mesece
   • 2 strani (naslovna in zadnja stran)
  • uporabite celostno podobo, ki ste jo oblikovali pri 4. vaji:
   • barve
   • pisave
   • grafični izgled
   • logotip
  • slike (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KAKOVOST SLIK!

NAMEN VAJE:

 • uporaba master page
 • spoznavanje dela s preglednicami
 • importiranje podatkov v program (slike, tekst)
 • dodajanje strani v dokumentu
 • stili (celltableparagraph)

Izdelke oddajte v InDdesign Package (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

Oznaka vaje: 05V_koledar_priimek.indd, 05V_koledar_priimek.pdf

6. VAJA: Zgibanka+

6. vaja: ZGIBANKA

 • glede na izbrano tematiko oblikujte zgibanko:
  • vsebino zgibanke si izberete sami (tekst in slike najdete na internetu), vsebina naj bo na temo, ki ste si jo izbrali
  • format:
   • A4 ležeče
   • dvojni zgib (cik-cak ali zapiralni)
  • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 4. vaji:
   • barve
   • pisave
   • grafični izgled
   • logotip
  • slike (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KAKOVOST SLIK!
  • pred začetkom dela v programu, naredite maketo in skicirajte razporeditev vsebine na list A4

NAMEN VAJE:

 • uporaba zgiba pri tiskovini (pravilno označevanje zgiba za tisk)
 • vsebinsko načrtovanje tiskovine
 • uporaba stilov (paragraph style, character style)
 • uporaba poravnave besedila (baseline grid)
 • vnos besedila in slik

Izdelke oddajte v InDdesign Package (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

 Oznaka vaje: 06V_zgibanka_priimek.indd, 06V_zgibanka _priimek.pdf

7. VAJA: Prelom besedila – oblikovanje brošure+

7. vaja: PRELOM BROŠURE

 • glede na izbrano tematiko oblikujte 16 stransko brošuro:
  • besedilo dobite
  • fotografije najdete na spletu (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KVALITETO SLIK!
  • format: A4 pokončen
  • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 4. vaji:
   • barve
   • pisave
   • grafični izgled
   • logotip

NAMEN VAJE:

 • oblikovanje 16 stranske brošure (razporeditev vsebine)
 • uporaba zrcala
 • uporaba stilov (paragraph stylecharacter style)
 • uporaba opomb
 • uporaba poravnave besedila (baseline grid)
 • uporaba tabulatorjev
 • uporaba kazala
 • uporaba master page strani
 • oštevilčenje strani
 • uporaba različnih pisav oz. različic pisave (naslov, glavno besedilo, podpisi k slikam …)
 • priprava za tisk (CMYK, oznake za porezavo)

Izdelke oddajte v InDdesign Package (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

Oznaka vaje: 07V_brosura_priimek.indd, 07V_brosura_priimek.pdf

8. VAJA: Ovitek za brošuro s hrbtom+

8. vaja: OVITEK ZA BROŠURO S HRBTOM

 • glede na izbrano tematiko oblikujte ovitek za že oblikovano brošuro, ki ima debelino hrbta 15 mm:
  • pravilno razporedite naslov in ostale informacije na ovitek (pozicioniranje naslova, ime avtorja …)
  • oblikujte naslovno in zadnjo stran ovitka
  • oblikujte notranji strani ovitka
  • pravilno določite format celotnega ovitka
  • upoštevajte debelino hrbta 15 mm in ga označite primerno za tisk
  • pred začetkom oblikovanja si ovitek skicirajte na papir
  • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 4. vaji:
   • barve
   • pisave
   • grafični izgled
   • logotip
  • ovitek pripravite za tisk (oznake za hrbet, dodadek za porezavo …)

NAMEN VAJE:

 • načrtovanje ovitka za brošuro
 • upoštevanje debeline hrbta
 • pravilna razporeditev naslovnih informacij
 • priprava za tisk (oznake za porezavo, oznake za hrbet, CMYK)

Izdelke oddajte v InDdesign Package (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

Oznaka vaje: 08V_ovitek_priimek.indd, 08V_ovitek _priimek.pdf

1. DOMAČA NALOGA: 3D oblikovanje imena+

1. domača naloga: 3D OBLIKOVANJE IMENA

 • iz materiala po lastni izbiri (plastelin, stiropor, karton, fimo masa …) oblikujte črke, ki bodo sestavljale vaše ime
 • črke so lahko poljubne
 • črke tudi likovno opremite (kolaž, barve …)
 • končni izdelek fotografirajte
 • fotografija naj bo v ležečem A3 formatu

Izdelke oddajte v PDF (*.pdf) formatu, priložite tudi fotografijo v .tiff formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

Oznaka vaje: 01DN_3D_priimek.pdf, 01V_3D_priimek.tiff

2. DOMAČA NALOGA: Deli črk+

Dodeljeno besedo postavite na format velikosti A4 ležeče ter označite:

 • velikost oziroma stopnjo črke
 • zgornji, srednji in spodnji črkovni pas
 • črkovno, zgornjo, srednjo, spodnjo črto ter črto verzalke
 • podaljšek navzgor in navzdol
 • širino črke in črkovne poteze
 • osnovno, tanko, prečno, zaključno, okroglo in poševno potezo
 • serif
 • kapljo, vez, ramo, zanko, uho, oko
 • ligature

Izdelek oddajte v PDF formatu na Drive v svojo mapo.

Oznaka vaje: 02DN_delicrk_priimek.pdf

DODATNE ZADOLŽITVE

1. DODATNA ZADOLŽITEV: Oblikovanje letaka+

1. dodatna zadolžitev: OBLIKOVANJE LETAKA

 • na spletu poiščite podatke o mobilnih naročniških paketih podjetja A1
 • izberite 1 paket
 • iz najdenega izluščite ključne informacije
 • oblikujte letak velikosti 150 × 150 mm
 • letak oblikujte obojestransko (tisk 4/4)
 • pri oblikovanju upoštevajte izbor in hierarhijo podatkov
 • uporabite pisavo po lastnem izboru
 • uporabite lahko različne barve, grafične elemente, slikovne materiale …
 • pri oblikovanju ne pozabite, kdo je vaša ciljna publika oz. koga z letakom nagovarjate
 • NE KOPIRAJTE OBSTOJEČIH MATERIALOV!

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

2. DODATNA ZADOLŽITEV: Oblikovanje zgibanke s prijavnico+

2. dodatna zadolžitev: OBLIKOVANJE INFORMATIVNE ZGIBANKE S PRIJAVNICO ZA LJUBLJANSKI MARATON (s perforacijo)

 • na spletu poiščite podatke o Ljubljanskem maratonu
 • oblikujte informativno zgibanko s prijavnico za maraton
 • prijavnica naj ima perforacijo
 • zgibanka naj ima dvojni zgib
 • format razprte zgibanke: A4
 • uporabite izbrano besedilo in vsaj eno sliko ali ilustracijo (pazite na ločljivost slik in barvni prostor)
 • pravilno označite zgib in perforacijo ter datoteko pripravite za tisk

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

3. DODATNA ZADOLŽITEV: Ponovno oblikovanje priloženega slabo oblikovanega oglasa+

3. dodatna zadolžitev: PONOVNO OBLIKOVANJE PRILOŽENEGA SLABO OBLIKOVANEGA OGLASA

 • preučite priložen oglas in ugotovite njegove pomanjkljivosti
 • ponovno oblikujte oglas na formatu A4
 • uporabite informacije iz priloženega oglasa in ohranite njegovo sporočilnost
 • uporabite lahko svoj slikovni material (pazite na ločljivost slik in barvni prostor)
 • oglas pripravite za tisk

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

TERMINSKI PLAN IZVEDBE VAJ

1. VAJE:

1. skupina: torek 12. 12. 2023 (16.–20. ure)
2. skupina: sobota 16. 12. 2023 (9.–13. ure)

– uvod v vaje

– predstavitev osnovnih funkcij programa Indesign  

– izbor teme

– navodila za izvedbo 2. in 3. vaje ter 1. domače naloge


ODDAJA: 2. vaje (kompozicija), 3. vaje (korespondenca) in 1. domače naloge (3D ime):
sobota 6. 1. 2024 (1. skupina), torek 9. 1. 2024 (2. skupina)

– izdelke oblikujete v programu Indesign

– izdelke oddate v svojo mapo na OneDrive

– oddate v formatu Indesig Package in PDF pripravljen za tisk

– 3D ime oddate v formatu PDF in TIFF (format fotografije je A3 ležeče)

 

2. VAJE:

2. skupina: sobota 6. 1. 2024 (9.–13. ure)
1. skupina: torek 9. 1. 2024 (16.–20. ure)

– navodila za izvedbo 4. in 5. vaje ter 2. domače naloge

– korekture  2. in 3. vaje

– konzultacije po potrebi

 

ODDAJA: 4. vaje (tipometer – analiza strani), 5. vaje (koledar) in 2. domače naloge (deli črk):
sobota 20. 1. 2024 (2. skupina), torek 23. 1. 2024 (1.skupina)

– koledar oblikujete v programu Indesign in oddate v svojo mapo na Google Drive

– oddate v formatu Indesig Package in PDF priravljen za tisk

analizo s tipometrom oddate isti dan na vajah asistentki

 

3. VAJE:

2. skupina: sobota 13. 1. 2024 (9.–13. ure)
1. skupina: torek 16. 1. 2024 (16.–20. ure)

– navodila za izvedbo 6., 7. in 8. vaje

– korekture  4. in 5. vaje

– konzultacije po potrebi

 

ODDAJA: 6. vaje (zgibanka), 7. vaje (brošura) in 8. vaje (ovitek za brošuro) in vseh ostalih popravljenih izdelkov:
torek 6. 2. 2024 (1. in 2. skupina)

– izdelke oblikujete v programu Indesign

– izdelke oddate v svojo mapo na OneDrive

– oddate v formatu Indesig Package in PDF pripravljen za tisk

 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.