Tipografski elementi – izredni študij

Seminarska zadolžitev pri vajah: Tipografski elementi – izredni študij 1GMT 

VAJE:

 1. Kompozicija črk
 2. Korespondenca
 3. Tipometer – Analiza strani
 4. Koledar
 5. Zgibanka
 6. Prelom besedila
 7. Ovitek

DOMAČE NALOGE:

 1. 3D oblikovanje imena
 2. Deli črk

NAVODILA ZA ODDAJO DATOTEK:

 • zahtevane datoteke se oddajo do navedenega roka za oddajo posamezne naloge
 • oddajo se v elektronski obliki na Google Drive in v tiskani obliki (A4 list) v mapo z imenom in priimkov, ki jo oddate v predal 1GMT – izredni študij, v 3. nadstropju

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV:

 • študent se mora udeležiti vseh predvidenih vaj
 • zamujanje na vaje ni dovoljeno (v primeru zamujanja na vaje študent dobi dodatne zadolžitve)
 • študent dobi dodatne zadolžitve tudi v primeru, ko zamudi posamezni rok za oddajo osnutkov ali končnih izdelkov
 • če študent v celotnem obdobju vaj prejme dodatne zadolžitve več kot 1-krat, potem vaj v študijskem letu 2019/2020 ne more več opravljati
 • nadomestni termini za ponavljanje vaj ali izvajanje vaj niso predvideni
 • zadnji rok za oddajo izdelkov je:
  1. 6. 2020
  – vse skupine za izpitni rok:  8. 6. 2020
  12. 6. 2020 – vse skupine za izpitni rok: 19. 6. 2020
  30. 6. 2020 – vse skupine za izpitni rok: 31. 8. 2020

Po 30. 6. 2019 študent ne more več predati izdelkov in v študijskem letu 2019/2020 ne more opravljati izpita pri predmetu Tipografski elementi.

GRADIVO ZA VAJE

IZBOR TEME+
1.  ČAJ
2.  ČOKOLADA
3.  KAVA
4.  KRUH
5.  MED
6.  MLEKO
7.  OLJE
8.  PIVO
9.  RIŽ
10.  SADJE
11.  SIR
12.  VINO
13.  VISKI
14.  ZAČIMBE
15.  ZELENJAVA
UVOD V VAJE+

Pri uvodu v vaje bomo spoznali orodje (InDesign) s katerim bomo delali.

 • nastavitev strani (enostranski oz. dvostranski dokument, velikost strani, stolpci, beli robovi, dodatek za porezavo …)
 • delovno okolje (palete, delovna orodja, izdelava in urejanje strani, vzorčne strani …)
 • pomožne črte (vodila, ravnila, mreže …)
1. VAJA: Kompozicija črk+

1. vaja: KOMPOZICIJA ČRK

 • izberite 5–10 poljubnih (enakih ali različnih) črkovnih ali nečrkovnih znakov
 • izdelajte prostor v velikosti 80 × 80 mm in ustvarite kompozicijo iz izbranih črk
 • poljubno izberite vrsto, različico in velikost pisave
 • znotraj enega prostora lahko uporabite samo eno vrsto pisave
 • vajo ponovite trikrat (skupaj izdelate 4 primere)
 • vsak primer kratko opišite tako, da navedete uporabljene črkovne/nečrkovne znake ter ime uporabljene pisave
 • primeri se med seboj razlikujejo v tipografskem izboru in drugačni kompoziciji
 • osnutke kompozicije črk najprej skicirajte
 • končna postavitev mora biti enaka spodnji shemi:

01_TIPO_vajaSHEMA

NAMEN VAJE:

 • seznanitev z delovnim okoljem programa InDesign
 • uporaba osnovnih orodij, vodil, ravnil
 • uporaba osnovnih tipografskih značilnosti za izdelavo kompozicije izbranih črk
 • priprava dokumenta za tisk

Izvedba vaje:

 1. skupina: 1. 2. 2020
 2. skupina: 15. 2. 2020

Oddaja vaje:

 1. skupina: 10. 2. 2020
 2. skupina: 24. 2. 2020

 

Izdelke oddajte v InDdesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v predal v 3. nadstropju.

Oznaka vaje: 01V_kompozicija_priimek.indd, 01V_kompozicija_priimek.pdf

Navodila za 1. vajo si lahko natisnete TUKAJ.

2. VAJA: Korespondenca+

2. vaja: KORESPONDENCA

 • glede na izbrano tematiko oblikujte korespondenco:
  • vizitko (85 × 55 mm)
  • dopisni list (210 × 297 mm)
  • kuverto (230 × 110 mm)
  • ovitek za čokoladico ob kavi (35 × 64 (oblikovanje in format prilagodite priloženi SHEMI))
 • oblikovati morate tipično oz. celostno grafično podobo
 • ustvarite logotip ali neko drugo tipično grafično podobo
 • pri oblikovanju:
  • upoštevajte določene formate
  • upoštevajte izbor in hierarhijo podatkov
  • vizitko oblikujte eno- ali dvo-stransko
  • kuverto oblikujte eno- ali dvo-stransko
  • uporabite največ dve pisavi (različica, slog itd.)
  • uporabite lahko različne barve, grafične elemente, slikovne materiale …
 • osnutke korespondence najprej skicirajte

NAMEN VAJE:

 • priprava različnih dokumentov
 • uporaba različnih elementov, likov, linij
 • uporaba barv in njenih kombinacij
 • uporaba različnih pisav, različic in njenih lastnosti
 • oblikovanje besedila
 • priprava dokumenta za tisk

Izvedba vaje:

 1. skupina: 1. 2. 2020
 2. skupina: 15. 2. 2020

Oddaja vaje:

 1. skupina: 10. 2. 2020
 2. skupina: 24. 2. 2020

Izdelke oddajte v InDdesign Package (*.indd, *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svoje skupine v 3. nadstropju.

Oznaka vaje:

 • 02V_vizitka_priimek.indd, 02V_vizitka_priimek.pdf
 • 02V_dopisni_list_priimek.indd, 02V_dopisni_list_priimek.pdf
 • 02V_kuverta_priimek.indd, 02V_kuverta_priimek.pdf
 • 02V_ovitek_priimek.indd, 02V_ovitek_priimek.pdf

 Navodila za 2. vajo si lahko natisnete TUKAJ.

3. VAJA: Analiza strani tiskovine (tipometer)+

3. vaja: ANALIZA STRANI TISKOVINE (tipometer)

 • položite paus papir na dodeljeno stran iz knjige
 • analizirajte in s pomočjo tipometra določite:
 • format, zrcalo, stolpce (t. e. in mm)
 • fotografije (t. e. in mm)
 • velikost pisave (t. e.)
 • paginacija (t. e.)
 • razmik med vrsticami (t. e.)
 • debelina črt (mm)
 • opredelite pisavo:
  • črkovni slog
  • njene značilnosti
  • možnosti njene uporabe

*t. e. [tipografske enote, SLO] = pt [points, ANG]

NAMEN VAJE:

 • analiza strani tiskovine
 • seznanitev z uporabo tipometra
 • seznanitev s tipografskimi enotami
 • pretvorba iz tipografskih enot v metrski sistem
 • opredelitev pisave

 

 Izvedba vaje:

 1. skupina: 18. 2. 2020
 2. skupina: 25. 2. 2020

 Oddaja vaje:

 1. skupina: 3. 3. 2020
 2. skupina: 10. 3. 2020

 Izdelek vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter oddajte v škatlo vašega letnika v 3. nadstropju.

 Navodila za 3. vajo si lahko natisnete TUKAJ.

4. VAJA: Koledar+

4. vaja:KOLEDAR

 • glede na izbrano tematiko oblikujte koledar za leto 2019:
  • poljuben format:
   • 12 strani za mesece
   • 2 strani (naslovna in zadnja stran)
  • uporabite celostno podobo, ki ste jo oblikovali pri 2. vaji:
   • barve
   • pisave
   • grafični izgled
   • logotip
  • slike (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KVALITETO SLIK!

KOLEDAR V EXCEL TABELI: Koledar 2020

NAMEN VAJE:

 • uporaba master page
 • spoznavanje dela s preglednicami
 • importiranje podatkov v program (slike, tekst)
 • dodajanje strani v dokumentu
 • stili (celltableparagraph)

 

 Navodila:

 1. skupina: 18. 2. 2020
 2. skupina: 25. 2. 2020

 Oddaja izdelka:

 1. skupina: 3. 3. 2020
 2. skupina: 10. 3. 2020

 Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd. *.idml) in PDF (*.pdf) formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka (naslovno stran in dve tipični strani) vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svoje skupine v 3. nadstropju.

Oznaka vaje:

 • 04V_koledar_priimek.indd, 04V_koledar_priimek.pdf

Navodila za 4. vajo si lahko natisnete TUKAJ

5. VAJA: Zgibanka+

5. vaja: ZGIBANKA

 • glede na izbrano tematiko oblikujte zgibanko:
  • vsebino zgibanke si izberete sami (tekst in slike najdete na internetu), vsebina naj bo na temo, ki ste si jo izbrali
  • format:
   • A4 ležeče
   • dvojni zgib (cik-cak ali zapiralni)
  • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 2. vaji:
   • barve
   • pisave
   • grafični izgled
   • logotip
  • slike (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KVALITETO SLIK!
  • pred začetkom dela v programu, naredite maketo in skicirajte razporeditev vsebine na list A4

NAMEN VAJE:

 • uporaba zgiba pri tiskovini (pravilno označevanje zgiba za tisk)
 • vsebinsko načrtovanje tiskovine
 • uporaba stilov (paragraph style, caracter style)
 • uporaba poravnave besedila (baseline grid)
 • vnos besedila in slike

 

 Izvedba vaje:

 1. skupina: 29. 2. 2020 
 2. skupina: 26. 2. 2020

 Oddaja vaje:

 1. skupina: 21. 3. 2020
 2. skupina: 21. 3. 2020

 Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svoje skupine.

 Oznaka vaje:

 • 05V_zgibanka_priimek.indd, 05V_zgibanka _priimek.pdf

 Navodila za 5. vajo si lahko natisnete TUKAJ

6. VAJA: Prelom brošure+

6. vaja: PRELOM BROŠURE

 • glede na izbrano tematiko oblikujte 16 stransko brošuro:
  • tekst dobite
  • fotografije najdete na spletu (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KVALITETO SLIK!
  • format: A4 pokončen
  • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 2. vaji:
   • barve
   • pisave
   • grafični izgled
   • logotip

NAMEN VAJE:

 • oblikovanje 16 stranske brošure (razporeditev vsebine)
 • uporaba zrcala
 • uporaba stilov (paragraph style,character style)
 • uporaba opomb
 • uporaba poravnave besedila (baseline grid)
 • uporaba tabulatorjev
 • uporaba kazala
 • uporabamaster pagestrani
 • oštevilčenje strani
 • uporaba različnih pisav oz. različic pisave (naslov, glavno besedilo, podpisi k slikam …)
 • priprava za tisk (CMYK, oznake za porezavo)

 

Izvedba vaje:

 1. skupina: 29. 2. 2020 (ali 24. 2. 2020)
 2. skupina: 26. 2. 2020

 Oddaja vaje:

 1. skupina: 21. 3. 2020
 2. skupina: 21. 3. 2020

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd, *.idml)) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka (nekaj strani) vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svojega letnika v 3. nadstropju.

 Oznaka vaje:

 • 06V_brosura_priimek.indd, 06V_brosura_priimek.pdf

  Navodila za 6. vajo si lahko natisnete TUKAJ

7. VAJA: Ovitek za brošuro s hrbtom+

7. vaja: OVITEK ZA BROŠURO S HRBTOM

 • glede na izbrano tematiko oblikujte ovitek za že oblikovano brošuro, ki ima debelino hrbta 15 mm:
  • pravilno razporedite naslov in ostale informacije na ovitek (pozicioniranje naslova, ime avtorja …)
  • oblikujte naslovno in zadnjo stran ovitka
  • oblikujte notranji strani ovitka
  • pravilno določite format celotnega ovitka
  • upoštevajte debelino hrbta 15 mm in ga označite primerno za tisk
  • pred začetkom oblikovanja si ovitek skicirajte na papir
  • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 2. vaji:
   • barve
   • pisave
   • grafični izgled
   • logotip
  • ovitek pripravite za tisk (oznake za hrbet, dodadek za porezavo …)

NAMEN VAJE:

 • načrtovanje ovitka za brošuro
 • upoštevanje debeline hrbta
 • pravilna razporeditev naslovnih informacij
 • priprava za tisk (oznake za porezavo, oznake za hrbet, CMYK)

 Izvedba vaje:

 1. skupina: 29. 2. 2020 
 2. skupina: 26. 2. 2020

 Oddaja vaje:

 1. skupina: 21. 3. 2020
 2. skupina: 21. 3. 2020

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd, *.idml)) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svojega letnika v 3. nadstropju.

 Oznaka vaje:

 • 07V_ovitek_priimek.indd, 07V_ovitek _priimek.pdf

Navodila za 1. domačo nalogo si lahko natisnete TUKAJ

GRADIVO ZA DOMAČI NALOGI

1. DOMAČA NALOGA:+

1. domača naloga: 3D OBLIKOVANJE IMENA

 • iz materiala po lastni izbiri (plastelin, stiropor, karton, fimo masa …) oblikujte črke, ki bodo sestavljale vaše ime
 • črke so lahko poljubne
 • črke tudi likovno opremite (kolaž, barve …)
 • končni izdelek fotografirajte
 • fotografija naj bo v ležečem A3 formatu

 

Navodila:

 1. skupina: 1. 2. 2020
 2. skupina: 15. 2. 2020

 Oddaja domače naloge:

 1. skupina: 17. 2. 2019
 2. skupina: 2. 3. 2019

Izdelek oddajte v PDF (*.pdf) formatu, priložite tudi fotografijo v .tiff formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svoje skupine v 3. nadstropju.

Oznaka vaje:

 • 01DN_3D_priimek.pdf, 01DN_3D_priimek.tiff

Navodila za 1. domačo nalogo si lahko natisnete TUKAJ

2. DOMAČA NALOGA: Deli črk+

2. domača naloga: DELI ČRK

Dodeljeno besedo postavite na format velikosti A4 ležeče ter označite:

 • velikost oziroma stopnjo črke
 • zgornji, srednji in spodnji črkovni pas
 • črkovno, zgornjo, srednjo, spodnjo črto ter črto verzalke
 • podaljšek navzgor in navzdol
 • širino črke in črkovne poteze
 • osnovno, tanko, prečno, zaključno, okroglo in poševno potezo
 • serif
 • kapljo, vez, ramo, zanko, uho, oko
 • ligature

Navodila:

 1. skupina: 18. 2. 2020
 2. skupina: 25. 2. 2020

 Oddaja domače naloge:

 1. skupina: 3. 3. 2020
 2. skupina: 10. 3. 2020

Izdelek vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter oddajte v škatlo vašega letnika v 3. nadstropju.

Navodila za 2. domačo nalogo si lahko natisnete TUKAJ.

DODATNE ZADOLŽITVE

1. DODATNA ZADOLŽITEV: Oblikovanje letaka+

1. dodatna zadolžitev: OBLIKOVANJE LETAKA

 • na spletu poiščite podatke o mobilnih naročniških paketih podjetja A1
 • izberite 1 paket
 • iz najdenega izluščite ključne informacije
 • oblikujte letak velikosti 150 × 150 mm
 • letak oblikujte obojestransko (tisk 4/4)
 • pri oblikovanju upoštevajte izbor in hierarhijo podatkov
 • uporabite pisavo po lastnem izboru
 • uporabite lahko različne barve, grafične elemente, slikovne materiale …
 • pri oblikovanju ne pozabite, kdo je vaša ciljna publika oz. koga z letakom nagovarjate
 • NE KOPIRAJTE OBSTOJEČIH MATERIALOV!

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svoje skupine.

Navodila za 1. dodatno zadolžitev si lahko natisnete TUKAJ.

2. DODATNA ZADOLŽITEV: Oblikovanje zgibanke s prijavnico+

2. dodatna zadolžitev: OBLIKOVANJE INFORMATIVNE ZGIBANKE S PRIJAVNICO ZA LJUBLJANSKI MARATON (s perforacijo)

 • na spletu poiščite podatke o Ljubljanskem maratonu
 • oblikujte informativno zgibanko s prijavnico za maraton
 • prijavnica naj ima perforacijo
 • zgibanka naj ima dvojni zgib
 • format razprte zgibanke: A4
 • uporabite izbrano besedilo in vsaj eno sliko ali ilustracijo (pazite na ločljivost slik in barvni prostor)
 • pravilno označite zgib in perforacijo ter datoteko pripravite za tisk

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svoje skupine.

Navodila za 2. dodatno zadolžitev si lahko natisnete TUKAJ.

3. DODATNA ZADOLŽITEV: Ponovno oblikovanje priloženega slabo oblikovanega oglasa+

3. dodatna zadolžitev: PONOVNO OBLIKOVANJE PRILOŽENEGA SLABO OBLIKOVANEGA OGLASA

 • preučite priložen oglas in ugotovite njegove pomanjkljivosti
 • ponovno oblikujte oglas na formatu A4
 • uporabite informacije iz priloženega oglasa in ohranite njegovo sporočilnost
 • uporabite lahko svoj slikovni material (pazite na ločljivost slik in barvni prostor)
 • oglas pripravite za tisk

.

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. Vse datoteke naložite na DRIVEv mapo z vašim priimkom. Natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4), označeno z imenom in priimkom ter jo oddajte v škatlo svoje skupine v 3. nadstropju.

Navodila za 3. dodatno zadolžitev si lahko natisnete TUKAJ.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.