Interaktivni sistemi 1

Interaktivni sistemi 1

 

S predavanji pričnemo v petek 1. 3. 2024 ob 15:30.

Ker bomo predavanja imeli na daljavo, bo slušateljem posredovana Zoom povezava preko njihovih e-poštnih naslovov, ki so navedeni v sistemu VIS.

Zato prosim vse slušatelje, da so pozorni na e-poštna sporočila na njihovih univerzitetnih (VIS) e-naslovih.

 

vsebina predavanj:

 • pregled zgodovine razvoja komunikacije človek-stroj in posledično pojava interaktivnosti
 • presek trenutnega obsega razvoja interaktivnih sistemov (računalniki, mobilne naprave, telefoni, hišne naprave, roboti…)
 • razlike in stične točke med človekom in računalnikom
 • analiza PACT (ljudje-“People”, Aktivnosti, konteksti-“Contexts”, Tehnologije) načrtovanega interaktivnega sistema
 • uporabniško-centrično načrtovanje interaktivnega sistema na podlagi oseb in scenarijev
 • dostopnost, uporabnost, sprejemljivost
 • HTML (namen, struktura, sintaksa, osnovni gradniki – s primeri)
 • CSS (namen, sintaksa, oblikovanje videza spletne strani – s primeri)
 • JavaScript (namen, značilnosti, osnovna sintaksa in osnovne ključne besede – s primeri)
 • pogled v bodočnost interaktivnosti

 

literatura:       

 

izvedba predmeta:

 • predavanja
 • seminarska naloga:
  • naloga je individualna
  • tematiko študent izbere iz ponujenega nabora ali lastne tematike
  • študent v primeru izbora lastne tematike povpraša predavatelja o ustreznosti tematike
  • kratek osnutek predstavitve tematike pošljite na e-naslov mentorja
  • osnutek mentor potrdi (ali dopolni z dodatnimi predlogi)
  • izdelava seminarske naloge (5 do 8 strani besedila, lahko dodatne strani s slikami; Word ali PDF) in predstavitve (20 do 25 prosojnic; PPT ali PDF)
   • seminarska naloga naj bo strukturirana:
    • uvod,
    • zgodovina (nastanek/razvoj) tematike,
    • predstavitev tematike s primeri,
    • zaključek.
  • zagovor seminarske naloge s predstavitvijo (cca. 20 minut)
  • termin zagovora seminarja študent izbere ob izboru tematike seminarja
 • vaje

 

kdaj:

razpored glede na objavljen urnik

 

koliko časa:     

predvidoma 15 tednov (odstopanja glede na praznike);

predavanja: 2×45 minut, seminar 45 minut

 

prisotnost:      

 • predavanja – 70% udeležba
 • vaje – 100% udeležba
 • seminar – 70% udeležba

 

 

pristop k izpitu:

 • opravljena seminarska naloga
 • opravljene vaje

 

 

izvedba:

 

predavanja:

pred. dr. Mihael Lazar, u.d.i.e.

e-pošta: mihael.lazar@ntf.uni-lj.si

tel.: 01/200-3222

pisarna: Laboratorij za interaktivne sisteme,

Snežniška 5, 2. nadstropje desno, zadnja vrata levo K-207 (soba 212)

govorilne ure: sreda, 11:00 – 12:00 (glede na urnik se termin lahko še spremeni)

pokličete, pišete ali potrkate lahko seveda tudi izven termina govorilnih ur

 

vaje:

Hribernik Matevž

e-pošta: matevz.hribernik@ntf.uni-lj.si

tel.: 01/200-3273

pisarna: 3. nadstropje, K-323

govorilne ure: po dogovoru

 

Pri uporabi vseh posredovanih gradiv je potrebno upoštevati spodnjo odredbo tajnika NTF:

Predavanje je namenjeno študentom Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ob tem vas vljudno prosimo, da upoštevate predpise o varstvu avtorskih pravic, zlasti 101. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s katerim so materialne avtorske pravice na avtorskem delu iz delovnega razmerja izključno prenesene na delodajalca.

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.