Interaktivni sistemi 1

Interaktivni sistemi 1

 

**************************************************************************************************************

POSEBNO OBVESTILO – GRADIVO ZA PREDAVANJA V ČASU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA OBOLENJ ZARADI VIRUSA SARS-CoV2!

Zaradi prekinitve izvajanja pedagoškega procesa v stavbi fakultete je, zaradi kontinuitete izobraževalnega procesa, snov posredovana v pisni obliki. Zajete vsebine iz knjige “Načrtovanje interaktivnih sistemov” lahko študent pregleda doma (v naslednjih 14 dneh, torej  od ponedeljka 16.3. do nedelje 29.3.2020) in prebere, ko v tem prehodnem obdobju najde čas. Literatura je pripravljena na povezavi:

1. The process of human-centered interactive systems design

Prevod v slovenščino:

1. Proces uporabniško-centričnega načrtovanja interaktivnih sistemov

(geslo za branje:   is1.ProcUCnacrtIS,2020.03 )

 

Na spodnjih povezavah se nahaja literatura za naslednjih 14 dni, torej za tedna od ponedeljka 30.3. do nedelje 12.4.2020.
Literatura je v obliki prosojnic, povezav in dodatnih primerov, ki jih preizkusite. Gradivo predelate, ko utegnete (najbolje: 1/2 ta in 1/2 naslednji teden):

2.a. Interaktivne spletne strani, HTML, CSS, JavaScript

2.b. Povezave v prosojnicah

2.c. Primeri

(geslo za branje prosojnic:  is1.covid,2020.04.01 )

 

Na spodnjih povezavah se nahaja literatura za naslednje 3 tedne, torej za tedne od ponedeljka 13.4. do nedelje 3.5.2020.
Literatura je v obliki prosojnic in povezav, priloženo pa je tudi poglavje iz knjige, na podlagi katerega so zasnovane prosojnice. Gradivo predelate, ko utegnete (najbolje vsak teden 1/3):

3.a. Načrtovanje_interaktivnih sistemov – združevanje različnih znanj – prosojnice

3.b. Povezave v prosojnicah

3.c. Poglavje iz knjige

(geslo za odpiranje pdf-jev:  is1.covid,2020.04.14 )

 

Na spodnjih povezavah se nahaja literatura za naslednjih 14 dni, torej za tedna od ponedeljka 4.5. do nedelje 17.5.2020.
Literatura je v obliki prosojnic in povezav, priloženo pa je tudi poglavje iz knjige, na podlagi katerega so zasnovane prosojnice. Gradivo predelate, ko utegnete (najbolje: 1/2 ta in 1/2 naslednji teden):

4.a. PACT – Okvir za načrtovanje interaktivnih sistemov – prosojnice

4.b. Povezave v prosojnicah

4.c. Poglavje iz knjige

(geslo za odpiranje pdf-jev:  is1.covid,2020.05.06 )

 

Po odredbi tajnika NTF prilagam spodnje opozorilo:

Predavanje je namenjeno študentom Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ob tem vas vljudno prosimo, da upoštevate predpise o varstvu avtorskih pravic, zlasti 101. člen Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, v skladu s katerim so materialne avtorske pravice na avtorskem delu iz delovnega razmerja izključno prenesene na delodajalca.

 

Želim vam veliko zdravja in pomladnega sonca!

**************************************************************************************************************

 

S predavanji pričnemo v sredo 26. 2. 2020.

 

vsebina predavanj:

 • pregled zgodovine razvoja komunikacije človek-stroj in posledično pojava interaktivnosti
 • presek trenutnega obsega razvoja interaktivnih sistemov (računalniki, mobilne naprave, telefoni, hišne naprave, roboti…)
 • razlike in stične točke med človekom in računalnikom
 • analiza PACT (ljudje-“People”, Aktivnosti, konteksti-“Contexts”, Tehnologije) načrtovanega interaktivnega sistema
 • uporabniško-centrično načrtovanje interaktivnega sistema na podlagi oseb in scenarijev
 • dostopnost, uporabnost, sprejemljivost
 • HTML (namen, struktura, sintaksa, osnovni gradniki – s primeri)
 • CSS (namen, sintaksa, oblikovanje videza spletne strani – s primeri)
 • JavaScript (namen, značilnosti, osnovna sintaksa in osnovne ključne besede – s primeri)
 • pogled v bodočnost interaktivnosti

 

literatura:       

 

izvedba predmeta:

 • predavanja
 • seminarska naloga:
  • naloga je individualna
  • tematiko študent izbere iz ponujenega nabora ali lastne tematike
  • študent v primeru izbora lastne tematike povpraša predavatelja o ustreznosti tematike
  • kratek osnutek predstavitve tematike pošljite na e-naslov mentorja
  • osnutek mentor potrdi (ali dopolni z dodatnimi predlogi)
  • izdelava seminarske naloge (5 do 8 strani besedila, lahko dodatne strani s slikami; Word ali PDF) in predstavitve (20 do 25 prosojnic; PPT ali PDF)
   • seminarska naloga naj bo strukturirana:
    • uvod,
    • zgodovina (nastanek/razvoj) tematike,
    • predstavitev tematike s primeri,
    • zaključek.
  • zagovor seminarske naloge s predstavitvijo (cca. 20 minut)
  • termin zagovora seminarja študent izbere ob izboru tematike seminarja
 • vaje

 

kdaj:

razpored glede na objavljen urnik

 

koliko časa:     

predvidoma 15 tednov (odstopanja glede na praznike);

predavanja: 2×45 minut, seminar 45 minut

 

prisotnost:      

 • predavanja – 70% udeležba
 • vaje – 100% udeležba
 • seminar – 70% udeležba

 

 

pristop k izpitu:

 • opravljena seminarska naloga
 • opravljene vaje

 

 

izvedba:

 

predavanja:

Mihael Lazar

e-pošta: miha.lazar@ntf.uni-lj.si

tel.: 01/200-3222

pisarna: Laboratorij za interaktivne sisteme,

Snežniška5, 2. nadstropje desno, zadnja vrata levo K-207 (soba 212),

govorilne ure: ponedeljek, 11:00 – 12:00

pokličete, pišete ali potrkate lahko seveda tudi izven termina govorilnih ur

 

vaje:

Danica Dolničar

e-pošta: danica.dolnicar@ntf.uni-lj.si

tel.: 01/200-3276

pisarna: 5. nadstropje, K-522

govorilne ure: po dogovoru

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.