Interaktivni sistemi 1 – izbrane video vsebine v.2.2.5

šolsko leto 2021/22

Interaktivni sistemi – uvod (povezava)

  * Predstavitev
  * pojasnitev imena predmeta (SSKJ, Wikipedia)
  * na hitro:
   - o nastanku področja - zgodovina
   - kaj področje zajema
  * kdo se s področjem ukvarja, zakaj, v kakšnih kontekstih in s kakšnimi sredstvi (tehnologije)

Načrtovanje interaktivnih sistemov – združevanje različnih znanj 1. del (povezava)

  * Raznolikost interaktivnih sistemov - z nekaj tipičnimi primeri
  * Tehnologija, ki jo vedno pogosteje srečamo - umetno življenje

Načrtovanje interaktivnih sistemov – združevanje različnih znanj 2. del (povezava)

  * S čim se načrtovanje interaktivnih sistemov ukvarja:
   - dizajn
     . kaj je in kako poteka
   - tehnologije
     . katere lastnosti definirajo interaktivne tehnologije
   - ljudje in njihove aktivnosti
     . razlike med ljudmi in stroji/računalniki
     . primerjava uporabniško-centričnega in strojno-centričnega pristopa
     . kaj je in kakšen je pomen uporabniškega vmesnika

Načrtovanje interaktivnih sistemov – združevanje različnih znanj 3. del (povezava)

  * Naš digitalni svet:
   - trenutno stanje
   - kako smo prispeli do sem - pregled razvoja po II. svetovni vojni
   - dodatni vidiki:
     . Moorov zakon
     . kakšna je uspešna naprava za obdelavo informacij - lastnosti
     . za uspeh tehnologije je potreben tudi pravi trenutek
     . Komu oz. čemu v tem digitalnem svetu zaupati?

Načrtovanje interaktivnih sistemov – združevanje različnih znanj 4. del (povezava)

  * Veščine in znanja načrtovalcev interaktivnih sistemov
   - interdisciplinarnost - znanja iz različnih ved in področij:
     . poznavanje ljudi 
      (sociologija, antropologija, psihologija, ergonomija...)
     . poznavanje tehnologij 
      (strojna in programska oprema, načini komunikacije, inženirske metode, programski jeziki...)
     . aktivnosti in konteksti 
      (poslovne skupnosti, pomen uvajanja novih tehnologij...)
     . dizajn 
      (pristopi iz različnih področij oblikovanja in 
       njihova nadgradnja v uspešen razumljiv, estetski, sprejemljiv dizajn)
  * Pomembnost uporabniško centričnega razmišljanja:
   - Kaj pridobimo z uporabniško-centričnim razmišljanjem?
     . povrnitev stroškov
     . varnost
     . etika
     . trajnostnost

Interaktivne spletne strani 1. del (povezava)

  * Kaj je DHTML - krovni izraz za zbirko tehnologij (HTML, CSS, JS, DOM)
  * Kaj so dinamične spletne strani
  * Mehanizem postavitve (HTML -> DOM + vizualna predstavitev)
  * Drevesna struktura Objektnega modela dokumenta (DOM)
  * Kako na DOM vplivamo s skriptnim jezikom (npr. JS)
  * Kaj je API (vmesnik za programiranje aplikacij)
  * HTML - uvod in nekaj funkcionalnosti s primeri
   - oznake - začetne in končne
   - kje lahko HTML urejamo - besedilni in WYSIWYG urejevalniki
   - elementi imajo lastnosti (atribute) in vsebino, lahko pa so le pomenski oz. semantični
   - kaj vse lahko HTML dokument vsebuje:
     . skripte
     . kaskadne stilske podloge
     . znakovne podatke 
      (slog kot podatek, JS programski ukazi kot podatek ...)
     . znakovne reference (zapis posebnih znakov)
   - naslovi (<h1>, <h2>, ...)
   - uporaba slogov za okrasitev videza dokumentov
   - slogi so lahko: 
     . znotraj vrstice, 
     . znotraj HTML kode, a zbrani na enem mestu
     . v zunanji datoteki

Interaktivne spletne strani 2. del (povezava)

  * dodatni elementi HTML:
   - povezave (<a>)
   - slike (<img>)
     . mapiranje slike (<map>)
   - tabele (<table>)
     . oblikovanje tabele (robovi, odmik, barve polj)
   - seznami-neurejeni in urejeni <ul>, <ol>)

Interaktivne spletne strani 3. del (povezava)

  * kaskadne stilske predloge CSS
   - določanje lastnosti videza:
     . glede na vrsto elementa (h1, p, ...)
     . glede na ime posameznega elementa (atribut id="ime_elementa")
     . glede na pripadnost elementa nekemu razredu
   - kje določamo videz oz navedemo stilsko podlogo:	
     . z zunanjim CSS
     . z notranjim CSS
     . z opisom sloga v vrstici (npr. <h1 style="color:green...")
   - zakaj uporabljati zunanjo CSS?
     . večja preglednost, konsistentnost, lažje vzdrževanje, prihranek časa
      preglednost: poenostavitev HTML dokumenta
      konsistentnost: več HTML dokumentov laho uporablja isto CSS
      lažje vzdrževanje: enostavnejše urejanje videza v ločeni datoteki
      prihranek časa: enstavna zamenjava formata dokumenta glede na napravo
   - pregled razvoja standarda CSS - sedaj že verzija CSS 3
     . možno spreminjati preko 230 lastnosti videza
     . novejši brskalniki podpirajo večino ali vse, starejši manj
   - primeri načinov izbire elementov v CSS
   - uporaba nekaterih funkcij pri definiciji CSS
   - dodatne funkcionalnosti (npr. izbira glasu pri bralnikih, animacija, merske enote)
  * JavaScript
   - interpreterski programski jezik
     . objektno programiranje
     . ukazni programski jezik
     . funkcijski programski jezik
   - kje se uporablja in zakaj (ne le v spletnih brskalnikih, tudi skripti v 
      različnih programskih paketih in operacijskih sistemih, programiranje mikrokrmilnikov itd.)
   - sintaksa
   - kako oz. iz katerih sestavin so sestavljeni ukazi
   - tipi podatkov
   - različni načini izpisa rezultatov

Interaktivne spletne strani 4. del (povezava)

  * programski ukazi JS teoretično:
   - struktura stavkov oz programskih ukazov: 
     . IF, SWITCH-CASE, WHILE, DO WHILE, FOR rezloženih z diagrami poteka
   - funkcije - smisel, definicija, uporaba
   - izvrševanje JavaScripta ob dogodkih
   - pogosto uporabljani dogodki
  * praktični primeri JS skript (kar znotraj HTML):
   - značka <script>...</script>, sintaksa, komentarji
   - operatorji aritmetike
   - podatkovni tipi - defijicija in ugotavljanje
   - funkcije
   - opis oz. programiranje objekta - navedba lastnosti in metode
   - programiranje dogodka
   - pogojni stavek IF-ELSE (v skripti)
   - pogojni stavek SWITCH-CASE (v skripti)
   - zanka FOR (v skripti)
   - zanka WHILE (v skripti)

Interaktivne spletne strani 5. del (povezava)

  * JavaScript knjižnice - olajšajo programiranje:
   - omogočajo npr.:
     . manipulacije z elementi HTML oz. DOM
     . animacijo
     . klice AJAX
  * veliko različnih knjižnic (preko 80)
   - za različne namene (vizualizacija, animacija, dostop do baz podatkov, 
      formularji, uporabniški vmesnik, matematika itd.)
   - omenimo nekaj najpopularnejših, npr. jQuery, React, YUI oz. Yahoo!UserInterface...
  * nekaj več o jQuery knjižnici...
   - kaj omogoča
   - kako jo vključimo v naš projekt
   - sintaksa
     . izbiranje elementov
   - in nekaj primerov:
     . harmonika
     . samodejno dokončanje besed
     . video v ozadju spletne strani
     . galerija slik in videa
     . animacija barve in širine elementa na strani

PACT – okvir za načrtovanje interaktivnih sistemov 1. del (povezava)

  * Kot načrtovalce IS nas zanimajo:
   - Ljudje, aktivnosti, konteksti in tehnologije
   - sprememba tehnologije povzroči spremembo aktivnosti in 
     spremembe aktivnosti ustvarjajo zahteve za nove tehnologije
   - nekaj primerov povezanega spreminjanja narave dejavnosti in spreminjanja tehnologije 

PACT – okvir za načrtovanje interaktivnih sistemov 2. del (povezava)

  * Ljudje (P act)
   - fizične razlike + 5 čutil -> upoštevati pri načrtovanju IS
     . Ergonomija - kaj je, zakaj je pomembna za načrtovanje IS
       Antropometrija
       spreminjanje vloge palca
       Fittov zakon
   - psihološke razlike
     . kulturne in jezikovne
     . razlike med posamezniki
     . splošne značilnosti ljudi
     . miselni (mentalni) modeli - kaj so, kakšni so
       pomembni so za stopnjo razumevanja sistema
       uporabnik naj si zgradi dober miselni model sistema
   - socialne razlike
     . uporaba IS z različno stopnjo motivacije, razlogov in ciljev
     . začetniki, strokovnjaki, neopredeljeni=potencialni uporabniki
     . homogene, heterogene skupine uporabnikov

PACT – okvir za načrtovanje interaktivnih sistemov 3. del (povezava)

  * Aktivnosti (p A ct) - 10 vidikov:
   - 4 časovni vidiki (pogostost/občasnost, časovna kritičnost, ne-pretrganost, odzivnost sistema)
   - sodelovanje uporabnikov (posamično, skupinsko delo)
   - kompleksnost (jasno definirana dejavnost, nejasna oz. zapletena dejavnost)
   - vidiki varnosti - načrtovalec naj napake predvidi in jih prepreči/omili
   - narava podatkovne vsebine (podatkovna zahtevnost, medijske zahteve)
  * Konteksti (pa C t) - 3 vidiki
   - kot fizično okolje
   - družbeni vidik
   - organizacijski vidik
  * Tehnologije (pac T)
   - vhodni sistemi

PACT – okvir za načrtovanje interaktivnih sistemov 4. del (povezava)

  * Tehnologije (pac T)
   - izhodni sistemi - temeljijo na vidu, sluhu, otipu
     . tehnologije prikaza npr. QLED, OLED, MicroLED, projektorji
     . zvok - pretvorba besedila v govor
     . tiskalniki in ploterji
     . 3D tiskalniki
     . haptični izhodni sistemi - posredovanje povratne sile
   - komunikacije
     . žične - modem, ethernet, hitrosti
     . brezžične:
      Wifi: prednosti/slabosti
      mobilno omrežje - prednost - deluje na večji razdalji
     . internet - kako deluje
     . Bluetooth, NFC (near field communication)
   - informacijske vsebine
     . njihov pomen:
      kvalitativni pomen
      tehnološki
      vsebinski
      funkcijski
     . posredovanje:
      na zahtevo/potisne
     . lastnosti podatkov pogojujejo način vnosa
     . način pretoka:
      konstanten oz. pretočen/v paketih
  * Uokvirjenje problema z analizo PACT
   - primer - nedzor vstopa v laboratorij na fakulteti

∼°∼

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.