Tipografski elementi

VAJE:

 1. Kompozicija črk
 2. Korespondenca
 3. Tipometer – analiza strani
 4. Tipometer – reprodukcija analizirane strani
 5. Zgibanka
 6. Prelom besedila – oblikovanje brošure
 7. Ovitek brošure

DOMAČE NALOGE:

 1. 3D oblikovanje imena
 2. Tipografski pirh
 3. Deli črk
 4. Koledar

 

NAVODILA ZA ODDAJO DATOTEK:

 • zahtevane datoteke se oddajo do navedenega roka za oddajo posamezne naloge
 • v elektronski obliki na Drive v mapo poimenovano z vašim priimkom

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV:

 • študent se mora udeležiti vseh predvidenih vaj
 • študent je lahko odsoten na vajah le 1-krat, če je odsoten 2-krat, dobi dodatno zadolžitev
 • zamujanje na vaje ni dovoljeno (v primeru zamujanja na vaje študent dobi dodatne zadolžitve)
 • študent dobi dodatne zadolžitve tudi v primeru, ko zamudi posamezni rok za oddajo osnutkov ali končnih izdelkov
 • če študent v celotnem obdobju vaj prejme dodatne zadolžitve več kot 3-krat, potem vaj v študijskem letu 2020/2021 ne more več opravljati
 • nadomestni termini za ponavljanje vaj ali izvajanje vaj niso predvideni
 • zadnji rok za oddajo izdelkov je:
  30. 5. 2022 – vse skupine za izpitni rok: 6. 6. 2022
  13. 6. 2022 – vse skupine za izpitni rok: 20. 6. 2022
  1. 7. 2022 – vse skupine za izpitni rok: 1. 9. 2022

Po 1. 7. 2022 študent ne more več predati izdelkov in v študijskem letu 2021/2022 ne more opravljati izpita pri predmetu Tipografski elementi.

GRADIVO ZA VAJE

IZBOR TEME+
1.  ČAJ
2.  ČOKOLADA
3.  KAVA
4.  KRUH
5.  MED
6.  MLEKO
7.  OLJE
8.  PIVO
9.  RIŽ
10.  SADJE
11.  SIR
12.  VINO
13.  VISKI
14.  ZAČIMBE
15.  ZELENJAVA
UVOD V VAJE: Indesign - osnove+

Pri uvodu v vaje bomo spoznali orodje (InDesign) s katerim bomo delali.

 • nastavitev strani (enostranski oz. dvostranski dokument, velikost strani, stolpci, beli robovi, dodatek za porezavo …)
 • delovno okolje (palete, delovna orodja, izdelava in urejanje strani, vzorčne strani …)
 • pomožne črte (vodila, ravnila, mreže …)
1. VAJA: Kompozicija črk+

2. vaja: KOMPOZICIJA ČRK

 • izberite 5–10 poljubnih (enakih ali različnih) črkovnih ali nečrkovnih znakov
 • izdelajte prostor v velikosti 80 × 80 mm in ustvarite kompozicijo iz izbranih črk
 • poljubno izberite vrsto, različico in velikost pisave
 • znotraj enega prostora lahko uporabite samo eno vrsto pisave
 • vajo ponovite trikrat (skupaj izdelate 4 primere)
 • vsak primer kratko opišite tako, da navedete uporabljene črkovne/nečrkovne znake ter ime uporabljene pisave
 • primeri se med seboj razlikujejo v tipografskem izboru in drugačni kompoziciji
 • osnutke kompozicije črk najprej skicirajte
 • končna postavitev mora biti enaka spodnji shemi:

01_TIPO_vajaSHEMA

NAMEN VAJE:

 • seznanitev z delovnim okoljem programa InDesign
 • uporaba osnovnih orodij, vodil, ravnil
 • uporaba osnovnih tipografskih značilnosti za izdelavo kompozicije izbranih črk
 • priprava dokumenta za tisk

Navodila:

 • skupina v sredo: 23. 2. 2022
 • skupine v četrtek: 24. 2. 2022

Oddaja vaje:

 • skupina v sredo: 2. 3. 2022
 • skupine v četrtek: 3. 3. 2022

 

Izdelke oddajte v InDesign (*.indd) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

Oznaka vaje: 01V_kompozicija_priimek.indd, 01V_kompozicija_priimek.pdf

2. VAJA: Korespondenca+

2. vaja: KORESPONDENCA

 • glede na izbrano tematiko oblikujte korespondenco:
  • vizitko (85 × 55 mm)
  • dopisni list (210 × 297 mm)
  • kuverto (230 × 110 mm)
  • ovitek za čokoladico ob kavi (35 × 64 (oblikovanje in format prilagodite priloženi SHEMI))
 • oblikovati morate tipično oz. celostno grafično podobo
 • ustvarite logotip
 • pri oblikovanju:
  • upoštevajte določene formate
  • upoštevajte izbor in hierarhijo podatkov
  • vizitko oblikujte eno- ali dvo-stransko
  • kuverto oblikujte eno- ali dvo-stransko
  • uporabite največ dve pisavi (različica, slog itd.)
  • uporabite lahko različne barve, grafične elemente, slikovne materiale …
 • osnutke korespondence najprej skicirajte

NAMEN VAJE:

 • priprava različnih dokumentov
 • uporaba različnih elementov, likov, linij
 • uporaba barv in njenih kombinacij
 • uporaba različnih pisav, različic in njenih lastnosti
 • oblikovanje besedila
 • priprava dokumenta za tisk

Navodila:

 • skupina v sredo: 2. 3. 2022
 • skupine v četrtek: 3. 3. 2022

Oddaja vaje:

 • skupina v sredo: 16. 3. 2022
 • skupine v četrtek: 17. 3. 2022

 

Izdelke oddajte v InDesign Package (*.indd, *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

Oznaka vaje:

 • 02V_vizitka_priimek.indd, 02V_vizitka_priimek.pdf
 • 02V_dopisni_list_priimek.indd, 02V_dopisni_list_priimek.pdf
 • 02V_kuverta_priimek.indd, 02V_kuverta_priimek.pdf
 • 02V_ovitek_priimek.indd, 02V_ovitek_priimek.pdf

 

 

 

3. VAJA: Analiza strani tiskovine (tipometer)+

3. vaja: ANALIZA STRANI TISKOVINE (tipometer)

 • položite paus papir na dodeljeno stran iz knjige
 • analizirajte in s pomočjo tipometra določite:
 • format, zrcalo, stolpce (t. e. in mm)
 • fotografije (t. e. in mm)
 • velikost pisave (t. e.)
 • paginacija (t. e.)
 • razmik med vrsticami (t. e.)
 • debelina črt (mm)
 • opredelite pisavo: črkovni slog, njene značilnosti, možnosti njene uporabe

*t. e. [tipografske enote, SLO] = pt [points, ANG]

NAMEN VAJE:

 • analiza strani tiskovine
 • seznanitev z uporabo tipometra
 • seznanitev s tipografskimi enotami
 • pretvorba iz tipografskih enot v metrski sistem
 • opredelitev pisave

 Izvedba vaje:

 • skupina v sredo: 16. 3. 2022
 • skupina v četrtek: 17. 3. 2022

Oddaja vaje:

 • skupina v sredo: 6. 4. 2022
 • skupine v četrtek: 7. 4. 2022

Izdelek oddate na vajah asistentki. 

 

 

4. VAJA: Reprodukcija analizirane strani tiskovine (tipometer)+

4. vaja: REPRODUKCIJA ANALIZIRANE STRANI TISKOVINE (tipometer)

V skladu s 3. vajo in s pomočjo programa InDesign postavite (reproducirajte) analizirano stran, pri čemer upoštevate izmerjene elemente:

 • format, zrcalo, stolpce (t. e. in mm)
 • fotografije (t. e. in mm)
 • velikost pisave (t. e.)
 • paginacija (t. e.)
 • razmik med vrsticami (t. e.)
 • debelina črt (mm)

*t. e. [tipografske enote, SLO] = pt [points, ANG]

NAMEN VAJE:

 • mreža osnovnih linij (baseline grid)
 • uporaba stilov (paragraph style, character style)
 • vnos slike
 • priprava PDF dokumenta za tisk (križi za porezavo)

 Izvedba vaje:

 • skupina v sredo: 16. 3. 2022
 • skupina v četrtek: 17. 3. 2022

Oddaja vaje:

 • skupina v sredo: 6. 4. 2022
 • skupine v četrtek: 7. 4. 2022

 

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd, *.idml) in PDF (*.pdf) formatu prpravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte in naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

Oznaka vaje: 04V_prelom_priimek.indd, 04V_prelom_priimek.pdf

 

5. VAJA: Zgibanka+

5. vaja: ZGIBANKA

Glede na izbrano tematiko oblikujte zgibanko:

 • vsebino zgibanke si izberete sami (tekst in slike najdete na internetu), vsebina naj bo na temo, ki ste si jo izbrali
 • format: A4 ležeče, dvojni zgib (cik-cak ali zapiralni)
 • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 2. vaji: barve, pisave, grafični izgled, logotip
 • slike poiščite na spletu (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KAKOVOST SLIK!
 • pred začetkom dela v programu, naredite maketo in skicirajte razporeditev vsebine na list A4

NAMEN VAJE:

 • uporaba zgiba pri tiskovini (pravilno označevanje zgiba za tisk)
 • vsebinsko načrtovanje tiskovine
 • uporaba stilov (paragraph style, caracter style)
 • uporaba poravnave besedila (baseline grid)
 • vnos besedila in slike

 Navodila:

 • skupina v sredo: 30. 3. 2022
 • skupine v četrtek: 31. 3. 2022

Oddaja vaje:

 • skupina v sredo: 20. 4. 2022
 • skupine v četrtek: 21. 4. 2022

 

Izdelek oddajte v InDdesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

 Oznaka vaje: 05V_zgibanka_priimek.indd, 05V_zgibanka _priimek.pdf

 

6. VAJA: Prelom brošure+

6. vaja: PRELOM BROŠURE

Glede na izbrano tematiko oblikujte 16 stransko brošuro:

 • tekst dobite
 • slike najdete na spletu (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KAKOVOST SLIK!
 • format: A4 pokončen
 • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 2. vaji: barve, pisave, grafični izgled, logotip

NAMEN VAJE:

 • oblikovanje 16 stranske brošure (razporeditev vsebine)
 • uporaba zrcala
 • uporaba stilov (paragraph style,caracter style)
 • uporaba opomb
 • uporaba poravnave besedila (baseline grid)
 • uporaba tabulatorjev
 • uporaba kazala
 • uporaba master page strani
 • oštevilčenje strani
 • uporaba različnih pisav oz. različic pisave (naslov, glavno besedilo, podpisi k slikam …)
 • priprava za tisk (CMYK, oznake za porezavo)

 

Navodila:

 • skupina v sredo: 13. 4. 2022
 • skupine v četrtek: 14. 4. 2022

Oddaja vaje:

 • skupina v sredo: 18. 5. 2022
 • skupine v četrtek: 19. 5. 2022

 

Izdelek oddajte v InDesign Package (*.indd, *.idml)) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. InDdesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

 Oznaka vaje: 06V_brosura_priimek.indd, 06V_brosura_priimek.pdf

 

7. VAJA: Ovitek za brošuro s hrbtom+

7. vaja: OVITEK ZA BROŠURO S HRBTOM

Glede na izbrano tematiko oblikujte ovitek za že oblikovano brošuro, ki ima debelino hrbta 15 mm:

 • pravilno razporedite naslov in ostale informacije na ovitek (pozicioniranje naslova, ime avtorja …)
 • oblikujte naslovno in zadnjo stran ovitka
 • oblikujte notranji strani ovitka
 • pravilno določite format celotnega ovitka
 • upoštevajte debelino hrbta 15 mm in ga označite primerno za tisk
 • pred začetkom oblikovanja si ovitek skicirajte na papir
 • uporabite celostno podobo, ki ste jo izdelali pri 2. vaji: barve, pisave, grafični izgled, logotip
 • ovitek pripravite za tisk (oznake za hrbet, dodadek za porezavo …)

NAMEN VAJE:

 • načrtovanje ovitka za brošuro
 • upoštevanje debeline hrbta
 • pravilna razporeditev naslovnih informacij
 • priprava za tisk (oznake za porezavo, oznake za hrbet, CMYK)

Navodila:

 • skupina v sredo: 11. 5. 2022
 • skupine v četrtek: 12. 5. 2022

Oddaja vaje:

 • skupina v sredo: 18. 5. 2022
 • skupine v četrtek: 19. 5. 2022

 

Izdelek oddajte v InDesign Package (*.indd, *.idml)) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

 Oznaka vaje: 07V_ovitek_priimek.indd, 07V_ovitek _priimek.pdf

 

GRADIVO ZA DOMAČE NALOGE

1. DOMAČA NALOGA: 3D oblikovanje imena+

1. domača naloga: 3D OBLIKOVANJE IMENA

 • iz materiala po lastni izbiri (plastelin, stiropor, karton, fimo masa …) oblikujte črke, ki bodo sestavljale vaše ime
 • črke so lahko poljubne
 • črke tudi likovno opremite (kolaž, barve …)
 • končni izdelek fotografirajte
 • fotografija naj bo v ležečem A3 formatu

 

Navodila:

 • skupina v sredo: 23. 2. 2022
 • skupine v četrtek: 24. 2. 2022

Oddaja domače naloge:

 • skupina v sredo: 9. 3. 2022
 • skupine v četrtek: 10. 3. 2022

 

Izdelek oddajte v PDF (*.pdf) formatu, priložite tudi fotografijo v .tiff formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

Oznaka vaje: 01DN_3D_priimek.pdf, 01DN_3D_priimek.tiff

2. DOMAČA NALOGA: Tipografski pirh+

2. domača naloga: TIPOGRAFSKI PIRH

 • oblikujte velikonočni pirh (lahko uporabite pravo ali umetno jajce)
 • jajce opremite le s tipografskimi znaki in elementi
 • jajce lahko porišete ali ga polepite
 • končni izdelek fotografirajte
 • fotografija naj bo v ležečem A3 formatu
 • bodite pozorni tudi na ozadje jajca, aranžirajte ga tako, da bo jajce lepo prišlo do izraza
 • teden pred veliko nočjo bodo najboljši tipografski pirhi razstavljeni v razstavi na fakulteti (fotografija pirha in pirh) in virtualni razstavi na spletni strani in Facebook strani NTF (fotografija pirha)

Navodila:

 • skupina v sredo: 9. 3. 2022
 • skupine v četrtek: 10. 3. 2022

Oddaja domače naloge:

 • skupina v sredo: 30. 3. 2022
 • skupine v četrtek: 31. 3. 2022

 

Fotografijo pirha oddajte v PDF (*.pdf) formatu, priložite tudi fotografijo v .tiff formatu. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. Pirh oddajte asistentki na vajah.

 

3. DOMAČA NALOGA: Deli črk+

3. domača naloga: DELI ČRK

Dodeljeno besedo postavite na format velikosti A4 ležeče ter označite:

 • velikost oziroma stopnjo črke
 • zgornji, srednji in spodnji črkovni pas
 • črkovno, zgornjo, srednjo, spodnjo črto ter črto verzalke
 • podaljšek navzgor in navzdol
 • širino črke in črkovne poteze
 • osnovno, tanko, prečno, zaključno, okroglo in poševno potezo
 • serif
 • kapljo, vez, ramo, zanko, uho, oko
 • ligature

Navodila:

 • skupina v sredo: 16. 3. 2022
 • skupine v četrtek: 17. 3. 2022

Oddaja domače naloge:

 • skupina v sredo: 6. 4. 2022
 • skupine v četrtek: 7. 4. 2022

Izdelek oddajte v InDesign Package formatu in PDF formatu pripravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte in nato oddajte v svojo mapico na Drive.

4. DOMAČA NALOGA: Koledar+

4. domača naloga:KOLEDAR

Glede na izbrano tematiko oblikujte koledar za leto 2019:

 • poljuben format
 • 12 strani za mesece
 • 2 strani (naslovna in zadnja stran)
 • uporabite celostno podobo, ki ste jo oblikovali pri 2. vaji: barve, pisave, grafični izgled, logotip
 • slike poiščite na spletu (sxc.huwww.pexels.com) PAZITE NA KAKOVOST SLIK!

NAMEN VAJE:

 • uporaba master page
 • spoznavanje dela s preglednicami
 • importiranje podatkov v program (slike, tekst)
 • dodajanje strani v dokumentu
 • stili (celltableparagraph)

 

Navodila:

 • skupina v sredo: 20. 4. 2022
 • skupine v četrtek: 21. 4. 2022

Oddaja domače naloge:

 • skupina v sredo: 11. 5. 2022
 • skupine v četrtek: 12. 5. 2022

 

Izdelek oddajte v InDesign Package (*.indd. *.idml) in PDF (*.pdf) formatu. InDesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom. 

Oznaka vaje: 04DN_koledar_priimek.indd, 04DN_koledar_priimek.pdf

 

 

DODATNE ZADOLŽITVE

1. DODATNA ZADOLŽITEV: Oblikovanje letaka+

1. dodatna zadolžitev: OBLIKOVANJE LETAKA

 • na spletu poiščite podatke o mobilnih naročniških paketih podjetja A1
 • izberite 1 paket
 • iz najdenega izluščite ključne informacije
 • oblikujte letak velikosti 150 × 150 mm
 • letak oblikujte obojestransko (tisk 4/4)
 • pri oblikovanju upoštevajte izbor in hierarhijo podatkov
 • uporabite pisavo po lastnem izboru
 • uporabite lahko različne barve, grafične elemente, slikovne materiale …
 • pri oblikovanju ne pozabite, kdo je vaša ciljna publika oz. koga z letakom nagovarjate
 • NE KOPIRAJTE OBSTOJEČIH MATERIALOV!

Izdelek oddajte v InDesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

 

2. DODATNA ZADOLŽITEV: Oblikovanje zgibanke s prijavnico+

2. dodatna zadolžitev: OBLIKOVANJE INFORMATIVNE ZGIBANKE S PRIJAVNICO ZA LJUBLJANSKI MARATON (s perforacijo)

 • na spletu poiščite podatke o Ljubljanskem maratonu
 • oblikujte informativno zgibanko s prijavnico za maraton
 • prijavnica naj ima perforacijo
 • zgibanka naj ima dvojni zgib
 • format razprte zgibanke: A4
 • uporabite izbrano besedilo in vsaj eno sliko ali ilustracijo (pazite na ločljivost slik in barvni prostor)
 • pravilno označite zgib in perforacijo ter datoteko pripravite za tisk

Izdelek oddajte v InDesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

3. DODATNA ZADOLŽITEV: Ponovno oblikovanje priloženega slabo oblikovanega oglasa+

3. dodatna zadolžitev: PONOVNO OBLIKOVANJE PRILOŽENEGA SLABO OBLIKOVANEGA OGLASA

 • preučite priložen oglas in ugotovite njegove pomanjkljivosti
 • ponovno oblikujte oglas na formatu A4
 • uporabite informacije iz priloženega oglasa in ohranite njegovo sporočilnost
 • uporabite lahko svoj slikovni material (pazite na ločljivost slik in barvni prostor)
 • oglas pripravite za tisk

Izdelek oddajte v InDesign Package (*.indd in *.idml) in PDF (*.pdf) formatu pripravljenem za tisk. InDesign Package zazipajte. Vse datoteke naložite na DRIVE v mapo z vašim priimkom.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.