Tipografsko načrtovanje – izredni študij

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV

Študent je lahko na vajah odsoten samo enkrat. Za vsako nadaljnjo odsotnost študent dobi dodatne zadolžitve, ki jih opravi v roku. Zamujanje na vaje ni dovoljeno. V primeru zamujanja na vaje študent dobi dodatne zadolžitve. Študent dobi dodatne zadolžitve tudi v primeru, ko zamudi posamezni rok za oddajo osnutkov ali končnih izdelkov. Če študent v celotnem obdobju vaj prejme dodatno zadolžitev več kot 1-krat, potem vaj v študijskem letu 2020/2021 ne more več opravljati.

Zadnji rok za oddajo izdelkov je:

 • 23. 1. 2022 – vse skupine za izpitni rok: po dogovoru s študenti
 • 30. 5. 2022 – vse skupine za izpitni rok: 6. 6. 2022 (ob 9. uri)
 • 13. 6. 2022 – vse skupine za izpitni rok: 20. 6. 2022 (ob 9. uri)
 • 1. 7. 2022 – vse skupine za izpitni rok: 1. 9. 2022 (ob 9. uri)

Po 1. 7. 2022 študent ne more več predati izdelkov in v študijskem letu 2021/2022 ne more opravljati izpita pri predmetu Tipografsko načrtovanje.

1. DEL

1. vaja: PREDSTAVITEV IDEJE ZA PISAVO+

PREDSTAVITEV IDEJE ZA PISAVO

 • ideja za pisavo, ki bo temeljila na letošnji temi: Impresionist Matija Jama
 • predstavitev idejne zasnove pisave in ideje motiva na končnem izdelku (maksimalno 3 prosojnice)

Predstavitev: 8. 12. 2021 (v času predavanj).

2. vaja: IZDELAVA SKIC/OSNUTKOV+

IZDELAVA SKIC/OSNUTKOV

Izberite dvanajst (12) posameznih črk, ki so predstavnice skupin črk:

 • z ravno potezo (3 različne): I, L, i, T
 • z okroglo potezo (3 različne): b, B, c, C, č, Č, g, o, O, p, P, q, Q
 • z diagonalno potezo (3 različne): A, M, N, v, V, z, Z, x, X, w, W
 • s kombinacijo potez (3 različne): k, K, E, z, Z, y, Y, ž, Ž

S svinčnikom na milimetrski papir skicirajte osnutke, na podlagi katerih bo pisava lahko potrjena za nadaljnjo izdelavo.

Skice/osnutke izdelajte do: 12. 12. 2021 (oddate skenirane na drive v svojo mapo).

2. DEL

3. VAJA: OBLIKOVANJE PISAVE+

OBLIKOVANJE PISAVE

Nabor znakov mora obsegati:

 • minuskule: a, b, c, č, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, x, y, q, w
  ali
 • majuskule: A, B, C, Č, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, Q, W
  in obvezno tudi
 • števila: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Po želji lahko izdelate tudi:

 • (ločila: . , : ; ! ? „ “ ( ) [ ] / –  − –  » «)
 • (matematična znamenja: + × ÷ = * %)
 • (– posebni znaki: @ # & € $)

Končni nabor znakov oddajte v OpenType (*.otf) formatu na drive v svojo mapo.

Rok oddaje 23. 1. 2022.

3. DEL

4. VAJA: IZDELAVA VZORČNIKA IN PLAKATA+

IZDELAVA VZORČNIKA – po želji

 • osnutek najprej skicirajte
 • izdelajte vzorčnik pisave, na katerem bo predstavljena vsebina izdelka z vašo pisavo
 • dimenzija B2 (pokončno)

 

PLAKATA – obvezno (v sklopu predmeta: Fotografija)

 • izdelajte plakat, kjer bo uporabljena vaša pisava in fotografska rešitev
 • dimenzija B2 (pokončno)

Izdelek oddajte v PDF (priimek_priimek.pdf) formatu priptavljenem za tisk in sicer na drive v svojo mapo.

Rok oddaje 23. 1. 2022.

TERMINSKI PLAN VAJ

 

 1. 12. 2021: IZBOR TEME za oblikovanje pisave

Na predavanjih boste profesorici javili svojo temo na podlagi katere boste oblikovali svojo pisavo.

 

8. 12. 2021: PREDSTAVITEV SKIC ČRK

Svoje skice boste v sklopu predavanj predstavili v kratki predstavitvi (na kratko, največ 3 prosojnice). 

 

12. 12. 2021: ODDAJA SKIC ČRK
(skenirane, v svojo mapo na Google Drive)

Skicirali boste 12 črk s katerimi boste predstavili in dodelali idejo za svojo pisavo:

 • črke morajo biti skicirane s svinčnikom na milimetrski papir 
 • obvezna je določitev cm mreže in označeni črkovni pasovi (v 10 cm višine morajo biti vsi trije črkovni pasovi)
 • oddate skenirane skice (JPG, PDF) v svojo mapo na Google Drive
 • korekture boste dobili na mail

 

18. 12. 2021 od 9. do 13. ure: 1. VAJE

 • uvod v vaje
 • predstavitev programa Glyphs
 • predstavitev programa FontLab
 • korekture skic
 • navodila za začetek oblikovanja črk v programu
 • delamo po knjigi Designing Type (Karen Cheng)

 

2. 1. 2021: ODDAJA 20 ČRKOVNIH ZNAKOV
(OpenType datoteko na Google Drive) 

 • oblikovati morate 20 črk (iz celotnega nabora iz navodil za vaje); male ali velike (po želji)
 • v Glyphs ali FontLab programu (trial verzija deluje 30 dni)
 • če nimate dostopa do programov Glyphs in FontLab, lahko črke oblikujete v programu Adobe Illustrator, vendar je obvezna nastavitev centimeterske mreže in obvezno morate označiti črkovne pasove v katere potem vmestite črke
 • črke oddate v svojo mapo na Google Drive
 • oddate v formatu Glyphs ali Open Type ali Adobe Illustrator

 

8. 1. 2021 od 9. do 13. ure: 2. VAJE

 • korekture 20 črkovnih znakov
 • konzultacije

 

13. 1. 2022: ODDAJA 10 ČRKOVNIH ZNAKOV in ŠTEVIL
(OpenType datoteko na Google Drive) 

 • oblikovati morate števila od 0 do 9 (skupaj 10 znakov)
 •  oblikovati morate še preostalih 10 črkovnih znakov iz nabora, ki so navedena v navodilih za vaje (skupaj 30 znakov)
 • poleg tega oddate tudi popravljene črkovne znake, glede na podane korekture iz 2. vaj
 • znake in črke oddate v svojo mapo na Google Drive
 • oddate v formatu Glyphs ali Open Type ali Adobe Illustrator

 

15. 1. 2022 od 9. do 13. ure: 3. VAJE

 • korekture 10 črkovnih znakov in številk
 • konzultacije
 • navodila za nastavitev metrike

 

23. 1. 2022: ODDAJA KONČNIH IZDELKOV 

Oddate pisavo, ki mora vsebovati 30 črkovnih znakov in številke v OpenType datoteki na Google Drive v svojo mapo.  

 

Če želite terminski plan shraniti oz. natisniti, najdete PDF datoteko na povezavi:

Plan_izvedbe_vaj_2GMT_IZREDNI_TN_2021:22

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.