Tipografsko načrtovanje

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV

Študent je lahko na vajah odsoten samo enkrat. Za vsako nadaljnjo odsotnost študent dobi dodatne zadolžitve, ki jih opravi v roku. Zamujanje na vaje ni dovoljeno. V primeru zamujanja na vaje študent dobi dodatne zadolžitve. Študent dobi dodatne zadolžitve tudi v primeru, ko zamudi posamezni rok za oddajo osnutkov ali končnih izdelkov. Če študent v celotnem obdobju vaj prejme dodatno zadolžitev več kot 3-krat, potem vaj v študijskem letu 2023/2024 ne more več opravljati.

Zadnji rok za oddajo izdelkov je:

19. 1. 2024: vse skupine za izpitni rok 25. 1. 2024

31. 5. 2024: vse skupine za izpitni rok 6. 6. 2024

13. 6. 2024: vse skupine za izpitni rok 20. 6. 2024

27. 6. 2024: vse skupine za izpitni rok 2. 9. 2024

Po 27. 6. 2024 študent ne more več predati izdelkov in v študijskem letu 2023/2024 ne more opravljati izpita pri predmetu Tipografija v različnih medijih.

1. DEL

1. vaja: PREDSTAVITEV IDEJE ZA PISAVO+

– ideja za pisavo, ki bo temeljila na letošnji temi: 250. obletnica Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani

– predstavitev idejne zasnove pisave in ideje motiva na končnem izdelku (maksimalno 3 prosojnice)

Predstavitev v tednu od 23. do 27. 10. 2023 (v času predavanj).

2. vaja: IZDELAVA SKIC/OSNUTKOV+

IZDELAVA SKIC/OSNUTKOV

Izberite dvanajst (12) posameznih črk, ki so predstavnice skupin črk:

– z ravno potezo (3 različne): I, L, i, T

– z okroglo potezo (3 različne): b, B, c, C, č, Č, g, o, O, p, P, q, Q

– z diagonalno potezo (3 različne): A, M, N, v, V, z, Z, x, X, w, W

– s kombinacijo potez (3 različne): k, K, E, z, Z, y, Y, ž, Ž

S svinčnikom na milimetrski papir skicirajte osnutke, na podlagi katerih bo pisava lahko potrjena za nadaljnjo izdelavo.

Skice/osnutke izdelajte do: 15. 10. 2023 (oddate skenirane na drive v svojo mapo).

2. DEL

3. vaja: OBLIKOVANJE PISAVE+

OBLIKOVANJE PISAVE

Nabor znakov mora obsegati: 

– majuskule: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, Q, W

– minuskule: a, b, c, č, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, x, y, q, w

– števila: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

– ločila: . , : ; ! ? „ “ ( ) [ ] / – ­− –­ » « 

– matematična znamenja: + × ÷ = * %

– posebni znaki: @ # & € $

 

Končni nabor znakov oddajte v Glyphs (*.glyph) in/ali OpenType (*.otf) formatu.

Vse datoteke stisnite v eno datoteko (ime_priimek.zip) in jo oddajte na drive v svojo mapo.

Rok oddaje 12. 1. 2024.

3. DEL

4. vaja: IZDELAVA VZORČNIKA IN PLAKATA+

IZDELAVA VZORČNIKA IN PLAKATA

– osnutke najprej skicirajte

– izdelajte vzorčnik pisave, na katerem bodo predstavljene vaše črke 

– izdelajte plakat, kjer bo uporabljena vaša pisava in fotografska rešitev (sodelovanjem s predmetom Fotografija)

– vzorčnik B2 (pokončno), plakat B2 (pokončno/ležeče)

 

Izdelek oddajte v PDF (ime_priimek.pdf) formatu pripravljenem za tisk in sicer na drive v svojo mapo.

Rok oddaje 12. 1. 2024.

5. vaja: POSTAVITEV RAZSTAVE+

RAZSTAVA (organizacija in postavitev razstave)

Ob koncu semestra (med 15. in 19. 1. 2024).

Tema za foto-tipo vaje 2023/24:

250. obletnica Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani

Narodna in Univerzitetna Knjižnica (NUK) bo v letu 2024 obeležila 250-letnico. Republika Slovenija bo ob počastitvi tega dogodka izdala 2€ spominski kovanec. Zgodovina NUK sega v leto 1774, ko je bila ustanovljena kot prva javna knjižnica v Ljubljani. Od takrat je knjižnica doživela številne spremembe, vključno z več selitvami in prenovo po potresu v Ljubljani leta 1895. Današnja zgradba, ki jo je zasnoval priznani slovenski arhitekt Jože Plečnik, je postala dom NUK-a leta 1941. NUK hrani več kot 2,5 milijona enot gradiva, vključno s knjigami, rokopisi, periodiko in elektronskimi viri. Med najdragocenejšimi deli zbirke so rokopisi, stari tiski in redki dokumenti, ki predstavljajo neprecenljivo kulturno dediščino Slovenije.

Študentje si za temo, ki bo služila kot navdih za oblikovanje lastne črkovne vrste in fotografije, izberejo arhitekturni element iz stavbe NUK, ali pa element, ki je vsebinsko ali zgodovinsko povezan z NUK-om kot ustanovo in njegovim poslanstvom. Izbor teme sporočijo na prvih vajah.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.