Temelji fotografije

ZADNJA NOVICA:

26
Jun

Vpis Temeljev fotografije in Umetniške fotografije

26. 6. 2020, ob 9.57, napisal/-a Jure Ahtik

Priporočilo: študentom, ki vpisujete izbirne predmete na 2. stopnji GIK, priporočam, da Temeljev fotografije in Umetniške fotografije ne izberete v istem semestru, saj bo tako delo potekalo lažje. Predlagam, da enega od predmetov vpišete v 1. semestru (1. letnik), drugega pa v 3. semestru študija (2. letnik). Katerega izberete prej, ni pomembno. Jure Ahtik
Splošne informacije o predmetu+

Temelji fotografije (TF), izbirni predmet

Predavanja in vaje+

Predavanja potekajo ob ponedeljkih ob 16.00 v P-104, razen če ni navedeno drugače. Udeležba je zelo zaželjena. Vaje so obvezne in ob dogovorjenem terminu potekajo individualno v kabinetu.

7. 10. Uvodno predavanje pregled dela, vodenje projekta
14. 10. Vaje individualno v K-524 ali K-523
21. 10. Vaje individualno v K-524 ali K-523
28. 10. Predavanje o fotografiranju v studiu
4. 11. Vaje individualno v K-524 ali K-523
11. 11. Predavanje o kakovosti podobe
18. 11 Vaje individualno v K-524 ali K-523
28. 11. Vabljeno predavanje predavatelj bo sporočen kasneje
2.–3. 12. Voden ogled razstave galerija in termin bosta sporočena kasneje
12. 12. Vabljeno predavanje predavatelj bo sporočen kasneje
16. 12. Vaje individualno v K-524 ali K-523
23. 12. ni predavanja
30. 12. ni predavanja
7. 1. Vaje individualno v K-524 ali K-523
13.–14. 1. Voden ogled razstave galerija in termin bosta sporočena kasneje
20.1. Predstavitev projektov pregled vseh projektov z vaj

Poleg predvidenih terminov bodo potekale tudi dodatne individualne korekture vaših izdelkov. Morebitne spremembe in dopolnitve bodo sporočene.

Projektna naloga+

Delo na projektni nalogi poteka individualno ali v paru. Ob začetku semestra si iz seznama razpisanih tem izberete temo na kateri delate skozi celoten semester. Delo na projektni nalogi poteka v delovnih fazah, pri čemer lahko v naslednjo fazo napredujete, ko dobite zeleno luč. Konzultacije/korekture potekajo v okviru vaj in po dogovoru.


1. FAZA: pregled teorije

 • Definicija obravnavane teme,
 • raziskava teoretičnih pojmov, ki so nujni za razumevanje teme,
 • analiza dveh utvarjalcev, ki sta tematiko obravnavala podobno, kot jo boste sami,
 • količinsko zadeva ni omejena, želim pa da gre za zadovoljiv pregled obravnavane teme, ki bo omogočal razumevanje v nadaljevanju projekta,
 • ne pozabite na navajanje literaturnih virov.

2. FAZA: vsebinski koncept/naročilo

 • Vsebina oz. zgodba vašega projekta,
 • količinsko gre za nekaj povedi, ki jasno definirajo s čim natančno se boste znotraj izbrane teme okvarjali,
 • tu lahko vključimo realnega naročnika, v nasprotnem primeru bom v tej vlogi jaz.

3. FAZA: fotografski načrt

 • Kaj boste fotografirali?
 • Kdaj boste fotografirali?
 • Kje boste fotografirali?
 • S kakšno opremo in pripomočki boste fotografirali?
 • Če je možno, skicirajte končne rezultate in skice opremite z izbrano opremo, itd.

4. FAZA: izvedba

 • Končni cilj je serija 15 fotografij (razen, če se dogovorimo drugače),
 • fotografiranje izvajate tako dolgo, dokler v dogovoru z mano ne ugotovimo, da je materiala dovolj,
 • poleg fotografiranja ne pozabite na postprodukcijo.
 • serija naj bo definirana jasno, vključno z zaporedjem,
 • če se dogovorimo, lahko fotografije nadgradite v končni izdelek (npr. oglas …).

5. FAZA: sklep in predstavitev

 • Sklep definirate s petimi plusi in petimi minusi, ki jih oblikujete kot konkretne nasvete in z njimi izpostavite, kaj ste pri projektu izvedli dobro in bi svetovali tudi drugimi in kaj bi spremenili, če bi se projekta lotili ponovno,
 • projektno delo oddate v obliki projektne naloge in fotografij v polni ločljivosti,
 • sklepno dejanje je predstavitev rezultatov na zadnjem predavanju.
Izpitna naloga+

TF – Izpitna naloga 2019-20

Zaradi COVID-19 in posledic, ki jih imajo ukrepi na izvedbo izpitne naloge, dopuščam dve izjemi:

 • sklop B: namesto Plečnikove arhitekture lahko fotografirate pomembne stavbe v vašem okolju,
 • sklop C: obisk množičnega dogodka ni potreben; fotografirate lahko dogajanje v vašem okolju, npr. izrazita izpraznjenost ulic ipd.

Oddaja izpitnih nalog zaenkrat ostaja v predvideni obliki (osebno ob uri izpita, v kabinetu). V kolikor bo drugače, vas pravočasno obvestim.

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.