Urška Stanković Elesini

Osebna bibliografija: 2000-2021

 

Raziskovalna področja:

 • uporaba mikrokapsul v tekstilstvu in grafiki
 • tekstilna vlakna in preiskave
 • polimerni materiali
 • označevanje tekstilnih izdelkov
 • uporaba učnih pripomočkov v izobraževanju
 • prilagoditve za slepe in slabovidne

 

Predmeti:

 

Projekti:

 • 2019-2023: Cost Action CA18136. European Forum for Advanced Practices.
 • 2018-2022: Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) v vlogi multiplikatorja.
 • 2019: Postiljonova kočija ali Kam je izginil postiljonov poštni rog? Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionlnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017-2020. Koordinatorica projkta: doc. dr. Urška Vrabič Brodnjak. Projektna skupina: Urška Stanković Elesini Urška, Karin Košak, Jože, Rugelj, Jani Toroš, Estera Cerar, Ajda Kozjek, Polona Zupančič, David Kristan, Miha Hlede, Andreja Korošec, Eni Protič, Sara Pižmoht, Petra Rusjan, Katja, Lipovšek, Ines Čeperlin.
 • 2018 – … : Moj prvi zvezek. Večpredmtni zvezek za učence prvega razrda osnovne šole. Pojekt v sodelovanju in v sofinanciranju z Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Koordinatorici projekta: prof. dr. Urška Stanković Elesini, izr. prof. dr. Raša Urbas. Projektna skupina: Tanja Hrkač, Nataša Pavla Qualizza, Andreja Absec.
 • 2018-2019: Izvedba pilotne posodobitve študijskega predmeta Inovacijski management v okviru projekta Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti.
 • 2016/2017: Prepoznavanje podjetniških priložnosti v zgodnji fazi. Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Koordinatorica projekta: doc. dr. Kaja Rangus. Projektna skupina: Urška Stanković Elesini, Egon Ravbar, Lidija Honzak.
 • 2016/2017: Veččutna interaktivna stenska tipanka, namenjena slepim in slabovidnim otrokom in mladini. Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Koordinatorica projekta: izr. prof. Raša Urbas. Projektna skupina: Urška Stanković Elesini, Aksinja Kermauner, Elena Fajt, Mitja Reichenberg, Jerneja Hercog, Miha Cankar.
 • 2013-2014: Raziskava tehnološke izvedbe Braillove pisave ter razvoj programske in strojne opreme za ovrednotenje kakovosti reprodukcije zapisa. Šifra projekta: BI-UA/13-14-006 : čas trajanja projekta: 2013-201. Koordinatorica projekta: izr. prof. Sabina Bračko. Raziskvalna skupina: Gorazd Glob, Diana Gregor Svetec, Urška Kavčič, Silva König, Urška Stankovič Elesini, Raša Urbas. 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.