PREDMETI

Načrtovanje grafične proizvodnje (GMT, 1. stopnja)+

The more time you spend contemplating what you should have done … you lose valuable time planning what you can and will do.

(Lil Wayne, rapper)

 

Namen predmeta je spoznavanje z osnovami vodenja poslovnih procesov ter spoznavanje novih trendov v proizvodnem sistemu. Predmet ponuja vsebine za razumevanje stanja in trendov proizvodne in storitvene dejavnosti, nadzorovanje, analiziranje, vodenje, načrtovanj, planiranje in vrednotenje delovnih procesov, razumevanje in sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo strokovnih metod kot so npr. SWOT analiza, vrednostna analiza, sistemizacija in vrednotenje zahtevnosti dela itd., uporabo temeljnega znanja pri vodenju delovnega procesa ter vodenje projektnega tima.

Vsebina predmeta: PROIZVODNJA – Industrijska struktura, pojmovanje proizvodnje ter organizacija, značilnosti in delitev proizvodnje. PLANIRANJE – Proces planiranja, priprava procesa, izbor tehnologije, določanje opreme, proizvodni interval, tehnološka priprava dela, časovna norma, operativna priprava proizvodnje, planiranje proizvodnega procesa, planiranje kapacitet, naloge materialnega poslovanja, naloge nabavnega oddelka, izdelava in lansiranje delovne dokumentacije. VODENJE – Vodenje podjetja in oddelka, organizacija podjetja, kontrola proizvodnje, določanje rokov, zajemanje podatkov, nadzor in analiza dosežkov, optimalizacija zalog, nabava, študij in analiza časa, krmiljenje delovnega procesa, projektni management, alternativne metode planiranja in vodenja, vodenje in odločanje, stili in modeli vodenja. ČLOVEK V PROIZVODNEM PROCESU – Človek v proizvodnem procesu – Delavčeva funkcija, humanizacija dela, strukturiranje dela, zahtevnost dela, metode ugotavljanja zahtevnosti opravil.

Predavanja potekaj z vključitvijo sodobnih skupinskih metod, razpravami, primeri dobre prakse, vabljenih predavateljev.

Seminarsko delo je povezava med teorijo in prakso.

Orodja, ki jih uporabljamo pri predmetu: spletna učilnica, videokonferenčno orodje MS Teams

Inovacijski management (GIK, 2. stopnja)+

The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but building on the new.

(Socrates, 470-399 BC)

 

Inovacije so gonilo razvoja podjetij in inovacijskih družb. Taka družba naj bi v prihodnosti postala tudi Slovenija. Pogoj za uspešen nastanek in delovanje takšne družbe je poznavanje in obvladovanje inovacijskega procesa, katerega osnove so podane v tem predmetu. Glede na omenjeno, so cilji in kompetence predmeta naslednje: razumevanje razlike med inovacijskim managementom in managementom rutinskega delovanja; razumevanje pomena ustvarjalnosti in spreminjanja le-tega v inovativnost; spoznavanje managementa inoviranja; sposobnost uvajanja in vodenja inovacijskih procesov v podjetju; sposobnost merjenja učinkovitosti in uspešnosti inovacijskih procesov.

Vsebina predmeta:  Kaj je inovacijski management in kaj invencijsko – inovacijski proces; elementi, ki vplivajo na uspeh inovacijskega managementa; ustvarjalnost v invencijsko – inovacijskem procesu; nova spoznanja o ustvarjalnosti in posledice pomanjkanja ali zatiranja ustvarjalnosti v nekaterih okoljih; inovativno poslovanje (uvajanje inventivnosti in inovativnosti v politiko in prakso podjetij slovenskih podjetij; upravljalski, informacijski in temeljni proces inovativnega poslovanja); strategija inovativnega poslovanja (strategija prenosa znanja za inovativno poslovanje in financiranja, kadrovska strategija); operativno izvajanje in nadziranje inovativnega poslovanja; merjenje učinkovitosti in uspešnosti inovacijskih procesov kot sredstvo za upravljanje poslovnih procesov; inovacijsko uspešni modeli Japonske, ZDA in EU. Poti do know-how-a ter intelektualna lastnina.

Metode poučevanja in učenja: Predavanja z vpeljavo skupinskih in kreativnih metod razmišljanja. Študijski primeri in primeri dobre prakse. Vabljena predavanja strokovnjakov s področja kreativnega razmišljanja, zaščite intelektualne lastnine in primeri dobre prakse (industrija). Ne manjka pa tudi domačih nalog:=).

 Projektne naloge: izvedba procesa od ideje preko prototipa do končnega izdelka ali storitve (s tehniko oblikovalskega snovanja – Design Thinking), izdelava marketinškega plana. Predstavitve zaključnih projektov na samostojnih razstavah, konferencah, tekmovanjih itd.

Orodja, ki jih uporabljamo pri predmetu: spletna učilnica, videokonferenčno orodje MS Teams

Grafični inženiring (GIK, 1. stopnja)+
Poslovno informacijski sistemi (GMT, 1. stopnja)+
Poslovno informacijske aplikacije (GIK, 1. stopnja)+
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.