Urška Vrabič Brodnjak

IZREDNA PROFESORICA ZA PODROČJE: Informacijska in grafična tehnologija

 

Fakultetne funkcije

Članica senata Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani (2021- )

Predsednica Komisije za etikov v raziskavah, ki vključuje delo z ljudmi, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL (2023-)

Članica Komisije za znanstvenoraziskovalno delo na Naravoslovnotehniški fakulteti, UL (2021-)

 

Pedagoško delo

Nosilka predmetov:

 • Dodiplomski študij (1. stopnja): Oblikovanje embalaže, Dodelava grafičnih izdelkov, Grafična dodelava
 • Magistrski študij (2. stopnja): Zaporne lastnosti embalažnih materialov in sistemov
 • Doktorski študij (3. stopnja): Funkcionalizacija grafičnih materialov

Vaje:

 • Dodiplomski študij (1. stopnja): Embalaža 1, Embalaža 2 (do leta 2021)

 

Nagrade

2023: Janet Else Visiting Scholar Award 2023 – za najobetavnejšo gostujočo profesorico v ZDA

2022: nagrada za najboljši prispevek (Paper of Distinction Award) na mednarodni konferenci ITAA conference 2022, ZDA

2020: častno Valvasorjevo priznanje za leto 2020, za interdisciplinarni projekt »Kam je izginil postiljonov poštni rog?«

2006: raziskovalna nagrada mednarodne raziskovalne akademije »Nonwovens Research Academy« Lille, Francija

2002: Fakultetna Prešernova nagrada za raziskovalno delo na dodiplomskem študiju, Naravoslovnotehniška fakulteta, UL

 

Gostujoča predavanja na univerzah v tujini

 • 2023: University of North Texas , USA (gostujoča profesorica)
 • 2022: University of North Texas, USA (gostujoča profesorica)
 • 2019: University of Novi Sad, Serbia (gostujoča profesorica)

 

Raziskovalna dejavnost

 • Embalažni materiali, trajnostna embalaža in rešitve krožnega gospodarstva,
 • Oblikovanje embalaže,
 • Premazi na različnih materialih,
 • Biorazgradljivi, reciklabilni in kompostabilni polimeri,
 • Bio adhezivi,
 • Analiza materialov.

Raziskave trajnosti embalaže, krožnega gospodarstva v sodelovanju z University of North Texas, ZDA (od 2021 – pomembni objavljeni članki in prispevki:The future of baby cosmetics packaging and sustainable development: A look at sustainable materials and packaging innovations – A systematic review/The 7 Rs sustainable packaging framework: Systematic review of sustainable packaging solutions in the apparel and footwear industry / Sustainable and Innovative Packaging Solutions in the Fashion Industry: Global Report / Consumers’ socio-demographics influence between purchase intention and actual behavior of environmentally friendly grocery packaging ).

Raziskave strukturnih lastnosti in uporabe biopolimerov in vlaken: raziskave strukture in lastnosti polisaharidov, beljakovin, škroba, voskov, lignina in drugih biomaterialov ter bioloških odpadkov, ki se uporabljajo za premaze na papirju, kartonu in embalaži. Raziskave so povezane tudi s proizvodnjo filmov/folij, ki se lahko uporabljajo za zavijanje prehrambenih izdelkov. Raziskave so bile izvedene in še potekajo v okviru akcij COST CA 15118 (FoodMC) in FP1405 (ActinPak), CA17128 (LignoCOST), CA18125 (Aerogel), CA19124 (CIRCUL-A-BILITY). Rezultati so bili objavljeni v člankih SCI in na konferencah.

Raziskave biopolimerov, ki se uporabljajo kot lepila v embalažni industriji: raziskave biopolimerov, naravnih odpadkov in biomase, ki se lahko uporabljajo v embalažnih materialih. Raziskave so potekale tudi v okviru akcije COST CA15216 (ENBA). Rezultati raziskave so objavljeni v SCI revijah in na konferencah.

Raziskave postopkov obdelave premaznih mešanic z različnimi tehnologijami: uporaba ultrazvočne tehnologije, kopeli, ki omogoča izboljšanje homogenosti prevleke in filmov iz teh naravnih polimerov. Rezultati raziskave so bili objavljeni v revijah SCI.

Raziskave tiskarskih lastnosti premazanih papirjev: raziskave tiskarskih lastnosti premazanih papirjev z biopolimeri. Rezultati raziskave so bili objavljeni v SCI revijah in na konferencah.

Raziskave odpornosti embalažnih materialov in iskanje rešitev za okužbe z insekti: raziskave so potekale tudi v okviru COST akcije CA151118 (FoodMC).

 

Urednica v znanstvenih revijah

2020 – 2022: Special Issue in journal Polymers [IF 4.967 Q1]:  Polymers: Stabilization of Bio-Based Polymeric Materials

2022- 2023: Journal of renewable materials: Recyclable, Biodegradable or Compostable Packaging Materials and Its Safety

2022 – 2024: Special Issue in journal Fibers [IF 3.9 Q2]: Alternative Bio-Based Fibers for Paper, Packaging, Textile and Other Materials

2022 – 2024: Special Issue in journal Coatings [IF 3.236 Q2]: Sustainable Coatings for Functional Textile and Packaging Materials

2022 – 2024: Special Issue in journal Polymers [IF 4.967 Q1]:  Polymers: Edible, Active and Intelligent Food Packaging

 

Znanstvene objave

Avtor več kot 90 znanstvenih prispevkov, prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah, vabljeni predavatelj na številnih mednarodnih konferencah, mentor 2 doktorandov, mentor 6 magistrskih del, mentor pri 26 diplomskih delih, somentor pri 25 diplomskih delih. .več (SICRIS-BIBLIOGRAPHY BASE).

SCOPUS

ORCID

ORCID povezava do mojih objav:

Projekti

 • International Atomic Energy Agency (IAEA) projekt – v sodelovanju z Ruđer Bošković Inštitutom, Zagreb (2024 – 2028): Innovative production of novel biocomposite based on bacterial nanocellulose from biowaste using radiation technology
 • EU projekt: Urban Initiative Actions – UIA cities (2017-2020): From harmful to useful with citizens’ led activities, acronym APPLAUSE (APPLAUSE)
 • EU projekt: Program of the Smart Specialization Strategy (2016-2020): “Exploitation of the potential of biomass for the development of advanced materials and bio-based products”, acronym CEL.CYCLE (CelCycle)
 • Po kreativni poti do znanja (projektPostiljon): March 2019-July 2019
 • EU projekt: EcoPaperLoop-Enhancing the Quality of Paper for Recycling (2012-2014) (EcoPaperLoop)
 • Nacionalni projekti (ARRS/ARIS):
  • Analysis of separately collected fractions of waste packaging in Slovenia, possible applications and potency (L2-9278)
  • Alternative bleaching agents (L2-7228)
  • Optimizing the manufacturing process of rubber products with a carrier core of textiles (L2-6327)
  • Development of high quality hygienic and medical textiles (L2-6255)
 • COST akcije/projekti (MC MEMBER for Slovenia) – v teku in zaključeni:
  • COST CA 15216: European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies (ENBA) – ended
  • COST CA 15118: Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC) – ended
  • COST CA 15125: Designs for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS) – ended
  • COST CA 18125: Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences (AERoGELS) – ended
  • COST CA 17128: Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin (LignoCost) – running
  • COST CA 18210: Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality (Roxy-COST) – running
  • COST CA 19124: Rethinking Packaging for circular and sustainable food supply chains of the future (CIRCULAR-A-BILITY) – running

 

Članstva v združenjih

 • Članica International Exchange Alumni, United States, Department of states, ZDA
 • International Polysaccharide Network of Excellence International Polysaccharide Center of Excellence
 • International organization for graphic arts technology: Ghent WorkGroup (GWG)
 • Članica tehničnega odbora pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo embalaže SIST / TC EPO (Embalaža – prodajna in ovojna).
 • Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (članica upravnega odbora)
 • Društvo tehnikov in inženirjev teksticev

 

Metorica pri študentskih razstavah

 • Mentor razstave “Cankar ne jezi se” julij 2018: lokacije Ljubljana (Atrij SAZU-Slovenska akademija znanosti in umetnosti), Hrvaška-Reka (november 2018), Hrvaška-Zagreb (december 2018);
 • Mentor na razstavi »Gal v Narodni galeriji« v okviru prireditve Dnevi grafike, Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec, november 2018.
 • Mentor na razstavi grafičnih izdelkov pod imenom “Planet inovacij” na lokacijah::
  • Naravoslovnotehniška fakulteta, junij 2016;
  • Mestna hiša v Ljubljani, september 2016;
  • Dnevi grafike, Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec, oktober 2016.
 • Mentor letnih razstav, grafičnih izdelkov študentov fakultete, ki so nastali v okviru vaj in seminarjev pri predmetih Embalaža 1 in Embalaža 2 (2006 – 2017).
 • Mentor zmagovalnih študentskih izdelkov na tekmovanju Box Manufacturing Olympics (Florida, ZDA), ki so nastali pri predmetu Oblikovanje embalaže (2021)
 • Vodja in mentor razstave študentskega projekta “Redesign of packaging from Slovenian dairy company Mlekarna Planika Kobarid” (2022)

 

Ostale aktivnosti

od 2019 – zunanja sodelavka pri mladinski oddaji Male sive celice RTV Slovenija.

 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.