Urška Vrabič Brodnjak

Habilitacija

Izredna profesorica za področje Grafičnih in interaktivnih komunikacij.

 

Fakultetne funkcije

Članica senata Naravoslovnotehniške fakultete (2021-)

Članica komisije za znanstevno raziskovalno delo Naravoslovnotehniške fakultete (2021-)

 

Pedagoška dejavnost

Nosilka predmetov:

 • Dodiplomski študij (1. stopnja): Oblikovanje embalaže, Dodelava grafičnih izdelkov in Grafična dodelava
 • Magistrski študij (2. stopnja): Zaporne lastnosti embalažnih materialov in sistemov
 • Doktorski študij (3. stopnja): Funkcionalizacija grafičnih materialov

Vaje pri predmetih:

 • Embalaža 1, Embalaža 2 (1. stopnja)

 

Izdani univerzitetni učbeniki in monografije

2022: Načrtovanje in oblikovanje embalaže

 

Gostovanja na tujih univerzah

 • 2022: University of North Texas, ZDA (gostujoča profesorica)
 • 2019: University of Novi Sad, Srbija (gostujoča profesorica)

Raziskovalna dejavnost

 • Embalaža
 • Premazi
 • Bio razgradljivi polimeri
 • Bio adhezivi
 • Analiza materialov

Raziskave strukturnih lastnosti in aplikacij naravnih, bio polimerov ter vlaken: raziskave strukture in lastnosti polisaharidov, proteinov, škrobov, voskov, ki se uporabljajo za premaze na papirju, kartonu in embalažnih materialih. Raziskave so vezane tudi na izdelavo filmov/folij, ki se lahko uporabljajo za embaliranje prehrambnih izdelkov. Raziskave so bile izvedene in še vedno potekajo v sklopu COST akcij CA 15118 (FoodMC) in FP1405 (ActinPak) ter diplomskih in magistrskih del.  Izsledki so bili objavljeni v SCI člankih ter konferencah.

Raziskave naravnih, bio polimerov, ki se uporabljajo kot adhezivi v embalažni industriji: raziskave polisaharidov, škroba in voskov, ki bi se lahko uporabljali v embalažnih materialih. Raziskave potekajo v sklopu COST akcije CA15216 (ENBA). Izsledki raziskav so objavljeni v SCI revijah in konferencah.

Raziskave obdelav premaznih raztopin z uporabo različnih tehnologij: uporaba ultrazvočne tehnologije, kopeli, ki omogoča izboljšanje homogenosti premaza ter filmov iz navedenih naravnih polimerov. Izsledki raziskav so bili objavljeni v SCI revijah.

Raziskave tiskovnih lastnosti premazanih papirjev: raziskave tiskovnih lastnosti papirjev premazanih z bio polimeri. Izsledki raziskav so bili objavljeni v SCI revijah in konferencah.

Raziskave odpornosti embalažnih materialov in iskanje rešitev proti vdorom insektov, v okviru COST akcije CA15118 (FoodMC).

 

Urednica znanstvenih revij

2022 – 2023: Področna in gostujoča urednica v reviji Polymers [IF 4.967 / Q1]: Polymers: Edible, Active and Intelligent Food Packaging

2022 – 2023: Področna in gostujoča urednica v reviji Coatings [IF 3.236 / Q2]: Sustainable Coatings for Functional Textile and Packaging Materials

2022 – 2023: Področna in gostujoča urednica v reviji Fibers: Invasive Alien Plant Species for Use in Paper and Packaging Materials

2022 – 2023: Gostujoča urednica v reviji Journal of renewable materials: Recyclable, Biodegradable or Compostable Packaging Materials and Its Safety

2020 – 2022: Gostujoča urednica v reviji Polymers [IF 4.967 / Q1]: Polymers: Stabilization of Bio-Based Polymeric Materials

 

Publikacije

Avtorica preko 50 izvirnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov, 35 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah, vabljena predavateljica na mednarodnih konferencah, mentorica pri 29 diplomskih delih, 6 magisterijem, mentorica 2 doktorandoma, somentorica pri 25 diplomah…več (SICRIS)

SCOPUS

ORCID

POVEZAVA NA MOJO ORCID STRAN:

Programi in projekti

 • EU projekt: Urban Initiative Actions – UIA cities (2017–2020): From harmful to useful with citizens’ led activities, acronym APPLAUSE (APPLAUSE)
 • EU projekt: Program Strategije pametne specializacije (2016–2020): “Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov”, akronim CEL.KROG (CelKrog)
 • Projekt “Po kreativni poti do znanja” (akronim Postiljon): marec 2019-julij 2019
 • EU projekt: EcoPaperLoop-Enhancing the Quality of Paper for Recycling (2012-2014) (EcoPaperLoop)
 • Projekti ARRS:
  • Analiza ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže v Sloveniji, možne aplikacije in potiskljivost (L2-9278)
  • Alternativna belilna sredstva (L2-7228)
  • Optimiranje postopka izdelave gumastih izdelkov z nosilnim jedrom iz tekstilij (L2-6327)
  • Razvoj visoko kakovostnih higienskih in medicinskih tekstilij (L2-6255)
 • COST projekti v teku (članica upravnih odborov kot predstavnica za Slovenijo/Management Committee)
  • COST CA17128: Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin
  • COST CA 15216: European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies
  • COST CA 15118: Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)
  • COST CA15125: Designs for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS)
  • COST CA 17128: Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin (LignoCost)
  • COST CA 18210: Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality
  • COST CA19124 – Rethinking packaging for circular and sustainable food supply chains of the future
 • GhentWorkGroup (GWG) projekt – GWG ikonografija (2021) (povezava)

 

Članstvo v združenjih

 • Mednarodni center odličnosti polisaharidov »European Polysaccharide Network of Excellence«
 • Mednarodno združenje GWG: Ghent WorkGroup (področje grafične tehnologije in oblikovanja)
 • Tehnični odbor na Slovenskem Inštitutu za standardizacijo za področje embalaže SIST/TC EPO (Embalaža prodajna in ovojna).
 • Društvo inženirjev in tehnikov papirništva Slovenije
 • Zveza  inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije
 • Članica nadzornega odbora KAZU – Koroške akademije znanosti in umetnosti (2021-)

 

Mentorstva pri razstavah študentov

 • Mentorica razstavi “Cankar ne jezi se” julij 2018: lokacije Ljubljana (atrij SAZU), Reka (november 2018), Zagreb (december 2018- galerija)
 • Mentorica razstavi “Gal v Narodni galeriji” v sklopu dogodka Dnevi grafike, Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec, november  2018. (Galerija)
 • Mentorica razstavi grafičnih izdelkov pod imenom »Planet (I)novitet« na lokacijah:
  • NTF-Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (v nadaljevanju OTGO), junij 2016;
  • Mestna hiša Ljubljana, september 2016; (Povezava)
  • v sklopu dogodka »Dnevi grafike«, Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec, oktober 2016.
 • Mentorica letnih razstav, grafičnih izdelkov, študentov na OTGO, ki so nastali v sklopu vaj pri predmetih Embalaža 1 in  Embalaža 2 (2006 – 2017).
 • Spletna razstava – Igrive komunikacije (2019) – pri predmetu Oblikovanje embalaže (1. stopnja)
 • Spletna razstava – Prežih. (2019/2020) – pri predmeti Dodelava grafičnh izdelkov in Grafična dodelava (1. stopnja)
 • Spletna razstava – Embalaža 2 – aktivna, pametna embalaža (2019/2020) – pri predmetu Embalaža 2 (1. stopnja)
 • Razstava HORIZONTALE – Razstava študentskih del pri predmetu Oblikovanje embalaže (2020/2021)
 • Mentorica zmagovalnim študentom na mednarodnem tekmovanju (Florida, ZDA) Box Manufacturing Olympics in SuperCorrExpo, ki ga je organiziralo mednarodno združenje TAPPI in AICC (2021)
 • Vodja in mentorica študentskega projekta “Redesign”  – Preoblikovanje embalaže za podjetje Mlekarna Planika (2022)

 

Ostala dejavnost

od 2019 dalje – Zunanja sodelavka pri mladinski oddaji RTV Slovenija Male sive celice

 

 

 

 

 

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.