Aplikativna geologija

Splošno:

 • Osnove projektnega dela v aplikativni geologiji.
 • Inženirski pristop v geologiji.
 • Pregled velikih posegov v prostor s stališča inženirske geologije.
 • Sodelovanje geologov z drugimi inženirskimi strokami pri posegih v prostor.
 • Preventivni pristopi pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor.
 • Pregled zakonodaje s področja inženirskih dejavnosti in vplivov na okolje (podzemne vode, tla, geološka naravna dediščina).

Inženirska geologija:

 • Podrobna klasifikacija zemljine z uporabo različnih uveljavljenih standardov in metod (USCS, SIST EN).
 • Podrobna klasifikacija hribine po postopkih RQD, RMR, Q in GIS.
 • Podrobne terenske meritve inženirsko geoloških parametrov.
 • Osnovne laboratorijske preiskave zemljine in hribine.
 • Metode meritev deformacij in napetosti na plazovitih območjih.
 • Metode meritev deformacij in napetosti v predorih.
 • Inženirsko geološka spremljava gradnje in sanacije geotehničnih objektov.
 • Osnove načrtovanja monitoringa geotehničnih objektov.
 • Ocenjevanje nevarnosti velikih deformacij ali porušitve geotehničnih objektov.
 • Inženirska geologija pri gradnji cest in železnic.

Hidrogeologija:

 • Pregled osnovnih kvantitativnih pristopov v hidrogeologiji (Darcyjev zakon, Dupitova hipoteza).
 • Bilanca podzemne vode.
 • Kvantitativna analiza kart gladine podzemne vode.
 • Osnove hidrogeološkega kartiranja.
 • Terenske hidrogeološke meritve.
 • Onesnaževanje podzemne vode.
 • Zaščita pred podzemno vodo pri posegih v prostor.
 • Osnove zaščite podzemne vode.
 • Osnove načrtovanja monitoringa podzemne vode.
 • Osnovni elementi oskrbe s pitno vodo.

Geofizika:

 • Osnove geofizikalnih karotažnih meritev v vrtinah
 • Klasifikacija geofizikalnih karotažnih meritev
 • Meritve temperature
 • Meritve premera vrtine (kaliper)
 • Lastni električni potencial
 • Upornostna karotaža
 • Gama karotaža in spektralna gama karotaža
 • Akustična karotaža
 • Gostotna karotaža in karotaža fotoelektričnega faktorja
 • Nevtronska karotaža
 • Dipmeter
 • Slikovna karotaža
 • Druge karotažne metode

Vaje:

 • Računske vaje iz hidrogeologije.
 • Računske vaje iz inženirske geologije.
 • Računske vaje iz geofizike.

Terensko delo:

 • Terenske vaje s področja hidrogeologije: ogled hidrogeoloških objektov (npr. črpališča podzemne vode).
 • Terenske vaje s področja inženirske geologije: ogled geotehničnega objekta (npr. plaz, vkop, predor).
 • Terenske vaje s področja geofizike (ilustracija uporabe geofizikalnih metod na terenu).

 

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Geologija (MAG) - Geookolje in geomateriali (GGM)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Geologija (MAG) - Regionalna geologija in paleontologija (RGP)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
7506015150

Izvajalci

UčiteljMihael Brenčič
Karmen Fifer Bizjak
Andrej Gosar
AsistentGoran Vižintin
Tina Živec

Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.