Uvod: skalarne, vektorske količine, enote, meritve, merske napake.
Mehanika: sile in Newtonovi zakoni (vklj.: sila lepenja in trenja, gravitacija nad in pod površjem, med telesi), navor sil, primeri iz statike in dinamike; gibalna količina (vklj.: sila curka, nasprotna sila curka, reaktivni pogon); vrtilna količina; delo in energija (vklj.: prožnostna energija, rotacijska kinetična energija); elastične in plastične deformacije (vklj.: nateg, stisljivost, elastični modul, natezna trdnost, torzija, strig); dodatna poglavja iz mehanike kontinuumov (vklj.: zveze med snovnimi elastičnimi konstantami); nihanje (vklj.: dušeno, vsiljeno nihanje, resonanca); valovanje (vklj.: hitrost in energjskih valovanj, zvok, ultrazvok, Dopplerjev pojav); hidrostatika (vklj.: hidrost. tlak, hidr. naprave, vzgon), hidrodinamika (vklj.: Bernoullijeva en., meritev pretoka, viskoznost, upor v tekočini).
Elektromagnetizem: električni naboj, tok (vklj.: električna. upornost snovi, prevajanje v kovinah); napetost, Ohmov zakon in Kirchoffova izreka (vklj.: preprosti tokokrogi); električno polje, kondenzator (vklj.: polje v snovi); magnetno polje; magnetna sila na gibajoče se naboje (vklj.: Hallov pojav); indukcija in njena uporaba (vklj.: transformator, zaznavanje magnetnega. polja); elektromagnetno valovanje (vklj.: EM-valovanje v snovi).

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1115

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
45030075

Izvajalci

UčiteljMarko Žnidarič
AsistentMatic Lubej
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.