Oblika in velikost Zemlje, zemeljsko površje.
Aproksimacije oblike Zemlje: krogla, rotacijski elipsoid, geoid.
Koordinatni sistemi in koordinatni sestavi v geodeziji, vrste koordinat za opis lege točke v prostoru.
Osnovni pojmi o kartografskih projekcijah, prečna Mercatorjeva (TM) projekcija.
Tipi višin v geodeziji.
Prikazovanje zemeljskega površja na načrtih in kartah.
Osnovni pojmi o merjenju, osnovni pojmi o kakovosti meritev.
Metode geodetske izmere.
Horizontalna terestrična geodetska izmera: triangulacija, trilateracija, poligonometrija.
Višinska terestrična geodetska izmera: nivelman, gravimetrija.
Osnove fotogrametrije, daljinskega zaznavanja in laserskega skeniranja.
Uporaba GNSS (globalnih navigacijskih satelitskih sistemov) pri geodetski izmeri.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1243
1 3 63

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30015045

Izvajalci

UčiteljMilivoj Vulić
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.