Geologija krasa

Kras je v Sloveniji izredno pomemben; pokriva skoraj polovico države in tako ali drugače vpliva na naše življenje. Poznavanje krasa v Sloveniji je pomembno tudi zaradi dejstva, da večina opisov kraških pojavov v svetovni literaturi izvira prav v Sloveniji. Zato je prav, da so geologi, ki delujejo v Sloveniji, seznanjeni tudi s tem pojavom.

Predmet je namenjen enciklopedičnemu pregledu geologije krasa. V začetnih poglavjih najprej opredelimo različne vidike krasa kot pojava, in kakšne so njegove glavne značilnosti, ki ga ločujejo od drugih geomorfnih sistemov.

Večina kraški pojavov se nahaja znotraj karbonatnih kamnin, predvsem apnencev. Zaradi tega je pomemben del predavanj posvečen razlagi raztapljanja kraških kamnin s poudarkom na sistemu karbonat – ogljikov dioksid – voda. Temu poglavju sledi prikaz razvoja krasa glede na porazdelitev podzemne vode znotraj kraške kamnine. Podrobno si ogledamo, kako nastanejo kraški pojavi pod gladino podzemne vode, in kako nastajajo predvsem brezna nad gladino podzemne vode. V večini predstav je kras predvsem pokrajina. Zaradi tega se lotimo tudi pregleda osnovnih kraških oblik na površju.

Predmet terja od slušatelja poznavanje osnov mineralogije in petrologije, ki pa jih je moč osvojiti tudi z dodatnim branjem literature. Sestavni del izvedbe predmeta so tudi dvodnevne terenske vaje.

geologija krasa

Mikrokorozijske oblike žlebičev na sadri

 


Vsebine:

Pristop h geologiji krasa.
Model čistega krasa.
Geološki parametri zakrasevanja.
Kemični parametri zakrasevanja.
Hidrogeološki parametri zakrasevanja.
Osnove speleogeneze.
Površinske kraške oblike.
Razno (aplikacija).

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1364

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
300151560

Izvajalci

UčiteljMihael Brenčič
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.