Geookolje in geomateriali

Izotopska geokemija:

 • Mehanizmi in procesi frakcionacije in razpada stabilnih in radioaktivnih izotopov.
 • Spremenljivost razmerij stabilnih izotopov v naravi (O, H, C, S, N) – kozmični material, litosfera, hidrosfera, biosfera, atmosfera.
 • Stabilni izotopi H, B, Li, Si, Cl, O, C, N, S ter njihova frakcionacija na Zemlji v različnih medijih – reševanje konkretnih primerov.
 • Geotermometrija.
 • Geokemične lastnosti dolgoživečih in kratkoživečih radioaktivnih izotopov pri nastanku in transportu sedimentnih, magmatskih in metamorfnih kamnin, v vodi in sedimentu ter oceanih.
 • Geokemija radioaktivnih izotopov v kamninah, tleh in vodi.
 • Najpomembnejši izotopski geokronometri: K-Ar (in Ar-Ar), Rb-Sr, U(Th)-Pb, Sm-Nd …
 • Delo v laboratoriju: priprava in merjenje vzorcev za izotopsko analizo Ckarb., Corg, O, S (SO4, AVS, CRS), priprava in merjenje vzorcev za elementno analizo HCONS.
 • Ionizirajoča sevanja: fizikalne osnove, detekcija, biološki učinki, značilne doze, osnove o predpisih, radioaktivni odpadki, viri sevanja v industriji, varstvo pred sevanjem pri rentgenskih analitičnih napravah, zaščita pred zunanjim sevanjem …

 

Naravni abiološki viri:

 • Potreba po naravnih kovinskih, nekovinskih in energetskih virov in znanje njihovega pridobivanja in predelave kot gonilo razvoja civilizacije.
 • Način njihove uporabe in recikliranja kot mera tehnološkega in trajnostnega razvoja.
 • Nebnovljivi, obnovljivi in alternativni viri energije, njihova uporaba, prednosti in slabosti.
 • Vrste nekovinskih in kovinskih naravnih surovin, obseg proizvodnje in njihov pomen za človekov obstoj in tehnološki razvoj.
 • Vpliv pridobivanja kovinskih, nekovinskih in energetskih virov na lokalno, regionalno in globalno življenjsko okolje.
 • Zgodovina uporabe določenih ključnih materialov in njihova proizvodnje, recentno stanje in projekcija razvoja na okolje.
 • Neobhodna uporaba izhodiščnih elementov trajnostnega razvoja v načrtovanju geološkega raziskovanja in rudarske proizvodnje ter čimprejša postopna uvedba nujnih sprememb načinov rudarske proizvodnje in opuščanje okolju in zdravju škodljivih.
 • Začasne, stalne in potencialno katastrofalne posledice pridobivanja naravnih virov na okolje.
 • Historična, recentna in bodoča odlagališča smeti in rudarske jalovine.
 • Naravne in zaradi človekovega nezadostnega znanja povzročene katastrofe.
 • Kvantitativna opredelitev okoljskih onesnaženj. Naravne in antopogene anomalije ter njihov vpliv na okolje in zdravje človeka.
 • Aktualni problemi in aplikacije ter vizije razvoja.

 

Statistične metode:

 • Multivariatne porazdelitve – normalna porazdelitev.
 • Multivariatna analiza variance.
 • PCA in faktorska analiza tipa R in Q.
 • Diskriminantna analiza.
 • Clusterske analize (hierarhična, k-mean).
 • Grafične predstavitve multivariatnih podatkov.
 • Obdelava časovnih vrst.
 • Obdelava prostorskih podatkov – krigiranje.
 • Numerične metode – nekateri sodobni pristopi (nevronske mreže, fuzzy logic).

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Geology (MAG) - Geoenvironment and Geomaterials (GGM)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Geologija (MAG) - Regionalna geologija in paleontologija (RGP)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
7515600150

Izvajalci

UčiteljMatej Dolenec
Nina Zupančič
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.