Geookolje in geomateriali

Izotopska geokemija:

 • Mehanizmi in procesi frakcionacije in razpada stabilnih in radioaktivnih izotopov.
 • Spremenljivost razmerij stabilnih izotopov v naravi (O, H, C, S, N) – kozmični material, litosfera, hidrosfera, biosfera, atmosfera.
 • Stabilni izotopi H, B, Li, Si, Cl, O, C, N, S ter njihova frakcionacija na Zemlji v različnih medijih – reševanje konkretnih primerov.
 • Geotermometrija.
 • Geokemične lastnosti dolgoživečih in kratkoživečih radioaktivnih izotopov pri nastanku in transportu sedimentnih, magmatskih in metamorfnih kamnin, v vodi in sedimentu ter oceanih.
 • Geokemija radioaktivnih izotopov v kamninah, tleh in vodi.
 • Najpomembnejši izotopski geokronometri: K-Ar (in Ar-Ar), Rb-Sr, U(Th)-Pb, Sm-Nd …
 • Delo v laboratoriju: priprava in merjenje vzorcev za izotopsko analizo Ckarb., Corg, O, S (SO4, AVS, CRS), priprava in merjenje vzorcev za elementno analizo HCONS.
 • Ionizirajoča sevanja: fizikalne osnove, detekcija, biološki učinki, značilne doze, osnove o predpisih, radioaktivni odpadki, viri sevanja v industriji, varstvo pred sevanjem pri rentgenskih analitičnih napravah, zaščita pred zunanjim sevanjem …

 

Naravni viri:

 • Potreba po naravnih in energetskih virih. Neobnovljivi, obnovljivi in alternativni viri energije, njihova uporaba, prednosti in slabosti. Okoljski podatki.
 • Posledice izkoriščanja naravnih virov na okolje, odlagališča, naravne katastrofe. Kvantitativna opredelitev okoljskega onesnaženja. Aktualni problemi in aplikacije.

 

Statistične metode:

 • Multivariatne porazdelitve – normalna porazdelitev.
 • Multivariatna analiza variance.
 • PCA in faktorska analiza tipa R in Q.
 • Diskriminantna analiza.
 • Clusterske analize (hierarhična, k-mean).
 • Grafične predstavitve multivariatnih podatkov.
 • Obdelava časovnih vrst.
 • Obdelava prostorskih podatkov – krigiranje.
 • Numerične metode – nekateri sodobni pristopi (nevronske mreže, fuzzy logic).

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Geology (MAG) - Geoenvironment and Geomaterials (GGM)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Geologija (MAG) - Regionalna geologija in paleontologija (RGP)

StopnjaLetnikSemesterETCS
21110

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
7515600150

Izvajalci

UčiteljMatej Dolenec
Nina Zupančič
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Datum
Ura
Prostor
Študij
Opomba
16. 6. 2020 16/06/2020 08:0016/06/2020 09:00Europe/LjubljanaGeookolje in geomateriali (GEO- 2.st.)Študij: podiplomski, Opomba: /Računalniška učilnica- klet Aškerčeva 12 OGinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
8.00
Računalniška učilnica- klet Aškerčeva 12
podiplomski
/
8.00
Računalniška učilnica- klet Aškerčeva 12
podiplomski
/

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.