Globalna geofizika

  • Uvod: Zemlja kot planet, Zemljina fizikalna polja, osnove notranje zgradbe Zemlje
  • Težnost in oblika Zemlje: osnove gravitacije, referenčni sferoid in geoid, težnostno polje, izostazija, gostota kamnin, gravimetrične raziskave, meritve težnega pospeška, korekcije v gravimetriji, Bouguerjeva težnostna anomalija, regionalne in rezidualne anomalije ter metode njihovega ločevanja, interpretacija težnostnih anomalij, gravimetrične karte
  • Magnetno polje Zemlje: osnove magnetizma, polje notranjega izvora (dipolno in nedipolno polje), sekularne variacije, polje zunanjega izvora, časovne spremembe, magnetna susceptibilnost, remanentni magnetizem, magnetometri, korekcije v magnetometriji, magnetne anomalije, interpretacija magnetnih anomalij, paleomagnetizem in globalna tektonika, magnetne karte
  • Zemljina toplota: osnove geotermije, viri Zemljine toplote, prehajanje toplote v Zemlji (kondukcija, konvekcija, radiacija), geotermične raziskave, merjenje temperature, toplotna prevodnost kamnin,  gostota toplotnega toka, toplota Zemlje in globalna tektonika, geotermalna energija, geotermične karte
  • Geoelektrične lastnosti notranjosti Zemlje: telurski tokovi, magnetotelurska metoda, AFMAG metoda
  • Notranja zgradba Zemlje: seizmološke raziskave notranjosti Zemlje, glavne seizmične diskontinuitete, modeli Zemljine notranje zgradbe (skorja, litosfera, plašč, zunanje jedro, notranje jedro), globalna seizmična tomografija, analiza površinskih seizmičnih valov, prosta oscilacija Zemlje, notranja zgradba Zemlje in globalna tektonika
  • Tektonika plošč: sistem litosfera-astenosfera, litosferske plošče, razvoj teorije tektonike plošč, kontinentalna in oceanska skorja, divergentni, konvergentni in transformni stiki med ploščami, vroče točke, tektonika plošč in globalna seizmičnost ter vulkanizem, gibanje plošč na sferični površini, gravimetrične, paleomagnetne in geotermične raziskave globalne tektonike, globoke seizmične raziskave litosfere

 

Literatura:

Gosar, A. 2011: Globalna geofizika. UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, 87 str.

globalgeofiz

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2125

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
451515075

Izvajalci

UčiteljAndrej Gosar
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Datum
Ura
Prostor
Študij
Opomba
16. 6. 2020 16/06/2020 07:3016/06/2020 08:30Europe/LjubljanaGlobalna geofizika (GEO- 2.st)- izbirniŠtudij: redni, Opomba: /P-209 - Aškerčeva 12 OGinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
7.30
P-209 - Aškerčeva 12
redni
/
7.30
P-209 - Aškerčeva 12
redni
/

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.