Globalna geofizika

  • Uvod: Zemlja kot planet, razvoj znanosti o Zemlji, Zemljina polja, osnove notranje zgradbe Zemlje
  • Težnost in oblika Zemlje: osnove gravitacije, referenčni sferoid in geoid, težnostno polje, izostazija, gostota kamnin, meritve težnega pospeška, korekcije v gravimetriji, Bouguerjeva težnostna anomalija, regionalne in rezidualne anomalije, interpretacija težnostnih anomalij, gravimetrične karte
  • Magnetno polje Zemlje: osnove magnetizma, polje notranjega izvora (dipolno in nedipolno polje), sekularne variacije, polje zunanjega izvora (časovne spremembe), magnetna susceptibilnost, remanentni magnetizem, magnetometri, korekcije v magnetometriji, magnetne anomalije, interpretacija magnetnih anomalij, paleomagnetizem, paleomagnetizem in globalna tektonika, magnetne karte
  • Zemljina toplota: viri Zemljine toplote, prehajanje toplote v Zemlji (kondukcija, konvekcija, radiacija), geotermične raziskave, določevanje temperature, toplotna prevodnost kamnin, gostota toplotnega toka, toplota Zemlje in globalna tektonika, Zemljina toplota kot vir energije, geotermične karte
  • Notranja zgradba Zemlje: seizmološke raziskave notranjosti Zemlje, glavne seizmične diskontinuitete, modeli Zemljine notranje zgradbe, globalna seizmična tomografija, analiza površinskih seizmičnih valov, prosta oscilacija Zemlje
  • Tektonika plošč: sistem litosfera-astenosfera, litosferske plošče, razvoj teorije tektonike plošč, kontinentalna in oceanska skorja, stiki med ploščami (divergentni, konvergentni, transformni), vroče točke, tektonika plošč in globalna seizmičnost, reologija, geodinamika, gravimetrične, paleomagnetne in geotermične raziskave globalne tektonike, globoke seizmične raziskave litosfere

 

Literatura:

Gosar, A. 2011: Globalna geofizika. UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, 87 str.

globalgeofiz

 

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2125

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
451515075

Izvajalci

UčiteljAndrej Gosar
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Datum
Ura
Prostor
Študij
Opomba
15. 6. 2021 15/06/2021 07:3015/06/2021 08:30Europe/LjubljanaGlobalna geofizika (GEO- 2.st)- izbirniŠtudij: podiplomski, Opomba: /P-209 - Aškerčeva 12 OGinfo@ntf.uni-lj.sifalseDD/MM/YYYY
7.30
P-209 - Aškerčeva 12
podiplomski
/
7.30
P-209 - Aškerčeva 12
podiplomski
/

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.