Hidrogeologija

Skoraj kjerkoli v Sloveniji odpremo vodovodno pipo, iz nje priteče voda, ki je po svojem izvoru podzemna voda. Vodonosniki, v katerih se nahaja podzemna voda, so v Sloveniji, pa tudi v številnih drugih državah, skoraj edini vir čiste in zdrave pitne vode. In ker se podzemna voda nahaja v kamninah in sedimentih, smo geologi tisti, ki smo poklicani, da se s podzemno vodo tudi ukvarjamo. Izkoriščanje in zaščita podzemne vode je v domeni geologov – hidrogeologov. Zaradi pomena tega veliko geologov v praksi dela prav na tem področju geološke stroke.

Predmet Hidrogeologija predstavlja uvod v poznavanje podzemnih vod. Prične se s kratkim pregledom vloge in značilnosti vodnega kroga, pri tem se podzemno vodo umesti kot enega od njegovih treh glavnih podsistemov. Na kratko se dotaknemo tudi pomena vode za človeka in naravo. Sledi najobsežnejše poglavje naslovljeno »Fizikalna hidrogeologija«. V okviru tega poglavja spoznamo pojme kot so poroznost, koeficient prepustnosti, prevodnosti, uskladiščenje in še nekatere druge. Uvedemo tudi osnovni zakon toka podzemne vode, to je Darcyev zakon ter Dupitovo hipotezo. Spoznamo se s pojmom potenciala in klasifikacijo vodonosnikov.

Pomemben del predmeta je prikaz praktičnih vidikov hidrogeologije. Seznanimo se z delovanjem vodnjakov, zaščito virov pitne vode, hidrogeološkim kartiranjem, izvajanjem črpalnih in nalivalnih poizkusov ter podzemno vodo kot virom energije. Dotaknemo se tudi problematike kemijskega stanja podzemne vode in njenega onesnaženja.

Ker pa je hidrogeologija predvsem inženirska veda, ki mora na koncu dajati ustrezne in uporabne odgovore, je pomemben del predmeta tudi izvajanje računskih vaj. Pri vajah se dotaknemo bilančnih ocen in osnov izračuna toka podzemne vode ter njene porazdelitve v prostoru. Za razumevanje predavanj in vaj je potrebno osnovno znanje matematike in fizike. V okviru predmeta se izvedejo tudi samostojne terenske vaje.

hidrogeologija

Vodonosnik s prikazom osnovnih elementov hidrogeološkega profila.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1356

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
450301590

Izvajalci

UčiteljMihael Brenčič
AsistentInes Vidmar
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.