Inženirsko geološko obravnavanje prostora

Posegi v prostor se izvajajo z različnimi nameni in z uporabo različnih tehnik in tehnologij, ki v veliki meri določajo, kakšni bodo njihovi vplivi. Pri razumevanju odziva geološkega prostora in podajanju inženirskogeoloških pogojev, pod katerimi se ti ukrepi lahko izvajajo, je ključno poznavanje in razumevanje namenov in tehničnih vidikov posameznih posegov. Predmet predstavlja sintezo vsega pridobljenega geološkega znanja in omogoča njegovo uporabo pri podajanju pogojev za varno in ekonomično poseganje v prostor s stališča inženirske geologije.
Pri predmetu bo večji poudarek na praktičnih primerih, ki so povzeti iz različnih projektnih dokumentacij, in na dejanskih praktičnih primerih.

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2125

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30045075

Izvajalci

UčiteljKarmen Fifer Bizjak
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.