Projektno delo

Pri predmetu Projektno delo se študenti seznanijo z osnovnimi znanji na področju projektnega dela (načrtovanje projekta, timsko delo, koordinacija) in inženirske prakse (vrste projektov, vloga geologa pri projektiranju).

Študentje se v uvodu seznanijo s teorijo projektnega vodenja: upravljanje razpoložljivega časa in virov za doseganje želenih ciljev projekta. Študentje se seznanijo tudi z zakonodajo na področju projektiranja po Zakonu o graditvi objektov, kakšna je vloga geologov in geoloških raziskav pri projektiranju ter kdo je pooblaščeni inženir, kaj so njegove naloge in odgovornosti. Seznanijo se z osnovami načrtovanja terenskega dela in raziskavami za različne faze projektov (idejna zasnova, idejni projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za izvedbo).

V nadaljevanju skupina študentov dela na konkretnem problemu, kjer uporabi integralno znanje osnovnih in aplikativnih geoloških predmetov. Skupina začne delo z zbiranjem in pregledom razpoložljive literature. Sledi terensko delo in delo na projektu, ki je samostojno. Študenti so razvrščeni v delovne skupine glede na njihove študijske usmeritve. Delo na projektu usmerja mentor (nosilec predmeta) na tedenskih koordinacijskih sestankih. Na koncu projekta študentje pripravijo skupno zaključno poročilo in predstavijo izsledke projekta.


projektnodelo5

projektnodelo

projektnodelo

projektnodelo2

projektnodelo3

projektnodelo4

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1366

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
1530301590

Izvajalci

UčiteljBarbara Čenčur Curk
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.