Zgodovina geologije

V okviru predmeta si ogledamo razvojni lok geološke znanosti od najzgodnejših začetkov, pa vse do danes. Najprej se dotaknemo tako imenovanih geoloških mitov, to je informacij o pomembnih geoloških dogodkih v človekovi zgodovini (npr. zelo močni potresi). Seveda v času Egipta, stare Grčije in Rima ne moremo govoriti o geologiji v sodobnem pomenu besede, vsekakor pa se lahko seznanimo s tem, s kakšnim geološkim znanjem so razpolagali v antiki. Zlasti starogrški pisci so nam ohranili veliko premislekov o nastanku Zemlje, kakor tudi o pomembnih geoloških pojavih. K razvoju geološkega znanja je pomembno prispevala tudi islamska kultura. Temu sledi prikaz razvoja geološkega znanja v Novem veku, zlasti v italijanski renesansi.

Najpomembnejši sklop predavanj se prične s poglavjem o razvoju razsvetljenske geologije. To je obdobje, ko se prične geologija razvijati kot znanost v modernem pomenu besede. Predavanja se posvetijo začetkom razvoja geološke znanosti in vzrokom zanje. Tudi 19. stoletje ni nepomembno, to je obdobje, ko Darwin predstavi svojo teorijo o razvoju vrst z naravnim razvojem, le malo pa je znano o tem, da je velik del svojega znanja temeljil na predznanju Charlesa Lyella svojega učitelja geologije. Konec 19. stoletja je obdobje, ko se prično vzpostavljati prvi zametki teorije tektonike plošč, ki se dokončno razvije v drugi polovici 20. stoletja. S tem poglavjem v razvoju geologije se zaključi pregled razvoja znanosti v globalnem merilu.

Kaj pa Slovenija in razvoj geološke znanosti pri nas? Čeprav je zgodovina geologije na slovenskem še slabo poznana, in terja še veliko raziskav, pa se pri predavanjih lotimo tudi tega poglavja. Ogledamo si začetke geološke znanosti v Idriji in v Zoisovem krogu. Sledi pregled dosežkov geologov v Sloveniji v 19. stoletju in nato do prve polovice 20. stoletja. Dotaknemo se tudi razvoja po drugi svetovni vojni, ko geologija v Sloveniji, v primerjavi s predhodnimi obdobji, doživi eksploziven razvoj.

Predmet je namenjen vsem študentom, ne glede na njihovo predznanje. Delo v okviru predmeta poteka v obliki predavanj, in v manjši meri tudi seminarjev, ki so namenjeni predvsem dopolnitvi znanja o razvoju geologije v Sloveniji. Poznavanje razvoja lastne stroke je izredno pomembno, le tako se bomo sami lažje izognili ponavljanju napak, ki so jih delali prednamci. Zgodovina geologije pa je tudi zanimiva, polna je različnih anekdot in prigod.

Zgodovina geologije

Lažnivi Kljukec s pomočjo rudarjev na plano iz rudnika vleče svojega pribočnika; avtor knjige Rudolf Erich Raspe je bil geolog


 

Kronološki pregled konfrontacije idej in kontroverznosti v geoloških koncepcijah:
stari Grki in Rimljani, srednji vek.
Fosili kot dokumenti narave.
Neptunisti : vulkanisti : plutonisti.
Katastrofizem : uniformitarizem : gradualizem.
Ledene dobe.
Odkrivanje starosti Zemlje.
Geosinklinalna koncepcija: teorija o tektoniki litosferskih plošč.
Nastanek sodobne geološke misli po teoriji o tektoniki plošč in njen vpliv na druge naravoslovne znanosti.
Spremembe in omejitve v razumevanju aktualizma.
Zgodovina geološke misli na Slovenskem.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1243
1 3 63

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30150045

Izvajalci

UčiteljMihael Brenčič
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.