Andrej Šmuc

Raziskovalno delo

Moje osnovno področje raziskovalnega delovanja sta sedimentologija in geomorfologija.  Ukvarjam se predvsem z dinamiko fluvialnih in gravitacijskih tokov, recentno jezersko in morsko sedimentacijo ter vplivanjem geološke sestave na geomorfološke procese. Velik del mojega delovanja je vezan na terensko delo, ki me vodi od naših najvišjih gora pa vse do Tržaškega zaliva. Pomemben del mojih raziskav pa je vezan tudi na aplikativno sedimentologijo, s katero pomagam razreševati pomembna vprašanja drugih ved (recimo izvor mozaičnih kock rimskih mozaikov, rekonstrukcija paleoklime v zadnjih 10 000 letih, ipd.). Zaradi ljubezni do vina se ukvarjam tudi z raziskavami terroirja. Ob raziskovalnem delu občasno izvajam aplikativne raziskave za komercialne naročnike. Tvorno sodelujem tudi pri popularizaciji geologije in znanosti v širši javnosti s poljudnoznanstvenimi članki, predavanji in intervjuji. Sem tudi član strokovnega sveta Geoparka Idrija, ki je del UNESCOve mreže geoparkov ter član strokovnega sveta Notranjskega Regijskega Parka.

 

Pedagoško delo

Prvostopenjski študij geologije:

Sedimentna petrologija

Geomorfologija

Geologija Slovenije

Geologija kvartarja

Magistrski študij geologije in geofizike:

Analiza sedimentacijskih okolij

Antropogena in recentna sedimentacijska okolja

Doktorski študij:

Sedimentni bazeni in sedimentna okolja

Geologija naravnih nesreč

 

Pomembne objave

NOVAK, Ana, ŠMUC, Andrej, POGLAJEN, Sašo, VRABEC, Marko. Linking the high-resolution acoustic and sedimentary facies of a transgressed Late Quaternary alluvial plain (Gulf of Trieste, northern Adriatic). Marine geology, 2020, vol. 419, str. 1-20.

ANDRIČ, Maja, SABATIER, Pierre, RAPUC, William, OGRINC, Nives, DOLENEC, Matej, ARNAUD, Fabien, GRAFENSTEIN, Ulrich von, ŠMUC, Andrej. 6600 years of human and climate impacts on lake-catchment and vegetation in the Julian Alps (Lake Bohinj, Slovenia). Quaternary science reviews, vol. 227, str. 1-18

NOVAK, Ana, ŠMUC, Andrej, POGLAJEN, Sašo, CELARC, Bogomir, VRABEC, Marko. Sound velocity in a thin shallowly submerged terrestrial-marine Quaternary succession (Northern Adriatic Sea). Water, 2020, vol. 12, iss. 2, 1-19 str.

FERK, Mateja, LIPAR, Matej, ŠMUC, Andrej, DRYSDALE, Russell N., ZHAO, Jian. Chronology of heterogeneous deposits in the side entrance of Postojna Cave, Slovenia. Acta geographica Slovenica, 2019, 59, št. 1, str. 103-116.

MENCIN GALE, Eva, JAMŠEK RUPNIK, Petra, TRAJANOVA, Mirka, GALE, Luka, BAVEC, Miloš, ANSELMETTI, Flavio S., ŠMUC, Andrej. Provenance and morphostratigraphy of the Pliocene-Quaternary sediments in the Celje and Drava-Ptuj Basins (eastern Slovenia). Geologija, 2019, vol. 62, no .2, str. 189-218

MENCIN GALE, Eva, JAMŠEK RUPNIK, Petra, TRAJANOVA, Mirka, BAVEC, Miloš, ANSELMETTI, Flavio S., ŠMUC, Andrej. Morphostratigraphy and provenance of Plio-Pleistocene terraces in the south-eastern Alpine foreland : the Mislinja and Upper Savinja valleys, northern Slovenia. Journal of quaternary science, 2019, str. 1-7,

IVANČIČ, Kristina, TRAJANOVA, Mirka, ĆORIĆ, Stjepan, ROŽIČ, Boštjan, ŠMUC, Andrej. Miocene paleogeography and biostratigraphy of the Slovenj Gradec Basin : a marine corridor between the Mediterranean and Central Paratethys. Geologica Carpathica : international geological journal, 2018, vol. 69, no. 6, str. 528-544,

NOVAK, Andrej, POPIT, Tomislav, ŠMUC, Andrej. Sedimentological and geomorphological characteristics of Quaternary deposits in the Planica-Tamar Valley in the Julian Alps (NW Slovenia). Journal of maps, 2018, vol. 14, no. 2, str. 382-391.

MURI, Gregor, ČERMELJ, Branko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, RAVNIKAR, Tina, ŠMUC, Andrej, TURŠIČ, Janja, VREČA, Polona. Factors that contributed to recent eutrophication of two Slovenian mountain lakes. Journal of paleolimnology, 2018, vol. 59, no. 4, str. 411-426

IVANČIČ, Kristina, TRAJANOVA, Mirka, SKABERNE, Dragomir, ŠMUC, Andrej. Provenance of the Miocene Slovenj Gradec Basin sedimentary fill, Western Central Paratethys. Sedimentary geology, 2018, vol. 375, str. 256-267

RAPUC, William, SABATIER, Pierre, ANDRIČ, Maja, CROUZET, Christian, ARNAUD, Fabien, CHAPRON, Emmanuel, ŠMUC, Andrej, DEVELLE, Anne-Lise, WILHELM, Bruno, DEMORY, François, REYSS, Jean-Louis, RÉGNIER, Edouard, DAUT, Gerhard, GRAFENSTEIN, Ulrich von. 6600 years of earthquake record in the Julian Alps (Lake Bohinj, Slovenia). Sedimentology : the journal of the International Association of Sedimentologists. 2018, 65, str. 1777-1799

ŠMUC, Andrej, DOLENEC, Matej, KIKELJ, Martina L., LUX, Judita, PFLAUM, Miran, ŠEME, Blaž, ŽUPANEK, Bernarda, GALE, Luka, DOLENEC, Sabina. Variety of black and white limestone tesserae used in ancient mosaics in Slovenia. Archaeometry, 2017, vol. 59, iss. 2, str. 205-221

NOVAK, Ana, ŠMUC, Andrej, POGLAJEN, Sašo, VRABEC, Marko. Submerged and buried Pleistocene river channels in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea) : geomorphic, stratigraphic and tectonic inferences. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, 2017, vol. 286, str. 110-120

JAMŠEK RUPNIK, Petra, ČUŠ, Franc, ŠMUC, Andrej. Geomorphology and wine : the case of Malvasia in the Vipava valley. Acta geographica Slovenica, 2016, 56, št. 1, str. 7-23

MIKLAVC, Primož, CELARC, Bogomir, ŠMUC, Andrej. Anisian Strelovec formation in the Robanov kot, Savinja Alps (Northern Slovenia). Geologija, 2016, 59, št. 1, str. 23-34

MILETIĆ, Snježana, DOLENEC, Sabina, LUX, Judita, ŠMUC, Andrej, ZUPANČIČ, Nina. Provenance analysis of Roman stone artefacts from sedimentary rocks from the archaeological site near Mošnje, NW. Geologija,, 2016, 59, št. 1, str. 35-53

OZIS, Leni, ŠMUC, Andrej. Lehnjakasti kapniki v spodmolih v slovenski Istri. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede, 2015, 87, [št.] 2, str. 9-22,

ŠMUC, Andrej, JANECKA, Karolina, LEMPA, Michał, KACZKA, Ryszard J. The spatio-temporal dynamics of the Ciprnik complex landslide, Tamar valley, Julian Alps, Slovenia. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 2015, vol. 49, str. 35-54.

OZIS, Leni, TRPIN, Jernej, ŠMUC, Andrej. Rock shelters in Slovenian Istria as a potential for the development of geotourism in the region. Geologija, 2014, 57, št. 2, str. 203-216.

POPIT, Tomislav, ROŽIČ, Boštjan, ŠMUC, Andrej, KOKALJ, Žiga, VERBOVŠEK, Timotej, KOŠIR, Adrijan. A LIDAR, GIS and basic spatial statistic application for the study of ravine and palaeo-ravine evolution in the upper Vipava valley, SW Slovenia. Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, 2014, vol. 204, str. 638-645.

ROŽIČ, Boštjan, GORIČAN, Špela, ŠVARA, Astrid, ŠMUC, Andrej. The Middle Jurassic to Lower Cretaceous succession of the Ponikve klippe: the Southernmost outcrops of the Slovenian Basin in Western Slovenia. Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia, 2014, vol. 120, no. 1, str. 83-102.

ROŽIČ, Boštjan, VENTURI, Federico, ŠMUC, Andrej. Ammonites from Mt Kobla (Julian Alps, NW Slovenia) and their significance for precise dating of Pliensbachian tectono-sedimentary event. RMZ – Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology, 2014, vol. 61, no. 2/3, str. 191-201.

MURI, Gregor, ČERMELJ, Branko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, SKABERNE, Dragomir, ŠMUC, Andrej, BURNIK ŠTURM, Martina, TURŠIČ, Janja, VREČA, Polona. Consequences of anthropogenic activity for two remote alpine lakes in NW Slovenia as tracked by sediment geochemistry. Journal of paleolimnology, 2013, vol. 50, no. 4, str. 457-470.

GORIČAN, Špela, KOŠIR, Adrijan, ROŽIČ, Boštjan, ŠMUC, Andrej, GALE, Luka, KUKOČ, Duje, CELARC, Bogomir, ČRNE, Alenka Eva, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, PLACER, Ladislav, SKABERNE, Dragomir. Mesozoic deep-water basins of the eastern Southern Alps (NW Slovenia). V: 29th IAS Meeting of Sedimentology [10-13 September 2012, Schladming] : field trip guides, (Journal of Alpine geology, Vol. 54). Wien: GEOAUSTRIA. 2012, vol. 54, str. 101-143.

ŠMUC, Andrej. Jurassic and Cretaceous neptunian dikes in drowning successions of the Julian High (Julian Alps, NW Slovenia). RMZ – Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. 2010, vol. 57, no. 2, str. 195-214.

ŠMUC, Andrej, ROŽIČ, Boštjan. The Jurassic Prehodavci Formation of the Julian Alps: easternmost outcrops of Rosso Ammonitico in the Southern Alps (NW Slovenia). Swiss journal of geosciences, 2010, vol.103, issue 2, str. 241-255.

ROŽIČ, Boštjan, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, ŠMUC, Andrej. Late Triassic sedimentary evolution of Slovenian Basin (eastern Southern Alps): description and correlation of the Slatnik Formation. Facies, 2009, vol. 55, no. 1, str. 137-155.

ŠMUC, Andrej, ROŽIČ, Boštjan. Tectonic geomorphology of the Triglav Lakes Valley (easternmost Southern Alps, NW Slovenia). Geomorphology : an international journal of pure and applied geomorphology, 2009, issue 4, vol. 103, str. 597-604.

ŠMUC, Andrej. Jurassic and Cretaceous stratigraphy and sedimentary evolution of the Julian Alps, NW Slovenia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 98 str.

 

Mentorstva doktorskim študentom

2012 – Gale Luka, Biostratigrafija in sedimentologija norijsko-retijskih plasti zahodnega Slovenskega bazena, Južne Alpe, Slovenija

2012 –  Kristina Ivančič, Nastanek in razvoj Slovenjegraškega bazena ter njegov današnja pomen

2015 –  Mencin Eva, Pliocene to Quaternary sedimentary evolution of intermountain basins at the junction of Southern Alps, Dinarides and Pannonian Basin

2015 – Ana Novak, Holocenska transgresija in tektonska aktivnost v sedimentnem zapisu Tržaškega zaliva

2018 – Andrej Novak, Holocenski sedimentacijski procesi na aluvialnih pahljačah v dolini Planice

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.