Andrej Šmuc

Raziskovalno delo

Moje osnovno področje raziskovalnega delovanja sta sedimentologija in geomorfologija.  Ukvarjam se predvsem z dinamiko fluvialnih in gravitacijskih tokov, recentno jezersko in morsko sedimentacijo ter vplivanjem geološke sestave na geomorfološke procese. Velik del mojega delovanja je vezan na terensko delo, ki me vodi od naših najvišjih gora pa vse do Tržaškega zaliva. Pomemben del mojih raziskav pa je vezan tudi na aplikativno sedimentologijo, s katero pomagam razreševati pomembna vprašanja drugih ved (recimo izvor mozaičnih kock rimskih mozaikov, rekonstrukcija paleoklime v zadnjih 10 000 letih, ipd.). Ob raziskovalnem delu občasno izvajam aplikativne raziskave za komercialne naročnike. Tvorno sodelujem tudi pri popularizaciji geologije in znanosti v širši javnosti s poljudnoznanstvenimi članki, predavanji in intervjuji. Sem tudi član strokovnega sveta Geoparka Idrija, ki je del UNESCOve mreže geoparkov.

 

Pedagoško delo

Prvostopenjski študij geologije:

Geomorfologija

Geologija Slovenije

Geologija kvartarja

Magistrski študij geologije in geofizike:

Analiza sedimentacijskih okolij

Antropogena in recentna sedimentacijska okolja

Doktorski študij:

Sedimentni bazeni in sedimentna okolja

Geologija naravnih nesreč

 

Gostovanja v tujini

marec 2012, april 2015, december 2015 do februar 2016  gostujoči predavatelj na  Faculty of Earth Science,University of Silesia, Sosnowiec (Poljska)

 

Pomembne objave

ŠMUC, Andrej, ROŽIČ, Boštjan. Tectonic geomorphology of the Triglav Lakes Valley (easternmost Southern Alps, NW Slovenia).Geomorphology, 2009, issue 4, vol. 103, str. 597-604

ŠMUC, Andrej, ROŽIČ, Boštjan. The Jurassic Prehodavci Formation of the Julian Alps: easternmost outcrops of Rosso Ammonitico in the Southern Alps (NW Slovenia). Swiss journal of geosciences,  2010, vol.103, issue 2, str. 241-255.

MURI, Gregor, ČERMELJ, Branko, JAĆIMOVIĆ, Radojko, SKABERNE, Dragomir, ŠMUC, Andrej, BURNIK ŠTURM, Martina, TURŠIČ, Janja, VREČA, Polona. Consequences of anthropogenic activity for two remote alpine lakes in NW Slovenia as tracked by sediment geochemistry.Journal of paleolimnology,  2013, vol. 50, no. 4, str. 457-470

POPIT, Tomislav, ROŽIČ, Boštjan, ŠMUC, Andrej, KOKALJ, Žiga, VERBOVŠEK, Timotej, KOŠIR, Adrijan. A LIDAR, GIS and basic spatial statistic application for the study of ravine and palaeo-ravine evolution in the upper Vipava valley, SW Slovenia. Geomorphology, 2014, vol. 204, str. 638-645.

JAMŠEK RUPNIK, Petra, ČUŠ, Franc, ŠMUC, Andrej. Geomorphology and wine : the case of Malvasia in the Vipava valley, Slovenia = Geomorfologija in vino : primer sorte Malvazija v Vipavski dolini. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613, 2016, 56, št. 1, str. 7-23.

ŠMUC, Andrej, DOLENEC, Matej, KIKELJ, Martina L., LUX, Judita, PFLAUM, Miran, ŠEME, Blaž, ŽUPANEK, Bernarda, GALE, Luka, KRAMAR, Sabina. Variety of black and white limestone tesserae used in ancient mosaics in Slovenia. Archaeometry, ISSN 0003-813X. [Tiskana izd.], 2016, 17 str., doi:10.1111/arcm.12250.

ŠMUC, Andrej, JANECKA, Karolina, LEMPA, Michał, KACZKA, Ryszard J. The spatio-temporal dynamics of the Ciprnik complex landslide, Tamar valley, Julian Alps, Slovenia. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, ISSN 0081-6434, 2015, vol. 49, str. 35-54.

ŠMUC, Andrej. Jurassic and Cretaceous stratigraphy and sedimentary evolution of the Julian Alps, NW Slovenia. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 98 str.

 

Mentorstva doktorskim študentom

 2012 Gale Luka, Biostratigrafija in sedimentologija norijsko-retijskih plasti zahodnega Slovenskega bazena, Južne Alpe, Slovenija

2012-  Kristina Ivančič, Nastanek in razvoj Slovenjegraškega bazena ter njegov današnja pomen

2015-  Mencin Eva, Pliocene to Quaternary sedimentary evolution of intermountain basins at the junction of Southern Alps, Dinarides and Pannonian Basin

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.