Marko Vrabec

Raziskovalno delo

Moje osnovno področje raziskovalnega delovanja sta strukturna geologija in tektonika. Zanima me predvsem kenozojska do recentna tektonika Alpsko-Dinaridskega orogena, ki jo v sodelovanju z domačimi in tujimi raziskovalci preučujem z različnimi metodami kot je kinematska in dinamska analiza zdrsov ob prelomnih ploskvah, mikrostrukturne preiskave, paleomagnetizem, tektonska geomorfologija, geofizikalne raziskave, ter GPS geodezija. Uživam v delu na terenu, ki je moja temeljna metoda za pridobivanje podatkov in ga smatram za obvezno podlago za kakršnekoli strukturnogeološke študije. Že od študentskih let se ukvarjam tudi z računalniškim modeliranjem geoloških struktur, za kar uporabljam različno specializirano programsko opremo kot je Paradigm Gocad, MVE Move in metode fotogrametrije. Ob raziskovalnem delu občasno izvajam aplikativne strukturnogeološke raziskave za komercialne naročnike. Pomembna se mi zdi tudi popularizacija geologije in znanosti v širši javnosti. Sodeloval sem z RTV Slovenija pri nekaj oddajah z geološko tematiko.

 

Pedagoško delo

Prvostopenjski študij geologije:

 • Osnove geologije
 • Strukturna geologija in tektonika
 • Geološko kartiranje

Magistrski študij geologije in geofizike:

 • Tektonika
 • Dinamika Alpskega orogenskega sistema
 • Geomodeliranje
 • Aktivna tektonika

Doktorski študij:

 • Tektonske strukture in procesi

 

Gostovanja v tujini

 • 1988 doktorski tečaj na UNIS, Svalbard (Norveška)
 • 1998-99 doktorski tečaji na univerzi ELTE v Budimpešti (Madžarska)
 • Jan-feb 2004 gostujoči raziskovalec na University of Miami, RSMAS Geodesy Lab (ZDA)
 • Jul-sep 2013 gostujoči raziskovalec na inštitutu OGS, Trst (Italija)
 • Jun 2014 CEEPUS gostujoči predavatelj na univerzi ELTE v Budimpešti (Madžarska)
 • Jul 2015 vabljeni predavatelj na Friedrich-Schiller-Universität Jena (Nemčija)

Mentorstva doktorskim študentom

 • 2008 Jure Žalohar, Cosseratova kinematsko-napetostna analiza večfaznih sistemov prelomov z Gaussovo metodo
 • 2008 Vanja Kastelic, Seizmotektonske raziskave Ravenskega preloma in potresov leta 1998 in 2004 v Zgornjem Posočju (s sodelovanjem in somentorstvom prof. Andreja Gosarja ter prof. Dicksona Cunninghama)
 • 2013 Petra Jamšek Rupnik, Geomorfološki dokazi za aktivno tektoniko v Ljubljanskem bazenu (s sodelovanjem z Geološkim zavodom Slovenije in s somentorstvom dr. Lucille Benedetti)
 • 2015 Lea Žibret, Kinematski in paleonapetostni razvoj NW-SE usmerjenih »dinarskih« prelomov v severozahodnih zunanjih Dinaridih
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.