Konferenca evropskih projektov PROLINE-CE in CAMARO-D

V okviru evropskih projektov PROLINE-CE in CAMARO-D, bomo 13. 6. 2018 organizirali konferenco, ki bo potekala v konferenčni dvorani City Hotela v Ljubljani; sprejem bo večer pred dogodkom v Cekinovem gradu.
Projekt PROLINE-CE (Učinkovite prakse upravljanja s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih virov in negradbenih protipoplavnih ukrepov) se osredotoča na priprave transnacionalnih smernic v zvezi z učinkovito zaščito virov pitne vode. Ključni cilji projekta v zvezi z rabo prostora in z upravljanjem vodnih virov pitne vode so: (1) zaščita virov pitne vode, (2) medsebojno povezovanje navzkrižnih interesov rabe zemljišč, varstva okolja in zaščita vodnih virov, (3) zmanjševanje vplivov poplav in suš na vire pitne vode, (4) prilagajanja podnebnim spremembam. Slednje se lahko doseže le s trajnostno in ustrezno rabo prostora ter z ukrepi, katerih cilj je ublažitev posledic podnebnih sprememb kot so suše in poplave, kakor tudi zmanjšanje njihove pojavnosti. Novo izdelani ukrepi se bodo izvajali in testirali na pilotnih aktivnostih projekta. Pilotno območje projekta je porečje reke Glinščice.

Več informacij: http://www.interreg-central. eu/Content.Node/PROLINE-CE. html  in  http://proline-ce.fgg.uni-lj. si/.

Cij projekta CAMARO-D (Sodelovanje deležnikov pri uvajanju naprednih praks gospodarjenja s prostorom z vidika vplivov na vodni režim v povodju Donave) je razviti celovita priporočila in predloge za napredne strateške usmeritve za izdelavo in izvajanje prostorski načrtov, ki bodo upoštevale zakonitosti posameznega porečja.  Obstoječa intenzivna raba prostora ima namreč pogosto posledice in negativne vplive na vode.  V okviru projekta bomo z vključevanjem deležnikov in interesnih skupin izdelali transnacionalne smernice z namenom usmeriti odločevalce na posameznem območju v sodelovanje in upoštevanje različnih rab prostora (upravljanje z vodami, javna oskrba s pitno vodo, kmetijstvo, gospodarjenje z gozdom, varovanje narave in prostorsko načrtovanje), kar vodi v izboljšanje obstoječe zaščite vodnih virov in boljšo zaščito pred poplavami. Pilotno območje projekta je porečje reke Iške in vodonosnik Iškega vršaja (vodarna Brest).

Več informacij: http://www.interreg-danube.eu/ approved-projects/camaro-d
Vljudno vabljeni!

INTERREG_MidTermConference_PROLINE-CE_CAMARO-D_final_programme

PROLINE_CE_programme_round_Table_01_20180612

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.