predavanje PRAH – DRAGOCEN VIR GEOKEMIČNIH INFORMACIJ O OKOLJU

Slovensko geološko društvo vas vabi na predavanje Martina Gaberška in Klemna Terana z Geološkega zavoda Slovenije z naslovom

PRAH – DRAGOCEN VIR GEOKEMIČNIH INFORMACIJ O OKOLJU.

Povzetek predavanja:

Ena izmed posledic razvoja moderne družbe je velika obremenjenost okolja s t.i. potencialno strupenimi elementi (PSE) v obliki trdnih delcev. Predvsem v urbanih območjih, kjer po zadnjih ocenah živi več kot polovica svetovnega prebivalstva, so trdni delci antropogenega izvora (npr. emisije delcev zaradi prometa, zgorevanja fosilnih goriv, industrije, rudarstva in metalurgije idr.) postali prevladujoči nosilci PSE. Ker trdni delci, ki izvirajo iz antropogenih aktivnosti, lahko predstavljajo veliko okoljsko in zdravstveno tveganje, se z njihovim preučevanjem ukvarja več področij, tudi geokemija okolja. Njena glavna naloga je opredelitev kvalitete okolja oz. obremenjenosti s PSE, predvsem pa ločevanje naravnih (geogenih) virov od antropogenih in natančno prepoznavanje. Raziskave na področju geokemije okolja se najpogosteje ukvarjajo z elementarno sestavo tal, cestnega prahu, stanovanjskega prahu, podstrešnega prahu, rečnih sedimentov, idr.

Na predavanju bodo predstavljene preliminarne ugotovitve dveh doktorskih raziskav, ki obravnavata elementno sestavo različnih prahov na območju Slovenije, vire in ponore posameznih delcev ter povezavo z atmosferskimi trdnimi delci. Poudarek predavanja bo v zaznavanju trenutnih emisij delcev, obogatenih s PSE na podlagi analize cestnega in stanovanjskega prahu na območju celotne Slovenije ter obravnava preteklih emisij delcev na urbanem območju Maribora z analizo podstrešnega prahu in tal.

Predavanje bo v četrtek, 22. 3., ob 17.30 na Privozu 11, v predavalnici P-02 Oddelka za geologijo NTF.

Martin Gaberšek je od leta 2015 mladi raziskovalec na Geološkem zavodu Slovenije, kjer pripravlja doktorsko disertacijo s področja geokemije okolja, natančneje geokemije urbanih okolij, z naslovom »Celostna obravnava geokemije trdnih anorganskih delcev v urbanem okolju«. Je študent 3. letnika študija »Grajeno okolje« na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.

Klemen Teran je začetek svoje strokovne kariere posvetil raziskavam nahajališč kovinskih mineralnih surovin, predvsem na področju Balkanskega polotoka. Od leta 2015 je kot mladi raziskovalec zaposlen na oddelku za Mineralne surovine in geokemijo okolja pod okriljem Geološkega zavoda Slovenije. Je študent 3. letnika študija »Znanosti o okolju« na Fakulteti za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici. V sklopu študija pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom »Hišni in cestni prah kot indikatorja elementne sestave trdnih delcev v zraku«.

 

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.