Predbolonjski programi

TESTIRANJE INDEKSOV: Indekse z vsemi inskripcijami in frekvencami predavateljev ter opravljenim zdravniškim pregledom v I. in IV. letniku oddajte v študentski referat. Predhodno je treba urediti tudi obveznosti v vseh knjižnicah.

PAVZIRANJE: Če ne izpolnjujete pogojev za ponavljanje oz. če ste to možnost že izkoristili ali enkrat zamenjali smer, lahko pavzirate. V tem času lahko opravljate manjkajoče izpite (plačilo izpita po ceniku UL) in delate preko nekaterih študentskih servisov, čeprav nimate statusa študenta.
Zavarovati se morate kot občan (Zavod za zdravstveno zavarovanje)

Študent mora pred vpisom v višji letnik vrniti med letom izposojeno knjižnično gradivo in drugo opremo.

Vsak predavatelj seznani študente o predmetih, iz katerih naj opravijo izpite, preden se lotijo izpita pri njegovem predmetu.

Med študijem je predvidenih približno 70 dni terenskih vaj. Udeležba na njih je obvezna. Oddelek ne nosi stroškov terenskih vaj.

Sklepnih terenskih vaj se lahko udeležijo le študenti, ki so opravili polovico izpitov pri predpisanih predmetih.

V času študija mora študent predstaviti tri seminarske naloge. Eno seminarsko nalogo mora pripraviti na temo geološkega kartiranja. Pri seminarskih nalogah se ocenjujeta vsebina in predstavitev z zagovorom.

PRAKSA

V 2., 3. in 4. letniku študenti opravljajo 14-dnevno delovno prakso.
Prakso lahko opravljajo v podjetjih, na inštitutih ali na Oddelku za geologijo. Opravljajo jo lahko tudi po delih med šolskim letom.
Za vse dodatne informacije o opravljanju obvezne prakse se obrnite na Timoteja Verbovška (Aškerčeva 12, soba 210). Napotnico za opravljanje prakse dobite v tajništvu oddelka ali pri Timoteju Verbovšku.

Poročilo o opravljeni praksi oddajte na ustreznem obrazcu (priloge spodaj).

Študij je zaključen z zagovorom diplomske naloge

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.