Projekti

Študijsko leto 2022/2023

Infografike tipografskega zemljevida 22/23+

V študijskem letu 2022/2023 so študentje 1. letnika izrednega študija Grafična in medijska tehnika pod mentorstvom prof. dr. Raše Urbas sodelovali v delu bilateralnega projekta, z naslovom »Infografike tipografskega zemljevida«.

Študentje so morali v sklopu seminarja izdelati infografiko, ki bo kar se da nazorno, jasno in prepoznavno predstavila eno od držav ZDA z osredotočenostjo na že oblikovano tipografsko upodobitev imena države. 

Infografike so predstavljene na razstavi, v 5. nadstropju Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.

(Avtorica razstave: prof. Raša Urbas)

Ogled izdelkov

Projekt je podprt s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z bilateralno pogodbo o znanstveno-raziskovalnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike, ki se vodi pod številko bilateralnega projekta BI-US / 22-24-157.

GWG infografike 22/23+
Študentje 1. letnika smeri Grafične in interaktivne komunikacije so v okviru predmeta Grafična priprava, pod mentorstvom prof. dr. Raše Urbas, sodelovali v mednarodnem projektu »GWG Infografike«, ki vsako leto poteka pod pokroviteljstvom mednarodnega grafičnega združenja Ghent Workgroup (GWG).

Na osnovi različnih tematik, ki pokrivajo področje grafične priprave in oblikovanja, so ustvarili zanimive, privlačne in jasne ter predvsem vsebinsko poučne infografike. Namen infografike je namreč služiti kot preprosta, koristna in jasna predstavitev včasih težko razumljivih tehničnih tem. Študentje so pri ustvarjanju infografik pokazali veliko mero kreativnosti, iznajdljivosti, inovativnosti in pripravljenosti za delo.

Ogled izdelkov

GWG video tutoriali 22/23+

Študentje 1. letnika smeri Grafična in medijska tehnika so v okviru predmeta Grafična priprava, pod mentorstvom prof. dr. Raše Urbas in asist. Andreja Učakarja, sodelovali v mednarodnem projektu »GWG video tutoriali«, ki vsako leto poteka pod pokroviteljstvom mednarodnega grafičnega združenja Ghent Workgroup (GWG).

Na osnovi različnih tematik, ki pokrivajo področje grafične priprave in oblikovanja, so ustvarili zanimive, privlačne in jasne ter predvsem vsebinsko poučne video tutoriale. Pri njihovem ustvarjanju so študentje bili zelo kreativni in inovativni.

Ogled videov

Študijsko leto 2021/2022

GWG infografike 21/22+
Študentje 1. letnika smeri Grafične in interaktivne komunikacije so v okviru predmeta Grafična priprava, pod mentorstvom prof. dr. Raše Urbas, sodelovali v mednarodnem projektu »GWG Infografike«, ki vsako leto poteka pod pokroviteljstvom mednarodnega grafičnega združenja Ghent Workgroup (GWG).

Na osnovi različnih tematik, ki pokrivajo področje grafične priprave in oblikovanja, so ustvarili zanimive, privlačne in jasne ter predvsem vsebinsko poučne infografike. Namen infografike je namreč služiti kot preprosta, koristna in jasna predstavitev včasih težko razumljivih tehničnih tem. Študentje so pri ustvarjanju infografik pokazali veliko mero kreativnosti, iznajdljivosti, inovativnosti in pripravljenosti za delo.

Ogled izdelkov

GWG video tutoriali 21/22+

Študentje 1. letnika smeri Grafična in medijska tehnika so v okviru predmeta Grafična priprava, pod mentorstvom prof. dr. Raše Urbas in asist. Andreja Učakarja, sodelovali v mednarodnem projektu »GWG video tutoriali«, ki vsako leto poteka pod pokroviteljstvom mednarodnega grafičnega združenja Ghent Workgroup (GWG).

Na osnovi različnih tematik, ki pokrivajo področje grafične priprave in oblikovanja, so ustvarili zanimive, privlačne in jasne ter predvsem vsebinsko poučne video tutoriale. Pri njihovem ustvarjanju so študentje bili zelo kreativni in inovativni.

Ogled videov

Študijsko leto 2020/2021

GWG infografike 20/21+
V letnem semestru študijskega leta 2020/2021 so študentje 1. letnika Grafičnih in interaktivnih komunikacij pod mentorstvom izr. prof. dr. Raše Urbas in doc dr. Urške Vrabič Brodnjak sodelovali v mednarodnem projektu »GWG infografike«.

Namen projekta je bil predrugačiti izbrane vsebine video tutorialov mednarodnega grafičnega združenja Ghent Workgroup (krajše GWG) v oblikovno zanimive, atraktivne in jedrnate infografike.

Študentje so pri svojem delu morali podrobno preučiti posamezno področje grafične priprave in pri izdelavi infografik upoštevati obstoječo celostno grafično podobo GWG združenja. Infografike so izdelali v slovenskem in angleškem jeziku.

Ogled izdelkov

V okviru Projektnega tedna, katerega vsako leto organizira KIGT, je v 5. nadstropju Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje na osnovi odtisov izdelanih infografik postavljena razstava z naslovom »GWG infografike«.

Vljudno vabljeni k ogledu.

(Avtorica razstave: izr. prof. Raša Urbas)

GWG video tutoriali 20/21+

V letnem semestru študijskega leta 2020/2021 so študentje 1. letnika Grafične in medijske tehnike pod mentorstvom izr. prof. dr. Raše Urbas, doc. dr. Urške Vrabič Brodnjak in asist. Andreja Učakarja sodelovali v mednarodnem projektu »GWG video tutoriali«.

Namen projekta je bil pripraviti zanimivejše in vizualno privlačneješe vsebine video tutorialov mednarodnega grafičnega združenja Ghent Workgroup (krajše GWG), ki bi uporabnikom jasno, jedrnato in poučno predstavile posamezne vsebine grafične priprave.
V projektu je nastalo 15 izvrstnih video tutorialov. Pri njihovi zasnovi so študentje morali podrobno preučiti izbrane vsebine grafične priprave in pri izdelavi videa upoštevati obstoječo celostno grafično podobo GWG združenja. Večina video vsebin je bila izdelana v angleščini, nekaj videov pa je bilo narejenih tudi v slovenščini.

Ogled videev

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.