Uvod v grafične medije

Uvod v grafične medije predstavlja predmet, ki vsebinsko pokrva osnove informacijske in grafične tehnologije. Vsebina predmeta pokriva cilje in trende grafične tehnologije, različne načine komuniciranja, pretvorbo in pripravo vhodnih signalov za učinkovit in kakovosten prikaz na izhodnih napravah, postopke digitalizacije in osnovnih elementov grafične priprave, uporabo video in fotografskih naprav, formate zapisa (v odvisnosti od namena uporabe), osnove zapisa in uporabe zvoka, predstavitve teorije barv in barvnih prostorov ter pomembnosti barvnih profilov, pomembnosti preloma in montaže grafičnih izdelkov, predstavitve posameznih tehnologij tiska in spleta ter še mogo več.

Predmet Uvod v grafične medije je sestavljen iz predavanj, seminarja in vaj z namenom, da študentje poleg teoretičnega znanja osvojijo tudi praktične sposobnosti in uporabne vrednosti.

Študentje so vabljeni k redni udeležbi predavanj in posebej pa velja opozorilo, da je prisotnost na vajah in seminarjih obvezna.

Seminar+

Seminarji se bodo izvajali v kombinaciji s predmetom Strokovna angleščina, katerega nosilka je Barbara Luštek Preskar.

Študentje morajo najkasneje do petka, 26. 10. 2018 izbrati temo seminarske nalogi in soavtorje (v vsaki skupini naj bodo po 4 študenti). Predlagane teme si lahko izberete iz seznama naslovov – UGM SEMINARSKE NALOGE, kamor vpišete tudi avtorje naloge. Vsekakor je možna izbira tudi kake druge teme, a le-ta se mora nanašati na vsebino predmeta.

Seminarska naloga mora biti napisana v slovenščini in s povzetkom v angleškem jeziku. Natančna navodila za pisanje seminarske naloge in povzetka (abstrakta) lahko najdete v priloženih dokumentih.

UGM navodila za seminar 2018-19

WRITING ABSTRACTS

Seminarske naloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 19. 11. 2018, na e-naslova nosilk predmetov v .pdf in docx. formatu datotek.

Skupine študentov bodo seminarsko nalogo predstavile ustno, v angleškem jeziku. Predstavitev naj bi bila dolga približno 20 minut (po 5 minut na vsakega člana skupine). Zagovori seminarjev so predvideni v mesecu decembru (po 10. 12. 2018) in sicer v času terminov seminarjev pri predmetu Strokovna angleščina in ur predmeta Uvod v grafične medije. Posamezni termini zagovorov skupin bodo sporočeni naknadno.

 

Vaje+

Začetek vaj poredmeta Uvod v grafične medije bo v ponedeljek, 15. 10. 2018.

Študentje so na vajah razdeljeni v skupine, ki so bile določene s strani študentskega referata. Zaradi optimalnosti izvedbe vseh pedagoških procesov študentje ne morejo prostovoljno menjati skupine.

Zaradi lažjega in hitrejšega shranjevanja podatko priporočamo, da imate s seboj vsakič USB ključ.

Vaje vodi asistent Gregor Franken.

Vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi z vsebino, izvedbo vaj, izostanki in nadomeščanji prosim naslovite nanj.

Seminar - izredni študij+

Seminarji se bodo izvajali v kombinaciji s predmetom Strokovna angleščina, katerega nosilka je Barbara Luštek Preskar.

Študentje morajo najkasneje do petka, 26. 10. 2016 izbrati temo seminarske nalogi in soavtorje (v vsaki skupini naj bodo po 4 študenti). Predlagane teme si lahko izberete iz seznama naslovov – UGM seminarske naloge – IZREDNI ŠTUDIJ, kamor vpišete tudi avtorje naloge. Vsekakor je možna izbira tudi kake druge teme, a le-ta se mora nanašati na vsebino predmeta.

Seminarska naloga mora biti napisana v slovenščini in s povzetkom v angleškem jeziku. Natančna navodila za pisanje seminarske naloge in povzetka (abstrakta) lahko najdete v priloženih dokumentih.

UGM navodila za seminar 2016-17 – izredni

WRITING ABSTRACTS

Seminarske naloge morajo biti oddane najkasneje do 21.11.2016 na e-naslova nosilk predmetov v .pdf in docx. formatu datotek.

Skupine študentov bodo seminarsko nalogo predstavile ustno, v angleškem jeziku. Predstavitev naj bi bila dolga približno 20 minut (po 5 minut na vsakega člana skupine). Zagovori seminarjev bodo v četrtek, 1.12.2016, in sicer v času terminov seminarjev pri predmetu Strokovna angleščina.

 

Vaje - izredni študij+

Vaje poredmeta Uvod v grafične medije se bodo predvidoma pričele konec oktobra.

Vsi študentje so na vajah v eni sami skupini, zato morda ne bo odveč priporočilo, da tisti, ki imate možnost s seboj prinesti prenosni računalnik, to tudi storite. Priporočamo, da s seboj na vaje prinesete tudi USB ključ.

Vaje vodi asistent Gregor Franken.

Vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi z vsebino, izvedbo vaj, izostanki in nadomeščanji prosim naslovite nanj.

Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.