Aplikativna hidrogeologija

Hidrogeologija je veda, ki je nastala iz povsem praktičnih potreb. Ljudje so za pitje potrebovali zdravo in čisto pitno vodo, pri večjih gradnjah pa so se pogosto soočali s problemi, ko jih je v vkopih zalivala voda, in zaradi tega niso mogli nadaljevati z gradnjo, ali pa je zaradi tega celo prihajalo do zelo hudih nesreč. Predmet se ukvarja prav s takšnimi izzivi, kako teoretično hidrogeološko znanje uporabiti v vsakdanji inženirski praksi.

Predmet uvedemo s pregledom metod hidrogeoloških raziskav; seznanimo se s skupinami različnih metod, ki jih hidrogeologi uporabljajo v praksi. Nekatere metode, kot je uporaba geofizikalnih metod v hidrogeološki praksi le omenimo, ker so predmet poučevanja drugod, drugih metod pa se lotimo podrobneje; predvsem tistih, ki so značilno hidrogeološke. V okviru pregleda terenskih preiskav obdelamo metode hidrogeološkega kartiranja in raziskovalno sondažnega vrtanja. Pomemben del hidrogeologovega dela je izvajanje terenskih preizkusov; med te sodita dve zelo pomembni družini testov, to so črpalni in nalivalni poizkusi. Teorija in izvedba črpalnih in nalivalnih poizkusov je eno najpomembnejših poglavij pri predmetu.

Seveda pa zgolj parametri, ki jih pridobimo s terenskimi preiskavami, ne zadoščajo. V hidrogeološkem delu je zelo pomembna tudi izvedba hidrogeoloških objektov, med katerimi so gotovo najpomembnejši vodnjaki. Seznanimo se z informacijami o tem, kako se vodnjaki načrtujejo in izvajajo. Ogledamo si načrtovalska izhodišča za dimenzioniranje vodnjakov, nato sledijo informacije o tem, kako vodnjake preizkušamo in vzdržujemo. Poleg vodnjakov se pri predmetu seznanimo še z ostalimi kaptažnimi objekti podzemne vode. Ogledamo si različne objekte za horizontalno dreniranje podzemne vode in enostavne objekte za zajem pitne vode.

Predmet Aplikativna hidrogeologija je povsem praktično usmerjen. Fizikalno teoretično predstavljene teorije je le malo. Predmet je namenjen predvsem tistim študentom, ki se nameravajo v praksi usmeriti v hidrogeologijo. Osnovno predznanje je teorija pridobljena v okviru predmeta Kvantitativna hidrogeologija, vendar pa se v primeru zanimanja za predmet predavanja tudi prilagodi za tiste študente, ki imajo opravljen le osnovni predmet Hidrogeologija. V okviru predmeta se izvedejo tudi terenske vaje.

Aplikativna hidrogeologija

Kaptažni objekt za zajem pitne vode na pobočju

Predavanja:

 • Metodika hidrogeoloških raziskav
 • Metodika inženirskega dela
 • Metodika hidrogeološkega kartiranja
 • Črpalni poizkusi
 • Nalivalni poizkusi
 • Dimenzioniranje hidrogeoloških objektov (opazovalnih vrtin, vodnjakov, ponikalnic, drenaž)
 • Izvedba objektov za vodooskrbo
 • Umetno napajanje podzemne vode
 • Odvodnjevanje gradbenih jam in rudniških objektov
 • Precejanje podzemne vode pod in v hidrotehnične objekte
 • Injektiranje
 • Načrtovanje kvantitativnega in kvalitativnega monitoringa podzemne vode
 • Dimenzioniranje objektov za zaščito podzemne vode

Vaje:

Seminarske vaje (dimenzioniranje hidrogeoloških objektov in načrtovanje monitoringov).

Teren:

Izvedba terenskega hidrogeološkega poizkusa.

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2235

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
300301575

Izvajalci

UčiteljMihael Brenčič
AsistentInes Vidmar
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.