Fizikalna kemija

Osnovni pojmi: sistem, lastnosti sistema, stanje sistema, funkcije stanja, ravnotežje.
Enačbe stanja: idealni plin, splošna plinska enačba, van der Waalsova enačba, virialna enačba, enačba stanja za plinske zmesi.
Zakon termodinamike: toplota, delo, reverzibilni in ireverzibilni procesi, notranja energija, entalpija, toplotna kapaciteta, termodinamika idealnega plina. Termokemija: reakcijska toplota, kalorimetrija, Hessov zakon, Kirchhoffov zakon.
III. zakon termodinamike: entropija, entropija in ravnotežje. Ravnotežni pogoji za zaprte sisteme: Helmholtzova in Gibbsova prosta energija; termodinamski potenciali, odvisnost termodinamskih funkcij od tlaka in temperature; III. zakon termodinamike.
Fazna ravnotežja: faza, komponenta, prostostne stopnje, fazno pravilo, fazni diagrami, Clapeyronova in Clausius-Clapeyronova enačba.
Raztopine: idealne in neidealne raztopine, kemijski potencial, termodinamika mešanja. Koligativne lastnosti: osmozni tlak, znižanje zmrzišča, zvišanje vrelišča.
Kemično ravnotežje: konstanta ravnotežja in njena temperaturna odvisnost, homogena in heterogena ravnotežja.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1243
1 3 63

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
4500045

Izvajalci

UčiteljJurij Lah
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.