Uvod. Geofizikalne metode. Pridobivanje, obdelava in interpretacija podatkov. Direktna in inverzna interpretacija.
Gravimetrija. Osnove težnosti. Referenčni sferoid in geoid. Težnostni popravki. Bouguerjeva anomalija. Gostota kamnin. Gravimetri in meritve. Obdelava podatkov. Ločevanje težnostnih polj. Interpretacija podatkov: direktna, inverzna (modeliranje). Uporaba gravimetrijskih metod in primeri gravimetrijske karte
Magnetometrija. Osnove magnetizma. Magn. lastnosti kamnin. Notranje in zunanje magn. polje Zemlje. Časovne variacije in korekcije. Magnetometri in meritve. Obdelava podatkov. Kvalitativna in kvantitativna interpretacija. Uporaba magn. metod. Magn. karte.
Geoelektrične metode. Osnove električnih in elektromagnetnih polj. Električne lastnosti kamnin. Lastni potencial. Telurika in magnetotelurika. Elektromagnetne metode: pasivne in aktivne. Kvalitativna in kvantitativna interpretacija. Georadar. Upornostne metode. Metoda navidezne specifične upornosti: vertikalno električno sondiranje in kartiranje. Inducirana polarizacija. Pri vsaki metodi: meritve, interpretacija, uporaba in primeri.
Seizmične metode. Elastične lastnosti trdnih snovi. Vrste seizmičnih valov in njihova hitrost v kamninah. Seizmični viri, geofoni, seizmograf. Refleksijska metoda. Korekcije in obdelava refleksijskih podatkov. Geološka interpretacija. Refrakcijska metoda. Terenski postopki in obdelava podatkov. Globoke seizmične raziskave. Seizmična tomografija. Uporaba seizmičnih metod.
Geotermija. Viri Zemljine toplote. Prehajanje toplote v Zemlji, kondukcija (prevajanje), konvekcija (strujanje), radiacija (sevanje), advekcija. Geotermalne značilnosti v notranjosti Zemlje. Gostota toplotnega toka. Zemljina toplota in globalna tektonika. Določanje temperature, geokemične metode, geofizikalne metode. Geotermalna energija.

Geologija (UN)

StopnjaLetnikSemesterETCS
1364

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30030060

Izvajalci

UčiteljAndrej Gosar
AsistentGoran Vižintin
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!
Skip to content

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.