Geohazard in varstvo pred naravnimi nesrečami

 • Uvod v geookolje.
 • Odnos človeka do narave.
 • Pregled evropske in slovenske okoljske zakonodaje ter zakonodaje s področja varstva pred naravnimi nesrečami.
 • Ogrožajoči okoljski naravni in antropogeni pojavi.
 • Upravljanje okoljskih virov.
 • Upravljanje odpadkov in onesnaževanja.
 • Orodja in postopki v okoljski geologiji.
 • Okoljski vplivi in ukrepi za njihovo zmanjševanje pri največjih posegih v teren (pri gradnji infrastrukturnih, energetskih in drugih objektov, ki obremenjujejo okolje).
 • Geološki hazard (potresi, vulkani, plazovi in podori, posedanje, kraške udornice, preperevanje, hidrogeokemični vpliv na podzemne objekte in temelje, obalna erozija).
 • Karte geohazarda.
 • Upravljanje geohazarda in tveganja (možnost oz. nevarnost dogodka, dogodek in sanacijski ukrepi, sprejeti med ali po dogodku).
 • Monitoring (tehnike, načrtovanje).

Geologija (MAG) - Aplikativna geologija (AG)

StopnjaLetnikSemesterETCS
2125

Kontaktne ure

PredavanjaSeminarjiVajeOstaloΣ
30045075

Izvajalci

UčiteljBarbara Čenčur Curk
Asistent
Tehniški sodelavec

Izpitni roki

Ni razpisanih izpitnih rokov!

Ooops...

Uporabljate zastarelo / nepodprto različico brskalnika.
Za najboljšo uporabniško izkušnjo, prosimo nadgradite svoj brskalnik ali uporabite alternativne možnosti kot na primer Mozilla Firefox ali Google Chrome.